GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

De eerste dissertatie over Dr Kuyper.') In het jaar 1937, het jaai-, waarin herdacht zal worden, dat een eeuw geleden Dr Kuyper geboren werd, verscheen eindelijk de éérste idissertatieoveir Dr Kuyper!Het schijnt wel heel vreemd, dat tot dusver niemand het ge ...

De Reformatie
C. V.
2167 woorden
LITERATUUR KUNST

LITERATUUR KUNST

Die Afrilcaanse Psalmboelc. Eindelijk ligt het voor ons, het simpele zwart-gebonden boekje.Jaren is er aan gewerkt. Duizenden hebben er in steeds groeiende spanning naar verlangd. Het is het boekje met het volgende titelblad: DIE B ...

De Reformatie
C. V.
929 woorden
KUYPERIANA.

KUYPERIANA.

In dit artikel komt Dr Kuyper zelf aan 't woord! Zou een „Kuyper-nummer" volledig zijn als we „our masters voice" niet hoorden? We zullen hem daarom alleen een beetje inleiden en soms een beetje uitleiden — maar 't is uitsluitend om z ij n woorden te doen.En 'kweet zeker: U zult ver ...

De Reformatie
C. V.
4307 woorden
SOUVEREINITEIT IN EIGEN KRING.

SOUVEREINITEIT IN EIGEN KRING.

nleiding.De twintigste October van het jaai- onzes Heeren aclitüenlionderd tachtig is een der grootste dagen geweest in het veelbewogen leven van Dr Abraham Kuyper — misschien wel de allergrootste.Op dien dag immers heeft hij de genade ontvangen van de „Vrije Universiteat" te mogen ...

De Reformatie
C. V.
19058 woorden
Dr Kuyper en de Irenischen.

Dr Kuyper en de Irenischen.

Eï- is in het leven en dien arbeid! van Dr Kuyper ©en aangrijpende tragedie te besipeuretn. Ben tragedie, die als een donkere schaduw ligit uitgespreid over heel zijn levensstrijd Ze bestaat, kort gezegd, 'iiierin, dat Kuyper in de besiKssende momenten van zijn leven zijn zwaarsten, bdttersten st ...

De Reformatie
C. V.
9301 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Euyperlana. II. (Ons Kuyper-Nummer trok de aandacht, niet het minst door het laatste artikel „Kuyperiana". Het naar voren brengen van verscheiden minder bekende momenten bleek velen te boeien. We willen daarom in onze gewone rubrieke ...

De Reformatie
C. V.
981 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Kuyperiana. III. De andere grief wordt door Dr Kuyper besproken in het Nummer van 6 Mei 1883.En lezende, wat daarin gedrukt staat, vernemen we klanken, die ook in „onze lucht" zweven en die ook nu ons oor telkens treffen: ...

De Reformatie
C. V.
621 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Kuyperlana. IV. Nog veel „mooier" is wat we in No. 491 vinden! Men leze en kijke: Vraagt men nu voorts waarom zulk een Hiërarchisch Bestuur steeds getakt moet zijn, dan ligt ook hierop het antwoord voor de hand.Neem b.v ...

De Reformatie
C. V.
876 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Rondom de Kuyper'Iltteratuur. I. De Kuyper-herdenking behoort weer tot het verleden. Hier en daar worden nog wel vergaderingen belegd, waar Kuypers arbeid wordt besproken, doch dat zijn slechts nalezingen van den grooten oogst. De ei ...

De Reformatie
C. V.
1541 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Rondom de Kuyper-lltteratuur. n. Kuyserherdenking of Kuyperkrenkins? In het Kuyper-nummer van het „Gereformeerd Jongelingsblad" komt een artikel voor (niet onderteekend), dat als titel voert: „De sociale denkbeelden van Dr Kuy ...

De Reformatie
C. V.
1444 woorden
van 31