GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

120 resultaten
Filteren
van 12
DE GAAY FORTMAN
De Zending.

De Zending.

XVII. Na Amerika doorkruist te hebben, ten einde overal de resultaten der zending na te speuren, zoeken wij Afrika op. Dit werelddeel, het derde in grootte, is het laatste in peichaving en ontwikkeling. Voor zooverre het bekend is \r i!*^'' '^^ kleine uitzonderinge ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
971 woorden
De martelaren.

De martelaren.

CXXXIX. GUILLAUIUE D'ALE^CON. Guillaume d'Alen9on, geboortig van Montaubon, was eens priester van Rome. Toen de Heere hem de dwalingen dezer kerk had doen inzien, legde hij zijn ambt neer en trok naar Geneve. Van hier uit deed hij ve ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1201 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CXLI. PARIS PANIER. «Vader, ik dank U, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze den kinderkens geopenbaard." Zoo heeft de Heere gebeden en die bede is vervuld. Het lichaam van Christus heeft bijna geen ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1414 woorden
De martelaren.

De martelaren.

CXL. RICHARD LE FEVRE. Toen Richard Ie Fevre, een goudsmidsgezel, uit Rouaan afkomstig, in den jare 1551 den kerker van Lyon binnenging, teneinde een der geloovigen, die daar om des Evangelies wil zat, te bezoeken, werd hij gevangen ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1586 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CXLII. DENIS LA VOYR. De verspreiding van Gods Woord in Frankrijk, heeft menigen Gereformeerde der i6de eeuw het leven gekost. Verscheidenen hunner hebben wij reeds onder de martelaren genoemd. Tot hen behoort ook Denis la Voyr gerek ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1064 woorden
De martelaren.

De martelaren.

CXLVI. CUUDE OE LA CANESIÈRE.Qaude de la Canesière maakt in de geschiedenis der martelaren den overgang van het jaar 1555 op 1556, twee jaren even rijk aan bloedgetuigen. Hij was geboortig van Parijs, maar vestigde zich op lateren leeftijd m Angers. Daar hij ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1225 woorden
De martelaren.

De martelaren.

CX1.V111. PIERRE DE ROUSSEAU. Toen wij van den martelaar Jean Rabec spraken, gewaagden wij ook van zijnen medegevangene, Pierre de Rousseau. Deze martelaar, uit Anjou geboortig, heeft, evenals zoovele andere bloedgetuigen van Frankri ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1158 woorden
De MarTelaren.

De MarTelaren.

CLXXXIV. HET PRINSDOM ORANJE IN 1571. In 1568 hadden de Hugenooten opnieuw de wapenen opgevat tegen den koning en zijn Roomschen aanhang, omdat de vervolgingen tegen hen waren voortgezet, trots belofte en vredesvoorwaarden. Engeland ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1302 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CLXXXI. MARTIN TACHARO. De vervolgingen, die de Roomsche kerk van Frankrijk in 1562 tegen degenen, die met de Reformatie waren medegegaan, had voortgezet, niettegenstaande een koninklijk Edict dit verboden had, hadden dezen zoo diep ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1187 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CLXXXVI. DE BARTHOLOMEUSNACHT. Nog menig slachtoffer van den haat der Roomsche kerk en haren aanhang uit den bekenden Bartholomeusnacht te Parijs zouden wij kunnen noemen. Nog menige martelaar van 24 Augustus 1572 staat in het martel ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1084 woorden
van 12