GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

162 resultaten
Filteren
van 17
DR. H. H. K.
Ds. Wyers van Batavia zendt

Ds. Wyers van Batavia zendt

Ds. Wyers van Batavia zendt ons het volgende schrijven, met verzoek dit In ons blad te publiceeren; aan welk verzoek we ook ditmaal gaarne bereid z^n te voldoen: Hooggeachte Redacteur!Liat me U eerst eens hartelijk mogen dankzeggen voor de opname van mijn biief aan de lgemeene Verga ...

5 januari 1913
De Heraut
D. J. B. WYERS
DR. H. H. K.
3118 woorden
Ouders of getuigen?

Ouders of getuigen?

IX. De uitspraak van de Amsterdamsche Synode, dat de kinderen van ouders, die wel lid der Kerk zijn, maar nog geen Ix-Igdenls des geloofs hebben afgelegd, als zaad der Kerk zijn te beschouwen en daarom recht op den doop hebben, is dus volkomen in overeenstemming me ...

6 april 1913
De Heraut
DR. H. H. K.
2907 woorden
Toen we onlangs het voorstel

Toen we onlangs het voorstel

Amsterdam, 29 November I9I2.Toen we onlangs het voorstel bespraken, dat door sommige Kerken was ingezonden, om de Generale Synode te verzoeken een nieuwe Bijbelvertaling uit te geven, wezen we op de ernstige moeilgkheden, die aas zulk een vertaling verbonden waren en waarvan men zich blijk ...

1 december 1912
De Heraut
DR. H. H. K.
2860 woorden
Onze liturgie.

Onze liturgie.

XI. Komen we thans tot de Heilige Schrift om te onderzoeken welke gegevens ze ons biedt voor den eeredienst der Christelijke Kerk, dan blijkt terstond hoe volkomen juist Calvijn en de Gereformeerde Kerken nebben geoordeeld, dat van een door God zelf ons voorgeschre ...

11 februari 1912
De Heraut
DR. H. H. K.
2758 woorden
Ouders ot getuigen?

Ouders ot getuigen?

X. Is het dus tot meerderen waarborg van de Christelijke opvoeding van het te doopen kind niet alleen geoorloofd, maar zelfs gewenscht, dat de ouders van het kind mede de doopvragen beantwoorden, zoo zou hiertegen alleen dan ernstig bezwaar kunnen worden ingebracht ...

13 april 1913
De Heraut
DR. H. H. K.
2754 woorden
Ouders of getuigen?

Ouders of getuigen?

IX. Is hiermede, naar wemeenen, genoegzaam aangetoond, waarom er geen bezwaar tegen bestaat, dat ouders, die nog geen belijdenis des geloofs heiiben afgelegd, wanneer ze dit zelf verlangen, op de doopvragen mogen antwoorden, dan bl^ft tenslotte nog de vraag ter bes ...

20 april 1913
De Heraut
DR. H. H. K.
2633 woorden
Het doctoraat.

Het doctoraat.

XV. Nu we hiermede het goed recht en de noodzakelijkheid van een Gereformeerde Universiteit hebben bepleit, en aangetoond hebben, waarom alleen een Universiteit èn aan den eisch der wetenschap èn aan den eisch der Gereformeerde beginselen voldoen kan, komen we than ...

21 juni 1914
De Heraut
DR. H. H. K.
2590 woorden
Het antvtroord  van Prof. van Bakel.

Het antvtroord van Prof. van Bakel.

Prof. van Bakel zond ons het volgende schrijven, dat, al vergt het wat veel van onze plaatsruimte, toch bereidwillig door ons opgenomen wordt om het audi et alteram partem toe te passen. Statistiek der theologische studenten aan de Vrije Universiteit. De leze ...

26 december 1915
De Heraut
H. A. VAN BAKEL.
DR. H. H. K.
2568 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XXI. Het gewone argument, waarmede de bestrijders van den kinderdoop aankomen, dat èn in het Nieuwe Testament èn bij de oudste kerkelijke schrijvers wel voortdurend sprake is van den doop der volwassenen, maar nergens van den doop der onmondige kinderen, moge gesch ...

20 februari 1916
De Heraut
DR. H. H. K.
2549 woorden
Ouders of getuigen ?

Ouders of getuigen ?

XVI. Al hebben onze Nationale Synodes beslist geelscht, dat de vader het kind ten doop zou presenteeren en de doopbeloften afleggen, toch hebben zij het bestaande gebruik om nevens den vader ook getuigen of gevaders bij den doop te nemen, zooals Artikel 57 onzer Ke ...

8 juni 1913
De Heraut
DR. H. H. K.
2544 woorden
van 17