GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

527 resultaten
Filteren
van 53
Dr. A. K.
„Bind de getvigenis toe”.

„Bind de getvigenis toe”.

Bind het getuigenis toe. Verzegel de wet onder mijne leerlingen. Jesaja 8 : 16. Er kan een zoo eiken geestelijken band losrafelende verwildering intreden, dat Gods volk ïich ten slotte geheel van de breede schare moet afzonderen.Zoo verging het Israel ook in ...

30 januari 1916
De Heraut
Dr. A. K.
1011 woorden
„Stijf van voorhoofd”.

„Stijf van voorhoofd”.

Maar het huis Israels wil naar u niet^hoóiren, omiiat zij naar Mij niet willen hooren; want het gansche huis Israels is stijf van voorhoofd, en hard van harte zijn zij. Ezechiël 3 : 7. Israel stond in oorlogstoestand, en toen heeft de Heere Israel in zijn zondig zi ...

24 oktober 1915
De Heraut
Dr. A. K.
1027 woorden
„Voor uw verootmoedigen".

„Voor uw verootmoedigen".

Ook, hebt Gij mij gegeven het schild Uws heils, en door Uw verootmoedigen hebt Gij mij groot gemaakt. 2 Sam. XXII : 36. David's eerste Koningsjaren waren een periode van harden strijd, en het was de eindtriomf iu dien strijd, die hem Psalm 18 ontlokte, «toen de Hee ...

1 oktober 1916
De Heraut
Dr. A. K.
1038 woorden
„Niemand dan die het merkteeken heft”.

„Niemand dan die het merkteeken heft”.

En dat niemand mag koopen ofverkoopen, dan die datmerkteeken heeft, of den naam van het Beest; want het is een getal eens menschen; en zijn getal is zes honderd zes en zestig. Openb. XIII : 17. Scherper dan in lange jaren richt zich veler opmerkzaamheid thans weer ...

26 september 1915
De Heraut
Dr. A. K.
1039 woorden
„Uw Koning komt en hij is een Heiland”.

„Uw Koning komt en hij is een Heiland”.

[ADVENT 1913]. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems. Zie, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een Heiland; arm, en rijdende op eenen ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen. Zacharia 9 : 9. ...

14 december 1913
De Heraut
Dr. A. K.
1050 woorden
„In hun hart grijpen”.

„In hun hart grijpen”.

Opdat Ik het huis Israels in hun hart grijpe, - dewijl zij allen door hunne drekgoden van Mij vervreemd zijn. Ezechiël 14 : 5. Sterk spreekt reeds in het Oude Verbond het getuigenis der Schrift tegen alle voorstelling, alsof wat te komen staat, afhing van ons verst ...

25 juni 1916
De Heraut
Dr. A. K.
1051 woorden
„En zoo niet”.

„En zoo niet”.

Maar zoo niet, u zij bekend, o koning, dat wij ü^(^e goden niet zullen eeren, noch het gouden beeld, dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden. Daniël 3 : 18. »En zoo niet« is krachttaai.De geweldenaar mint ze. De bandiet zet den reiziger, dien hij ontmoet, h ...

18 januari 1914
De Heraut
Dr. A. K.
1058 woorden
,,Doende Israel zondngen."

,,Doende Israel zondngen."

Om zijne zonden, die hij gezondigd had, doende wat kwaad was in de oogen des HEEREN, wandelende in den weg van Jeróbeam, en. in zijne zonde, die hij gedaan had, doende Israel zondigen. 1 Kon. 14 : 19. Van Zimri, een . onheilig vorst uit Israel, meldt de Schrift ons ...

14 oktober 1917
De Heraut
Dr. A. K.
1058 woorden
„Geestelijke dingen met geestelijke saamboegend.”

„Geestelijke dingen met geestelijke saamboegend.”

Dewelke wij ook spreken, niet met woorden die de menschelijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke lamenvoegende. 1 Cor. 6 : 13. Het wonderbare in den mensch blijft steeds, dat hij niet eeniglijk als de eng ...

22 september 1918
De Heraut
Dr. A. K.
1066 woorden
„Nederwaarts wortelen”.

„Nederwaarts wortelen”.

III (Slot.) Want het ontkomene, dat overgebleven is van den huize Juda, zal wederom nederwaarts wortelen, en zal opwaarts vrucht dragen. 2 Kon. 19 : 30. Dit inwortelen van onze ziel in den geestelijken levensbodem, die van God uitstr ...

9 augustus 1914
De Heraut
Dr. A. K.
1068 woorden
van 53