GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

527 resultaten
Filteren
van 53
Dr. A. K.
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXVIII. Overmits hetgene van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. Rom. 1:19. Het optreden van Huss in Bohème droeg, even als het vroeger ingetreden pogen van Wycliff in Engeland, het karakter om w ...

14 november 1920
De Heraut
Dr. A. K.
3035 woorden
„Uw harte worde niet ontroerd”.

„Uw harte worde niet ontroerd”.

Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft In God, gelooft ook in mij. Joh, XIV : 1. Dat ontroerd worden van ons hart is zulk een schoon beeld aan het leven der natuur ontleend. Want ook in de taal der Heilige Schrift wordt dat ontroerd worden in eigenlijken zi ...

31 oktober 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1260 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXVI. Toen, ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overleide ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zoo heb ik te niete gedaan hetgene eens kinds was, 1 Cor. XIII; 11 Bij onze bespreking v ...

31 oktober 1920
De Heraut
Dr. A. K.
3110 woorden
„Of er één is?”

„Of er één is?”

Gaat Om door de wijken van Jeruzalem, en ziet nu toe, en verneemt, en zoekt op hare straten, of gij iemand vindt, of er één is, die recht doet, die waarheid zoekt; zoo zal Ik haar genadig zijn. , Jeremia V:1. Men kan het krasse, scherpe woord in Jeremia V:1 als spe ...

24 oktober 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1202 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXV. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons liefgehad heeft. Rom. VIII: 37. In de geschiedenis teruggaande, komen we thans aan het Gnosticisme toe, dat tot in de 11e eeuw aan de zuivere ontwikkeling van he ...

24 oktober 1920
De Heraut
Dr. A. K.
3102 woorden
„In de stokouden is de wijsheid.”

„In de stokouden is de wijsheid.”

In de stokouden is de wijsheid, en in de langheid der dagen het verstand. Job XII ! 12. De zoo aangrijpende uitspraak, die Job ons over den Ouden dag voorlegt, mag-niet op zich zelf worden genomen, doch moet steeds in verband met den toenmaligen tijd genomen worden ...

17 oktober 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1104 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXIV. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Filipp. II: 5. Na wat we aan Labadie's optreden en aan Comrie's doorzettende kraclit ontleenden, mogen thans de volgelingen van Zinzendorf niet stilzwijgend worden ...

17 oktober 1920
De Heraut
Dr. A. K.
2997 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXIII. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons liefgehad heeft. Rom. VIII; 13. Al kan een uitvoerige uiteenzetting van den toenmaligen strijd der overtuigingen niet op onzen weg liggen, toch moet duidelijk ...

10 oktober 1920
De Heraut
Dr. A. K.
3424 woorden
„Want Hij is lieflijk.

„Want Hij is lieflijk.

Looft den Heere, want de Heere Is goed; psalmzingt zijnen naam, want Hij is liefelijk. Psalm CXXXV : 3. Lieflijk is een veelzeggende uitdrukking, waarin we tot uiting brengen wat onze gewone opvatting te boven gaat. De Psalmist, die dit roerende woord bezigt en op ...

10 oktober 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1185 woorden
„Gaande in hun eenboudigheid”.

„Gaande in hun eenboudigheid”.

En er gingen met Absalom *van Jeruzalem twee honderd mannen, genoodigd zijnde, doch gaande in hunne eenvoudigheid, want ze wisten van geene zaak. 2 Sam. XV: 11. Zelfs nu nog stuit ge in 't practische leven op zoo tal van onjuiste en onware verhoudingen, maar in. de ...

3 oktober 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1235 woorden
van 53