GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

527 resultaten
Filteren
van 53
Dr. A. K.
„In ’t lachen smart”.

„In ’t lachen smart”.

Het hart zal ook in het lachen smart hebben; en het laatste van die blijdschap is droefheid. Spr. 14 : 13. De lach en de traan worstelen in ons ban gedurig om voorkeur, en in drieërlei groep gaat gemeenliik de menigte der menschenkinderen uiteen. Ér zijn er de in s ...

28 januari 1912
De Heraut
Dr. A. K.
1271 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

XLIV. TWEEDE REEKS. VI. In wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn, en de hoogten der bargen zijn zijne. Psalm 95 : 4. Waar te handelen is van de Voleinding, kan v ...

11 februari 1912
De Heraut
Dr. A. K.
3606 woorden
„Zichzelven vernederd”.

„Zichzelven vernederd”.

„2itö3EÏtiEn faetncöerii".En in gedaante gevonden als een mensch, heeft hij zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja den dood des kruises. PhUip. 2 : 8.Eerst heeft de Zone Gods zichzelven vernietigd, en toen Hij zichzelf vernietigd iiad, is hij voortgeschred ...

3 maart 1912
De Heraut
Dr. A. K.
1381 woorden
„Hij was veracht.”

„Hij was veracht.”

DE DEEDE LIJDENSWEEK. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de menschen, een man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Jes. 53 : 3. ...

10 maart 1912
De Heraut
Dr. A. K.
1471 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

L. TWEEDE REEKS. XII. Gij doet uwe band open, en verzadigt al wat er leeft, naar uw welbehagen. Ps. I45 : I6. Aan tweeerlei moet alzoo onveranderl^k worden vastgehouden. ...

24 maart 1912
De Heraut
Dr. A. K.
3597 woorden
„De Eerstgeboorne uit de dooden”.

„De Eerstgeboorne uit de dooden”.

[PASCHEN 1912] En hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de dooden, opdat hij in alles de eerste zijn zou. Col. I : I8. Pascha was het Lentefeest.In de donkerheid van den wiater met zrjn korte d ...

7 april 1912
De Heraut
Dr. A. K.
3734 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

LIII. TWEEDE REEKS. XV. En met eene groote stemme roepende, leide hij; Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zone Gods des Atlerboogsten? ik bezweer u bij God, dat gij my niet pijnig ...

21 april 1912
De Heraut
Dr. A. K.
3950 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

LIV. TWEEDE REEKS. XVI. Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. Matth. 4 : I. In dit licht bezien, verkrijgt de ver ...

28 april 1912
De Heraut
Dr. A. K.
3881 woorden
„Alzoo hij altijd leeft om voor hen te bidden".

„Alzoo hij altijd leeft om voor hen te bidden".

Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzoo hij altijd leeft, om voor hen te bidden. Hebr. 7 : 25. Op de voorbede van Jezus voot de geloovigen wordt de sterkste nadruk gelegd in wat we Hebr. 7 : 2$ leien, waar de Heilige Sch ...

5 mei 1912
De Heraut
Dr. A. K.
1314 woorden
Van de Voleinding

Van de Voleinding

LVII. TWEEDE REEKS. XIX. Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Epheze i : 21.Ni ...

19 mei 1912
De Heraut
Dr. A. K.
4049 woorden
van 53