GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

De liaardracbt onzer vrouwen. Een onzer lezers, die kappCT is van beroep, en het plan opvatte naast zijn heeren-ook een damessalon te openen, zit met een moeilijkheid. In verband met zijn uitbreidingsplan, kwam hij n.L - voor de vraag te staan, of het hem, als chri ...

22 oktober 1926
De Reformatie
F.
1544 woorden
De macht der duisternis.

De macht der duisternis.

Zóó duid ik, dunkt me, 't best het onderwerp aan waajover Mej. W. me, in aansluiting aan dat over het bestaan van geesten, in de tweede plaats een vraag stelde. Zelf formuleerde ze hei een weinig, anders. Letterlijk vroeg ze: „Hoe moet men zich Satan voorstellen; als één wezen 'of als meerdere." ...

25 september 1925
De Reformatie
F.
1531 woorden
Gehoorzaamlield en bllidscbap des geloofs.

Gehoorzaamlield en bllidscbap des geloofs.

In déze verbinding meen ik het best weer te geven de kern van een vraag, waartoe „een trouw lezer van De Refo-rmatie" te N. zich gedrongen voelde, niet door moeilijkheden waaropi hij in zijh denken stuitte, maar door smartelijke en benauwende ervaringen in den strijd tegen een diepingewortelde zo ...

11 mei 1928
De Reformatie
F.
1521 woorden
Oprecht berouw over de zonde.

Oprecht berouw over de zonde.

III De opmerkingen in ons vorig n'ummer over de ontoereikendheid en de onvertrouwbaarheid van ons verstand ten opzichte van God en goddelijke dingen hebben ons den weg vrij gemaakt voor de beantwoiording van de vraag die ons bezig houdt: of het verstandelijk en log ...

13 november 1931
De Reformatie
F.
1521 woorden
Oprecht berouw over de zonde.

Oprecht berouw over de zonde.

II. In ons vorig nummer heb ik de verschillende vragen en overwegingen, *die een onzer lezers me, in verband met zijn hoofdvraag naar de mogelijkheid van oprecht berouw over de zonde voorlei, wat gerangschikt.Gelijk ik reeds zeij deed ik dat niet, oan, één v ...

6 november 1931
De Reformatie
F.
1465 woorden
Kerkelijk leven. III.

Kerkelijk leven. III.

Gelijk ik zeide, zou de drang tot aansluiting aan de zichtbare openbaring van het Lichaam van Christus, dio uit dat mystieke Lichaam-zelf opwerkt, en die door het gebod des Heeren tot roeping wordt, als van zelf zijn weg vinden, zoo er slechts één kerkformatie op aarde bestond, en deze zich ook a ...

1 mei 1925
De Reformatie
F.
1463 woorden
God en de zonde.

God en de zonde.

Een onzer lezers vraagt, of, wij gereformeerden, die altijd zeggen — en met reden — elk deel der ons in Gods Woord geopenbaarde waarheid volle recht te willen doen wedervaren, toch aan deze leus niet ontrouw worden, zoodra we 't hebben over den oorsprong der zonde.De Heilige Schrift, zoo z ...

13 februari 1931
De Reformatie
F.
1458 woorden
Voetbal-Wedstrijden.

Voetbal-Wedstrijden.

Een onzer lezers vraagt me m'n oordeel over he't ''bijwonen van een voetbal-wedstrijd in de week tusschen elftallen, die elkaar ook wel des Zondags, sn bij voorkeur op Zondag, bekiunpen. Hij bekent, dat hij, als „dol liefhebber van het voetbalspel", dergelijke wedstrijden) graag bijwoont, maar „e ...

29 mei 1925
De Reformatie
F.
1450 woorden
„Het gekrookte riet en öe rookenöe vlaswiek".  (Jes. 42:3 en Mattb 12:20).

„Het gekrookte riet en öe rookenöe vlaswiek". (Jes. 42:3 en Mattb 12:20).

Twee vragen doet een onzer lezers me over bovenstaande woorden. Juister gezegd: ééne er óver, en een in verband ermee.De vraag erover raakt de juiste verklaring van de woorden in Jes. 43:3: Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rookende vlaswiek zal hij niet uitblusschen; met wa ...

10 juli 1931
De Reformatie
F.
1446 woorden
Erkenning van den Roomschen Doop.

Erkenning van den Roomschen Doop.

Behalve de viaag die ik in het vorige nr beantwoordde, stelt onze lezer T. B. nog twtee andere.De eerste jjeldt de erkenning door onze Kerken van den Doop der Roomsche Kerk.Hij schrijft: „In onze Kerken wordt w'èl een door 'n modern Dominé gedoopte overgedoopt, maar die in de Roomsc ...

27 november 1925
De Reformatie
F.
1423 woorden
van 15