GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

60 resultaten
Filteren
van 6
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. (II.) Een al te zware strijd gestreden? „Als ik mij niet vergis" — aldus ds Hoeksema — dan is het het oordeel van den bezoeker uit Nederland, „dat wij een al te zwaren strijd gestreden hebben in 1924 over de kwestie der gemeene gratie". „En ...

De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
POST.
G. B.
7249 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. (I.) Het is onzen lezers reeds bekend, dat tijdens mijn verblijf in Amerika een officieuze samenspreking plaats heeft gehad tusschen predikanten van de „Chr. Ref. Church" en anderen van de „Prot. Ref. Church" (waaraan ds H. Hoeksema verbond ...

De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
C. V.
G. B.
6732 woorden
KERKELUKLEVEN

KERKELUKLEVEN

Dankbetuiging. Nu ik weer mijn „Reformatie"-werk langs den gewonen weg ter hand mocht nemen, wil ik mijn hartelijken dank betuigen aan alle medewerkers, die de verschijning van ons blad hebben mogelijk gemaakt zonder eenige moeite; aan den uitgever, die zich willig ...

De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER.
D. H. TH. VOLLENHOVEN.
S. GREIJDANUS.
G. B.
4325 woorden
KERKELUKLEVEN

KERKELUKLEVEN

Beisindrukken CVII.)Tegen den dag, dat deze copie den lezers onder de oogen komt, hoop ik weer in mijn gewonen arbeid in^ geschoten te zijn. Aan het schrijven van de catechismusbijlage zal wel geen denken zijn voor het laatste nummer van April; want de copie dier bijlage moet altijd een da ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
5757 woorden
KERKELUKLEVEN

KERKELUKLEVEN

Hartelijk welkom. Nu Prof. Dr K. Schilder D.V. bij het verschijnen van het volgende nummer van dit blad wederom in ons land aangekomen zal zijn, vrtllen wij niet nalaten, hem reeds in dit nummer een hartelijk welkom bij zijne terugkomst thuis en in den redactiestoe ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
L. DOEKES.
G. B.
2060 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

„Uit de goede werken verzekerd." IV. UrS'inus gaat in zijn explicatie op Zon-dag 33 nog nader in op de beteekenis van < le goede werken. - Bii vraag en antwoord 91 onderzoekt 'hij : 1. Wat goede werken zijn.II. Hoe i ...

De Reformatie
G. B.
1325 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Censuurquaestie betreffende N.S.B.- en C.D.U.-leden. Reeds ter Synode te Amsterdam in 1936 werd bij gelegenheid van de betiandeling der vragen inzake N.S.B, en C.D.U. gezegd, dat de kerken geene censuur over vereenigingen kunnen uitoefenen. Alsol die Synode dat met ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
R. S.
G. B.
4646 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

„Uit de goede werken verzekerd”. III. Prof. Hepp reageert op het eerste stukje, door mij ingezonden en geplaatst in „De Refonnatie" van 17 Maart j.l., maar in plaats van te erkennen, dat hij het Schatboeli van Ursinus heeft gebruikt, ...

De Reformatie
G. B.
762 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Reisindrukken (VI.) A m e n's en h a 1 1 e 1 u j a's, g e 1 o o f s w e r k e n. e nWeer in den trein! En dus weer een gelegenheid om wat te sdhrijviem voor „De Reformatie". Mijn vorige copie is te San Bernardino gepost. Het was daar zóó verrcissend mooi, en ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
5138 woorden
De Groote Catechismus van Zacharias Ursinus.

De Groote Catechismus van Zacharias Ursinus.

(XXIX.) Van de Sacramenten. 274. Wat zijn Sacramenten? 't Zijn teekenen van het verbond tusschen God en hen, die gelooven in Christus, of zegelen van de rechtvaardigheid des geloofs.275. Zeg dit duidelijker!Sacra ...

De Reformatie
G. B.
424 woorden
van 6