GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

60 resultaten
Filteren
van 6
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond & ods". (VII.)Verleden week bi-achten •we er bezwaar tegen in, dat prof. Aalders, juist op één der „kardinale" punten van zijn betoog, heil zoekt in de these, dat er een zekere tegenstrijdigheid is tusschen „wezen" en „verschijning" van het verbond.Het doet ons geno ...

18 augustus 1939
De Reformatie
K. S.
K. 'S.
G. B.
A. C. D.
9316 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Eene aanvaardbare verklaring van het wonder? Op de jongste wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit te Arnhem, IE Juli j.l., heeft Dr J. P. van Rooyen een, ook in druk verschenen, referaat gehouden over Toeval en Voorzienigheid. De bespreking van dit interessante, schoongestelde ...

11 augustus 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K. S.
G. B.
7023 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„Hel verbond Goas". (IV.) We eindigden verleden week met de opmerking, dat aan wat prof. Aalders thans als de alleen-gereformeerde opvatting aanwijst, heel wat vastzit. Wel, zoo zeiden we, is het geen „A-dan-wel-B-kwestie", maar ze zit er toch zijdelings aan vast. ...

28 juli 1939
De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER.
G. B.
5845 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond Gods". (III.) Gemakshalve lieten we verleden week even dr A. Kuyper, naar wien prof. Aalders verwees, rusten, onder belofte evenwel, op hem terug te komen. Dat doen we thans.Aanleiding daartoe ligt in het (lang niet uitzonderlijke) feit, dat ook ...

21 juli 1939
De Reformatie
K. S.
G. B.
4715 woorden
KERKELUKLEVEN

KERKELUKLEVEN

„Het verbond Gods". (II.) Verleden weeli merkten we op, dat de stelling van prof. Aalders, volgens welke zonder eenigen twijfel (!) de deelgenooten van het genade verbond de uitverkorenen zijn, en derhalve (!) verbond en uitverkiezing quantitatief identiek zijn, oo ...

14 juli 1939
De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER.
S. GREIJDANUS.
Ds. A. H. VAN MINNEN
Ds T. J. HAGEN
G. B.
6795 woorden
De Kleine Catechismus van Zacharias Ursinus. (IV.)

De Kleine Catechismus van Zacharias Ursinus. (IV.)

23. Waarom zegt gij: ontvangen van den Heiligen Geest en geboren uit de maagd Maria? Omdat mij door Gods Woord geleerd wordt, dat Gods Zoon de menschelijke natuur uit het vleesch en bloed van de maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes op zoodanige wijze heeft aangenomen, dat Hij ...

30 juni 1939
De Reformatie
G. B.
280 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. Tot mijn spijt moet het vervolgartikel over dit onder­werp een week overstaan.K. S. Ds J. Donma over „zekeren kring" en nog wat. Als ons blad kerkelijke vergaderingen „zekeren kring" zou n ...

23 juni 1939
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
5153 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. (V.) In zijn verleden week door ons geciteerde opmerkingen aangaande de oorzaken of aanleidingen van de scheuring van 1924 bracht ds Hoeksema ook „den steeds toenemenden geest van wereldgelijkvormigheid" ter sprake. Wij beloofden, daarop te ...

9 juni 1939
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
7034 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

De scheuring in Amerika. (IV.) Thans komende tot de aanleiding o£ oorzaak der scheiding in Amerika, hoeren we ds Hoeksema allereerst spreken over de „nieuwe mentaliteit", die omstreeks 1924 in de amerikaansche zusterkerk zich openbaarde.Zonder op de détails ...

2 juni 1939
De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
POST.
G. B.
8004 woorden
Calvijn over kerkelijke macht en synode-uitspraken.

Calvijn over kerkelijke macht en synode-uitspraken.

De macht der kerk wordt deels in de afzonderlijke, opzieners, deels in de Concilies, provinciale of algemeene, gezien. Zij is eene geestelijke, en bestaat in leer, rechtspraak, in het maken van verordeningen. En die der leer is tweevoudig: de macht om leerstellingen te leeren, en om die uit te le ...

26 mei 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
POST.
L. D.
K. S.
Ds J. A. TAZELAAR
J. MANNI
Ds F. A. DEN BOEFT
K. SCHILDER.
G. B.
4307 woorden
van 6