GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

342 resultaten
Filteren
van 35
Het woord hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.

Het woord hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.

[KERSTFEEST] Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. Lukas II: l5b.Voor een beraden herdenking van Jezus' geboorte is het niet ondienstig ons te bezinnen zoo op het verschil ...

De Heraut
G.
3905 woorden
Gezegend zij hij, die daar komt.

Gezegend zij hij, die daar komt.

[KERSTFEEST] Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des Heeren! Psalm iiS: 26a. De jubel van Christus' Kerk op aarde gaat weer uit voor het kindeke van Bethlehem. Harer is weer de blijdschap, datgeboten is de Zaligmaker, welke i ...

De Heraut
G.
3753 woorden
De Ethischen.

De Ethischen.

II. Na in het vorig artikel den toestand te hebben geschetst waarin ten onzent de Theologie verkeerde ten tijde van het ontstaan der ethische richting, zal ik het in dit artikel hebben over het »ontstaan € dier richting, " of dier Theologie.Daarbij is het ni ...

De Heraut
G.
3729 woorden
De Ethischen.

De Ethischen.

III. Een vorig maal heb ik doen zien, dat met Prof. Daniël Chantepie de la Saussaye, en den Elisa van dezen Elia, Prof. Johannes Hermanus Gunning, die Theologie is ontstaan, welke, in onderscheiding van de ïgereformeerdec, ten onzent den naam van de »ethische* draa ...

De Heraut
G.
3628 woorden
Zoo moede, dat niemand het zou kunnen uitspreken.

Zoo moede, dat niemand het zou kunnen uitspreken.

[OUDEJAARSAVOND.] Al deze dingen worden zoi moede, dat niemand het zou kunnen uitspreken; het oog wordt niet verzadigd met zien, en het oor i? ordt niet vervuld van hooren. Prediker 1:8, Gaat gjj scheiden voor uw denken het tweeerlei leven dat Gods kinderea ...

De Heraut
G.
3562 woorden
De Ethischen.

De Ethischen.

IV. In dit laatste artikel gaat het over de beschrijving en beoordeeling van wat »ethische is.Bij de beschrijving dient dan gelet èn op de, in het vorig artikel nader besproken, beschouwing of theorie der Ethischen omtrent de Religie èn op dat wat als gevolg ...

De Heraut
G.
3384 woorden
Hij hield zich vast.

Hij hield zich vast.

[OUDEJAAR.] Want hij hield zich vast als ziende den Onzienlijke. Hebreen XI : 27b. Het vaststellen van het middernachtelijk uur op 31 Dec. als overgang van Oudin Nieuwjaar, dateert eerst uit den tijd van het Concilie van Trente (1S45 ...

De Heraut
G.
3089 woorden
Toelichting bij het voorstel tot oprichting van een Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband

Toelichting bij het voorstel tot oprichting van een Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband

(I) Mede namens de andere initiatiefnemers tot den oproep, dien wij in de maand Juni deden uitgaan, roep ik U een hartelijk welkom toe. Blijkens Uw aanwezigheid hier en de van U ontvangen sympathiebetuigingen, zijt gij bereid, met ons de oprichting te overwegen van ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
2975 woorden
Leestafel.

Leestafel.

PROK. DR.-.F. L. DAUBANÏOM. TER INLEIDING TOÏ DE . DiDAKTIEK DES NiEUWEN VERKÜNDS. I. GESCHIEDEJS'IS DER BEOEFENING \'AN HET LEERVAK. Kemink & Zoon. over den Dom te Utrecht.Onder den hoofdtitel TER INLEIDING TOT DE DiDAKTIEK DES NiEuwEN VERBONDS heeft DR. DAUBANTON, hoogleei-aar vanweg ...

De Heraut
G.
2867 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Over de Aalders’ critiek op Assen Ds. J. C. Aaldeirs, : predikant bij d© begieii de Asser •synode bezwaar.opperende> gem©e-nben-, heeft zijn critiek op de Asser synode thans publiek gemaalct. Om-: ^YQI: schillende xedene-n-, lijkt het mij dienstig van het antwoo ...

De Reformatie
G.
K. S.
2834 woorden
van 35