GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

185 resultaten
Filteren
van 19
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Repliek. Wc geven weer het woord aan Ds Steen.Veroordeelde Christologie. II.Stilzwijgend gaan we voorbij wat Prof. W. geschreven heeft in „De Reformatie", 14e jaarg., nos 22—41. Er zouden wel enkele opmerkingen over te maken zijn, doch we willen ons t ...

De Reformatie
H. S.
J. W.
3860 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Repliek V. Veroordeelde Christologie. V.Uit ons artikel van verleden week volgt, dat wel terege Prof. W.'s opvatting met die van Ap. vergeleken an worden, Ja, wij handhaven — en laten we er bij eggen, dat Prof. W.'s „weerleggi ...

De Reformatie
H. S.
J. W.
3126 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Repliek. , 111.Voor de derde maal geven wij Ds Steen het woord, en plaatsen wij zelf eenige noten ter opheldering.Veroordeelde Christologie. III.Nog een ander voorbeeld heeft Prof. W. in datzelfde artikel („Reformatie" no. i van 26 Oct. 1934). ...

De Reformatie
H. S.
J. W.
2712 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

H. C. Poot: „Bloemlezing uit zijn gedichten". Bosch & Keuning N.V. — Baam. Jod. Lodensteijn: „Bloemlezing uit zijn gedichten". Bosch & Keuning N.V. — Baarn.De Libellen-serie vraagt aandacht voor twee zeer verschillende dichters uit den ouden tijd.Lodensteijn, de mystieke dic ...

De Reformatie
H. S.
K. S.
2353 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Repliek. IV. Veroordeelde Christologie. IVb.Nadat Prof. W. in het art. van 2 Nov. 1934 zéér kort iets van Apollinaris' opvatting heeft weergegeven — een veel te korte en onvolledige weergave, dan dat iemand daarmee kan werlien ...

De Reformatie
H. S.
J. W.
2163 woorden
Van drie notedoppen

Van drie notedoppen

V. M. Hillyer: „De Wereldgeschiedenis in een notedop". 4e dr.Dr M. Schneider en drs J. C. Trimp Jr: „De Geschiedenis van ons Vaderland in een notedop". < ? E. G. Huey: „De Dierenwereld in een notedop". 4e druk. Uitgeverij en Drukkerij HoUandia te Baarn.In Nederland, waar h ...

De Reformatie
H. S.
2035 woorden
Het voornaamste gebod

Het voornaamste gebod

Al jaren lang is Diet Kramer een bekend schrijfster, door haar frissche jeugdboeken, het meest waarschijnlijk dour „Bikkel". Gaarne hield zij zich bezig met de problemen van de moderne jeugd. Zij bepaalde zich niet slechts tot het constateeren van en het uitvoerig beschrijven van de moeilijkheden ...

De Reformatie
H. S.
2008 woorden
TWEE KINDERBIJBELS

TWEE KINDERBIJBELS

De kinderbijbel heeft zich langzamerhand een plaats 1 veroverd in onze huisgezinnen. De aanvankelijke vrees ; bij sommigen, dat het bijbellezen daardoor zou verdrongen kunnen worden, heeft plaats gemaakt voor het inzicht, dat de kinderen zeker gewend moeten worden, van heel jong af aan, aan den b ...

De Reformatie
H. S.
1732 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een noodiotstragedie. Jan H. Eekhout: Aarde en Brood. — Uitg.- Mij. „Holland", Amsterdam.De boerenroman uit de twüatigste eeuw is geen idyllische beschrijving van het landleven. Het „hoe gelukkig rolt het leven des gerusten landmans heen", was vroeger een di ...

De Reformatie
H. S.
1579 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Het vierde artikel van Ds Steen is te lang, om het inééns te plaatsen. Op een geschikt punt deelen we het; onder nummer IVb geven we dan volgende week het vervolg.Veroordeelde Christologie. IVa.In het artikel in „De Reformatie" van 2 Nov. 1934 vangt Prof. W. aan met een beschrijving ...

De Reformatie
H. S.
J. W.
1568 woorden
van 19