GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

59 resultaten
Filteren
van 6
J. SMELIK.
Advent in verberging

Advent in verberging

(II) In Jerémia's profetische prediking luiden de klokken van Advent.Al is het dan Advent in verberging.Jeremia moet, of liever, mag het 's HEREN „troetelkind" Efraïm, Zijn „afkerige dochter" Juda toeroepen: De HERE schept wat nieuws op de aarde. Wat ...

22 december 1951
De Reformatie
J. SMELIK.
1396 woorden
Advent in verberging (I)

Advent in verberging (I)

Een wonderlijk profetisch woord is dat — het woord, dat Jeremia spreken moet op last des HEREN, en door de Statenvertalers aldus is overgezet: „de vrouw zal den man omvangen" — prof. Aalders vertaalt het aldus: „de vrouw zal om den man komen" ^).Dat het een „Adventswoord" is, dit woord, wa ...

15 december 1951
De Reformatie
J. SMELIK.
1026 woorden
De wortel der waarachtige reformatie

De wortel der waarachtige reformatie

In het tweede gedeelte van zijn troostboek ^) mag Jesaja aan het Bondsvolk-in-balUngschap profeteren de beloften des HEREN inzake wederkeer en reformatie. Want de HERE vergeet en verlaat Zijn Adventsgemeente niet, al wordt zij om haar ontrouw en afhoerering in de smeltkroes van Zijn louterende ge ...

8 december 1951
De Reformatie
J. SMELIK.
1336 woorden
De bede der Kerk om verlossing uit de klauw van het beest

De bede der Kerk om verlossing uit de klauw van het beest

Jesaja legt, door de Geest des HEREN, deze ontroerende bede op de lippen der Bruidskerk, die van haar kroon en uiterhjke schoonheid beroofd is, en in Babel zucht onder de klauw van het beest.Daarin is haar smaadheid groot. Alles sprak, alles smaadde: zijn niet alle draden des Verbonds afge ...

1 december 1951
De Reformatie
J. SMELIK.
1386 woorden
Chrislus' oproep lot de juiste beproeving van den tijd

Chrislus' oproep lot de juiste beproeving van den tijd

(I) „Te dierzelfder tijd" is hier toch wel wat meer dan een tijdrekenkundige notitie. We kunnen deze woorden (ook aldus te vertalen: „juist in dien tijd") niet missen, om het heilshistorisch moment te bepalen, waarop Christus dit zwaar-geladen woord spreekt, over d ...

4 november 1950
De Reformatie
J. SMELIK.
1070 woorden
Pauius, de kerk onder hoogspanning zettende

Pauius, de kerk onder hoogspanning zettende

(II) Paulus vestigt er Timotheus' aandacht op, dat hij zijn brief schrijft onder de schaduw van zijn naderend levenseinde.Zijn dienstwerk-op-aarde is aan 't afloopen — strak.s staat zijn leerling er zonder hem voor., , Want ik word reeds als een drank ...

2 september 1950
De Reformatie
J. SMELIK.
832 woorden
Paulus, de kerk onder hoogspanning zettende

Paulus, de kerk onder hoogspanning zettende

(I) Vele oogen hebben de eeuwen door vol bewogenheid op deze woorden gestaard. Paulus' zwanenzang! De laatste woorden van den grooten strijder onder de Kruisbanier. Testamentaire woorden. Zet ze in het licht van heel zijn felbewogen, bruisende leven, als Apostel va ...

26 augustus 1950
De Reformatie
J. SMELIK.
856 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Tweetal te: Utrecht-Noord-West, H. Bouma te Assen en A. v. d. Ziel te Groningen.Beroepen te: Meppel, R. te Velde te Zalk en Veecaten, Utrecht—N.W., H. Bouma te Assen.Bedankt voor: Nijega-Opeinde, Joh. de Wal te Rijnsburg.— INTREDE. Ds C. V. Ommen h ...

15 juli 1950
De Reformatie
Ds D. VREUGDENHIL
W. VAN ESCH
J. SMELIK.
1264 woorden
De geslagen herder en de verstrooide schapen

De geslagen herder en de verstrooide schapen

(II) Wanneer gaat Christus die oordeel'.sprofetie van Zacharia op Zichzelf toepassen? ToenWanneer is dat? Als zij den lofzang gezongen hebben, en bezig zijn uit te gaan naar den Olijfberg.En let op dit heilshistorisch moment: het volgt onmiddel ...

8 april 1950
De Reformatie
J. SMELIK.
875 woorden
De geslagen herder en de  verstrooide schapen (I)

De geslagen herder en de verstrooide schapen (I)

Let u wel op dat woordje WANT in bovenstaanden tekst? Waarom voorzegt Christus dit aan Zijn elf jongeren: gij zult allen aan Mij geërgerd worden in dezen nacht " — ? Omdat Zijn Geest daarvan al reeds getuigd in de profetie, eeuwen te voren! heeftIn de boekrol van Z a c h a r ...

1 april 1950
De Reformatie
J. SMELIK.
923 woorden
van 6