GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
J. THIJS.
De voorgestelde Gezangen.

De voorgestelde Gezangen.

V. (Slot.) In het vorige artikel werd omtrent enkel© der gezangen, die de deputaten voorstellen, een opmerking gemaakt. Er zouden nog meerdere op-merkingen aan zijn to© te voegen.' B.v.' dat, ' 'Wanneer het „O hoofd, bedeld; met wonden" wordt opgenomen, bet ...

14 april 1933
De Reformatie
J. THIJS.
1134 woorden
De voorgestelde Gezangen.

De voorgestelde Gezangen.

II. Na over het Te Deum gesproken te hebben, ga ik iets zeggen over het Veni Creator.Dit kerklied draagt dezen naam naar de woorden, waarmee het aanvangt: Veni Creator Spiritus, kom scheppende Geest. Het luidt aldus: Kom, scheppende Geest, Bezoek den ...

31 maart 1933
De Reformatie
J. THIJS.
1517 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

In memoriam. Frof. Qr A. Bekhof. Zooeven bereikte mij het bericht, dat Prof. Dr A. Eekhof, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, overleden is.Mij persoonlijk treft dit overlijdensbericht in gelijke mate als het heengaan van de twee dooden, aan wie ...

24 maart 1933
De Reformatie
J. THIJS.
3714 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Persoonlijk woord. Het zij mij vergund, langs dezen weg mijn dank uit te spreken, allereerst aan mijn mederedacteuren, voor de vriendelijke wijze, waarop zij verleden week mij „in eigen huis" hebben be-en aangesprokien, en niet minder voor de moeite die zij zich ge ...

17 maart 1933
De Reformatie
J. THIJS.
2766 woorden
ALLE DINGEN BEPROEVEN.

ALLE DINGEN BEPROEVEN.

I. Luther moet den. Bijbel „den grootsten martelaar" hebben genoemd.Had hij ongelijk? Yv'at heeft die Bijbel al te verduren gehad en aan wat een mishandelingen en martelingen staat hij nog altoos bloot!Ik denk nu niet hieraan, dat de critiek he ...

16 november 1928
De Reformatie
J. THIJS.
1601 woorden
HET TEGENWOORDIG MODERNISME EN DE CHRISTUS.

HET TEGENWOORDIG MODERNISME EN DE CHRISTUS.

IV. In deze artikelen wordt de vraag behandeld of het modemisme dichter is gekomen bij de orthodoxie. Dit wordt onderzocht aan de Christvisbeschouwingen der tegenwoordige modernen.Gebleken is, dat, voorzoover zij aan de historiciteit van Jezus .vasthouden, z ...

30 maart 1928
De Reformatie
J. THIJS.
2238 woorden
HET TEGENWOORDIG MODERNISME EN DE CHRISTUS.

HET TEGENWOORDIG MODERNISME EN DE CHRISTUS.

III. Het is de overleden hoogleeraar Roessingh geweest, die onder de modernen wel het dichtst de orthodoxie scheen te naderen, y.cherpi liet hij uitkomen, dat hij een ander standprint innam dan de oiid-modernen en dat het liberale Jezusbeeld hem niet het minst hier ...

23 maart 1928
De Reformatie
J. THIJS.
2124 woorden
HET TEGENWOORDIG MODERNISME EN DE  CHRISTUS.

HET TEGENWOORDIG MODERNISME EN DE CHRISTUS.

II. Wil Windisch, dat de historioiteit van Jezus door de modernen erkend en gepiredikt zal worden, datwil echter niet zeggen, dat hij het historisch bestaan van Jezus als noodzakelijk zou beschou-wen. -De geldigheid en waarde van liet evangelie hangt voor he ...

16 maart 1928
De Reformatie
J. THIJS.
2149 woorden
GEBREK AAN KENNIS.

GEBREK AAN KENNIS.

II. In bet vorig artifel is er op gs-wemn, dat de gelüovige maar hel kennen der gansche waarheid, die ions door God Is geopenbaard, heeft te streven en-''dat gebrek aan tennis der waarheid bedenkelijfce gevoJgen na zich sleept en voor den geioovige izfeif èn voor o ...

19 augustus 1921
De Reformatie
J. THIJS.
1458 woorden
GEBREK AAN KENNIS.

GEBREK AAN KENNIS.

I. Tot de verscMjnseten, die zich heden ten dage o-iïi onze kerken voiordoen, behoort'ook dit: dat •i^^'fe kennis der waarheid er niet oip voor uitgaat.De „Reformatie" heeft dit verschijnsel voorzeker niet voorbijgezien. Ik herinner sledhts aan de artikelenx ...

12 augustus 1921
De Reformatie
J. THIJS.
1644 woorden
van 2