GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

316 resultaten
Filteren
van 32
Onze omgang met elkander.

Onze omgang met elkander.

Men vindt misschien het onderwerp dat hierboven staat toch eigenhjk niet geschikt aJs thema voor een reeks hoofdartikelen in ons blad. Ik zou den lezers die er zoo over denken willen aanra, den, toch oens een bescheiden poging te wagen (*n paar gedachten te wijden aan dit onderwerp', .fuist het f ...

De Reformatie
J. W.
2186 woorden
Onze omgang met elkander.

Onze omgang met elkander.

II. Hoe zijn wij in onzen omgang met ellcander"? Met één zin is op deze vraag geen antwoord te geven.Immers, wij zijn in onzen omgang t e 1 li e n s andere menschen. Dit beteelcent werkelijk niet dat wij in het eene geval minder eerlijk behoeven te zi ...

De Reformatie
J. W.
1955 woorden
Onze omgang met elkander.

Onze omgang met elkander.

III. Hoe zijn wij in onzen omgang met elkander? Met deze vraag vingen wij een vorig maal ons artikel aan.Wij willen thans deze vraag nogmaals stellen. In het vorige artikel poogden wij onzen omgang to ontleden naar de verschillende elementen, die dien ...

De Reformatie
J. W.
1991 woorden
Onze omgang met elkander.

Onze omgang met elkander.

IV. De worsLeling der heiligmaking richt zich ook op onzen omgang.Daaruit volgt, dat er een christelijke ideaalstelling is omtrent den omgang.En geen wonder.Immers, de mensch wordt door de wedergeboorte ten principiêele omgezet. De wedergeboort ...

De Reformatie
J. W.
2025 woorden
Onze omgang met elkander.

Onze omgang met elkander.

V. Wanneer wij den eisch stellen, dat in den christelijken omgang het persoonlijk geloofsleven tot uitdrukking komt, moeten wij wel op een tweetal punten opzettelijk wijzen.Het eerste is dit, dat het waarlijk christelijk element in den omgang dikwerf op den ...

De Reformatie
J. W.
1707 woorden
Onze omgang met elkander.

Onze omgang met elkander.

VI. (Slot.) De menschen zijn verscheiden.Dat is noodzakelijk met het oog op het doel der menschheid. Niet alleen toch de enkele mensch, maar ook de menschheid is het beeld Gods. Daarom moet zij in oneindige variatie de heerUjkheden en den rijkdom van dat bee ...

De Reformatie
J. W.
1842 woorden
Pinksterfeest.

Pinksterfeest.

Op Piakstei-reest breekt de vreugde over het heengaan van Christus door.„Het is u nut, dat ik heenga" — dat was liet mysterieuze woord, dat de Heiland sprak tot zijn jongeren, die meenden van Hem niet te kunnen scheiden.Pinksterfeest zegt nogmaals: het was u nut, dat Jezus heenging. ...

De Reformatie
J. W.
1372 woorden
Om de anderen . . .

Om de anderen . . .

Herodes was een vorst. Hij had alles te zeggen. Hij behoefde niemand naar de oogen te zien. Hij durfde beloven. Hij heeft véél weg te geven. Hij zal dit... en hij zal dat...En dan komt straks het onwelkome verzoek van het dochtertje van Jlerodias.Hij begrijpt, wie achter dat verzoek ...

De Reformatie
J. W.
601 woorden
Sfeer en leer.

Sfeer en leer.

We moeten de leer zuiver houden", zoo zegt men.„Gij met uw leer — zorg liever voor een goede steer", meent een .ander.En met dergelijken strijd wordt in ieder geval de sfeer bedorven, terwijl uit het debat blijkt, dat niet ieder de leer zoo voortreffelijk vindt.Merkwaardig is ...

De Reformatie
J. W.
453 woorden
Opdat

Opdat

Maar jjij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.Psalm 130 : 4.Dat is een troost: bij God is vergeving.Zooals hij van ons viaagt, 'dat wiji vergeren „zeventig maal zeven maal", zoo is er bij Hem vergeving, altijd weer.Wij, die mogen inzien achter het voorhangsel, wel ...

De Reformatie
J. W.
219 woorden
van 32