GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

277 resultaten
Filteren
van 28
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Leeken en lijken. Onze tijd is die van het leeken-apostolaat op elk gebied.De politieke leek is de vereerde leider in onze dagen, zijn simpele probleemstelling en de eenvoudige oplossing trekken de massa onweerstaanbaar aan.De geneeskundige leek prakt ...

De Reformatie
N. B.
361 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Primaire opleiding. Arme Vriend! gij zijt niet opgeleid, gij liebt voorzoover ik weet nog niet eens een cursus gevolgd. Gij beweegt u zonder diploma in deze onze geleerde wereld als een fietser zonder rijwielplaatje. Gij zijt al eens leelijk op de bon gekomen! Hioe ...

De Reformatie
N. B.
770 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Eed’ler schoon! En degenen die geloofd hebben, zullen deze teekenen volgenzij zullen des Zondags tweemaal ter kerk gaan, bij voorkeur te voet; zij zullen hun kinderen naar de catechisatie sturen en hun rijpere jeugd naar de vereenigingen; zij z ...

De Reformatie
N. B.
674 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Ervaring en geloof. Een man trekt door de steppen, bedachtzaam zijn schreden regelend naar den gang van het kleinvee. Schoon de schaduw van den avond reeds valt over zijn leven, getuigt zijn hooge gestalte van ongebroken kracht. De hand, die eens den Egyptischen dr ...

De Reformatie
N. B.
969 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Een zegen voor de achterste bank! Als Paulus te Efeze op huisbezoek gaat, doet hij een ontnuchterende en teleurstellende ontdekldng. (Hand. 19:1—7). Hij vindt toch eenige discipelen, die op hem een wonderlijken indruk maken.Menschen — denkt hij — wat zijn ju ...

De Reformatie
N. B.
652 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Zelfbeproeving nooflzakeljjk bij het ; komen onder de bediening des Woords.Men zou onder de hoorders twee groepen kunnen onderscheiden. De eerste wordt gevormd door hen, die hun eigen stichting meebrengen. Met een opgeruimd gelaat betreden zij het kerkgebouw, bijna altijd vinden zij de pre ...

De Reformatie
N. B.
752 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Dominees-typen. Daar zijn preeken, die ik het best vergelijken kan bij het deftige koetsje waarin oudtijds de goedgesitueerde predikant zijn bezoeken aflegde. Het paard is goed geconserveerd, de wielen knerpen over hel grint, je krijgt een weldadige emotie als liet ...

De Reformatie
N. B.
795 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De therapie der hoop. Je bent niet in orde, vriend! Ik merk het wel. Je hebt al een poosje gescharreld met leverpilletjes, je hebt het een of ander tonicum geslikt, maar zonder resultaat. Je pijnigt je af met de vraag wat je eigenlijk scheelt, maar je kunt er geen ...

De Reformatie
N. B.
850 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

„Opoe" (Dit het leven.) „Gao nou mee, mins, we hebbe ommers alle booskappe!"Een jonge vrouw trok korzelig aan den omslagdoek van haar veel oudere metgezellin, die niet lot weggaan van de avondmarkt scheen Ie bewegen. De karabies, welke schippersvrouwen bij h ...

De Reformatie
N. B.
689 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Wat zullen wij na den vrede beginnen? Wal zullen wij na den vrede beginnen'? is (ie vraag die in de laatste weken herhaaldelijk door politici en economen aan de orde is gesteld. Inzonderheid in Amerika schijnt men er zich druk mede bezig te houden. Htet is niet een vraag uiil een gebroken ...

De Reformatie
N. B.
884 woorden
van 28