GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

77 resultaten
Filteren
van 8
P. GROEN.
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN X Bij de beoordeling van de huidige socialistische politiek zal men er dan ook terdege mee rekening moeten houden, dat alleen uit motieven van practische nuttigheid het huidige Sociahsme met de Ordenaars van het Bedrijfsleven meewerk ...

De Reformatie
P. GROEN.
1407 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAI LEVEN IX SAMENVATTING VAN HET VOORGAANDE: Na de beschouwing van het liberalistisch, socialistisch en solidaristisch maatschappelijk gemeenschapsidealisme wacht ons nu te taak om na te gaan, hoe het daarmee is gesteld op het erf van ...

De Reformatie
P. GROEN.
1385 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN VIII ALS R.K. SOLIDARISTISCH IDEAAL (slot). Zoals wij in ons vorig artikel reeds opmerkten, steunt het tegenwoordig R.K. Solidarisme wat de leerstellige onderbouw betreft op twee Pauselijke Encyclieken ...

De Reformatie
P. GROEN.
1896 woorden
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

2de verantwoording: 11 Aug.: H. J. L. te K. f2.50; 12 Aug.: W. B. te O. f2.—; F. M. te B. f3.—; Mej. T. H. H. te B. f20.—; 16 Aug.: Mej. R. C, te L. f5.—; en dan krijg ik me daar tot slot van „Tineke" (waar Z9 woont, doet er blijkbaar niet toe) f3.50; met een bijschrift: „voor de bibliotheek van ...

De Reformatie
P. JASPERSE
P. GROEN.
235 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

I POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN | III 3. Als humanistisch (liberalistisch en marxistisch), Rooms Katholiek Solidaristisch en Protestants Christelijk ideaal.Zo wereld en mensheid omvattend het gemeenschaps-idealisme onzer dagen is, in alle sectoren van het ...

De Reformatie
P. GROEN.
1098 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN II. Het gevaar der gemeenschap. Voortgang van de wijsgerige gemeenschapsidee. De ontwikkeling van het wijsgerig ideeëncomplex uit de 19e eeuw. rakende de verhouding en de positie van enkeling en gemeen ...

De Reformatie
P. GROEN.
1166 woorden
Gemeenschap in de arbeid ¹)

Gemeenschap in de arbeid ¹)

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN I 1. De hedendaagse gemeenschapsgedachte en haar wijsgerige voedingsbodem.Het onderwerp, waarover wij in enige artikelen willen gaan handelen, is bij uitstek actueel te noemen. De sociale beweging onzer dagen staat geheel in h ...

De Reformatie
P. GROEN.
1352 woorden
Naar een Christelijke vereniging der standen

Naar een Christelijke vereniging der standen

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN IV (slot). Dat wij uitgesproken tegenstanders zijn van alles wat zweemt naar vervaging van grenzen, die de Schrift ons wijst, en gebiedt te eerbiedigen, en dus ook erkennen het rechtmatige en tot op zekere hoogte ook het plichtmatige ...

De Reformatie
P. GROEN.
1145 woorden
Naar een Christelijke vereniging der standen

Naar een Christelijke vereniging der standen

POUTIEK EN SOCIAAL LEVEN ni. Tot de ontwikkeling van het Gereformeerde leven, het doel, dat „De Reformatie" zich heeft gesteld, behoort ook, dat wij onze christelijke sociale en economische activiteit, zoals gezegd, laten beheersen door het Woord Gods en daar ...

De Reformatie
P. GROEN.
1506 woorden
Naar een Christelijke vereniging der standen

Naar een Christelijke vereniging der standen

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN II. Thans willen wij ertoe overgaan, iets naders te zeggen van het GEREFORMEERD MAATSCHAP­ PELIJK VERBOND. Het mag als bekend verondersteld worden, dat in de eerste Algemene Ledenvergadering van het Verband te Utrecht, vorig jaar geh ...

De Reformatie
P. GROEN.
1253 woorden
van 8