GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

77 resultaten
Filteren
van 8
P. GROEN.
Samenspreking.

Samenspreking.

Volgende brief is verzonden: Depataten (naar art. 136 sub I) van de Generale Synode te Groningen (1946) van , , De Gereformeerde Kerken in Nederland".Hilversum, 3 Mei 1948. Aan de Deputaten vanwege de Gtenerale Synode der zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden t ...

De Reformatie
L. DOEKES.
S. GREIJDANUS.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
H. J. SCHILDER.
K. SCHILDER.
G. VISéE.
A. ZIJLSTRA.
526 woorden
Inzake „samenspreking”

Inzake „samenspreking”

Aan de Deputaten vanwege de Generale Synode van de zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden te Zwolle Aug.—Oct. 1946 tS-zake van. eventueele samenspreking.Geachte Heeren, Uw brief van Juni 1948 werd door ons besproken. Daarop in het kort reageercnde, brengen we he ...

De Reformatie
L. DOEKES.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
G. VISEE.
C. VONK.
A. ZIJLSTRA.
831 woorden
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

2de verantwoording: 11 Aug.: H. J. L. te K. f2.50; 12 Aug.: W. B. te O. f2.—; F. M. te B. f3.—; Mej. T. H. H. te B. f20.—; 16 Aug.: Mej. R. C, te L. f5.—; en dan krijg ik me daar tot slot van „Tineke" (waar Z9 woont, doet er blijkbaar niet toe) f3.50; met een bijschrift: „voor de bibliotheek van ...

De Reformatie
P. JASPERSE
P. GROEN.
235 woorden
De toovenaars van Oosterbeek

De toovenaars van Oosterbeek

Toen ik de proclamatie las van de Conferentie van Oosterbeek, kwam mij in gedachte hetgeen prof. Greijdanus destijds schreef als inleiding tot zijn brochure: De zestien Uitspraken van de Synode te Utrecht in Augustus 1945": Het valt toch eenmaal niet gemakkelijk om zwart wit te praten. Een onmoge ...

De Reformatie
P. GROEN.
2455 woorden
CONFERENTIE GEREF. STUDENTEN.

CONFERENTIE GEREF. STUDENTEN.

Enkele gereformeerde studenten namen het initiatief tot het beleggen van een conferentie van alle g& -. reformeerde studenten op 10 en 11 April D.V. te Kampen. Deze vergaderplaats is gekozen om haac centrale ligging en goede accomodatie inzake ver^ gadergelegenheid en logies. De bedoeling is ...

De Reformatie
K. S.
K
S.
P. DEDDENS.
P. GROEN.
5796 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

ONS NffiUWE GEBOUW. Onze lezers zullen, nu de verbouwing van het pand, dat de Theologische Hoogeschool thans gaat dienen, haar voltooiing nadert, gaarne bijgaande foto willen zien. Zooals men bemerkt, is het een royaal gebouw. Zoover ondergeteekende's herinnering t ...

De Reformatie
K. S.
P. GROEN.
D. J. VAN DOORN
4352 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

GODS BELOFTE BINDT DEN GEDOOPTE ZELF NIET? Merkwaardige dingen leverde de kerkstrijd der laatste jaren op.Ook in betrekking tot de formule: „KRACHTENS DE BELOITE is het zaad des verbonds voor WEDER­ GEBOREN te houden".Men heeft om die formule van katheders en kansels en ouder ...

De Reformatie
K. S.
P. GROEN.
3172 woorden
DE TOLERANTIE-WILLEKEUR VAN DE SYNODE UTRECHT 1946

DE TOLERANTIE-WILLEKEUR VAN DE SYNODE UTRECHT 1946

Nog éénmaal komen wij terug op het meer genoemde Kerkreohtehjk Rapport der Generale Synode van Utrecht 1946. Nummer 9 van de toen gedane 15 uitspraken luidt aldus; „dat de kerkelijke vergaderingen het recht van tolerantie oefenen in dien zin, dat zij terwille van de eenheid der kerk een dw ...

De Reformatie
P. GROEN.
1990 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Hoe het in de hedendaagsche tenten Kedars toegaat. Men zal zich herinneren, dat begin 1944 een - vijftnl predikanten uit .Groot-Den Haag in betrekking tot het optreden_van prof. Schilder met diens brief aan de kerkeraden, zich ieder per afzonderlijk schrijven tot d ...

De Reformatie
P. GROEN.
K. S.
7739 woorden
„Eenige critische opmerkingen

„Eenige critische opmerkingen

in verband met het rapport in zake de verlangde opheffing van de oper Prof. Schilder uitgesproken schorsing." HET PROCES, PKOF. Dr K. SCHILDER ALS TpiEKEN VAN VERVAL.Men kan eenerzijds met een rustig geweten het als een lasterlijke aantijging naast zich neer ...

De Reformatie
P. GROEN.
2531 woorden
van 8