GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

77 resultaten
Filteren
van 8
P. GROEN.
Naar een Christelijke vereniging der standen

Naar een Christelijke vereniging der standen

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN I. Met dank aan God mag worden geconstateerd, dat de Vrijmaking der Kerk, die overal in den lande in de achter ons liggende jaren zoveel energie vroeg bij het organiseren van het plaatselijk kerkelijk leven, allerminst geleid heeft t ...

De Reformatie
P. GROEN.
1168 woorden
De strijd tegen het dirigisme in de maatschappij (II, slot)

De strijd tegen het dirigisme in de maatschappij (II, slot)

POLITIEK EN SOCIAAL LEVENNadat wij in ons eerste artikel een eigen samenvatting hebben gegeven van hetgeen dr Zeegers onder onze aandacht heeft willen brengen, moet nu allereerst de vraag worden gesteld, wat de schrijver precies onder dat grote kwaad van het dirigisme verstaat. Hij geeft d ...

De Reformatie
P. GROEN.
1646 woorden
De strijd tegen het dirigisme in de maatschappij (I)

De strijd tegen het dirigisme in de maatschappij (I)

POLITIEK EN SOCIAAL LEVENm DE GREEP VAN HET DIRIGISME, door Dr A. Zeegers. T. Wever — 1951, Praneker.Reeds enige tijd ligt op ons bureau de publicatie van dr A. Zeegers op bespreking in ons blad te wachten. Het moet alleen aan het feit, dat wij zelf midden in een artikelenreeks over ...

De Reformatie
P. GROEN.
1726 woorden
Het werkende Meisje (III)

Het werkende Meisje (III)

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN DE KEUZE VAN HAAR BEROEP. In het verband van de beschouwing van de beroepskeuze moet ook de positie, die het onderwijs in deze imieemt, de aandacht hebben. Naar het mij voorkomt nu wordt onze huidige schoolopleiding, zowel van de jon ...

De Reformatie
P. GROEN.
2228 woorden
Het werkende Meisje (II)

Het werkende Meisje (II)

POLITIEK EN SOCIAAI, LEVEN BESCHOUWING VAN ENIGE ARBEIDSTAKEN. De waardering, die (ïod Zelf bij de scliepping van de mens gaf aan de positie van de vrouw voor de samenwerking tussen man en vrouw, gevoegd bij de lichamelijke en geestelijke toerusting voor iede ...

De Reformatie
P. GROEN.
2893 woorden
Het werkende Meisje I

Het werkende Meisje I

Bij onze beschouwing van de plaats en de taak van de vrouw in de maatschappij is reeds dit wel duidelijk geworden, dat zeer beslist voor de vrouw ook van een roeping tot arbeiden gesproken moet worden. Die bepaalde vrouwenfiguur, die het als haar belangrijkste werk beschouwt de man te behagen en ...

De Reformatie
P. GROEN.
1530 woorden
Enige cijfers en feiten betreffende Vrouwenarbeid

Enige cijfers en feiten betreffende Vrouwenarbeid

Een vorig maal spraken wij van feiten, die ons dwingen. Deze zijn er ongetwijfeld ook in het leven van de arbeid. Zo hebben b.v. de grote uitvindingen tegen het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw geleid tot wat wel genoemd wordt de industriële revolutie, waarbij de grote ...

De Reformatie
P. GROEN.
1481 woorden
VROUWENARBEID onder het aspect van dwingende feiten en bevelende nornnen

VROUWENARBEID onder het aspect van dwingende feiten en bevelende nornnen

Wanneer wij tot onze meisjes, die zich bezig houden met de vraag, hoe zal ilt mijn positie in de m.aatschappij innemen, de opwelïking hebben gericht: lijf zo dicht mogelijk bij huis, dan deden wij dit op grond van deze overweging, dat op deze wijze in rekening gebracht wordt de plaats, die God bi ...

De Reformatie
P. GROEN.
2204 woorden
Verband en Verbond

Verband en Verbond

(VI, slot) Ook Sikkel heeft nadrukkelijk gehandhaafd, dat de vrijheid, de zedelijke rechtsoefening, die hij voorstond voor het leven in den arbeid, er niet zouden komen, tenzij de conscientie voor God zou bukken en het Woord Gods voor die conscientie tot zijn recht ...

De Reformatie
P. GROEN.
2406 woorden
Verband en Verbond

Verband en Verbond

(V) Bij de overweging van de gedachte een Gereformeerd Maatschappelijk Verbond te vormen, waarin zoowel werkgevers als werknemers gemeenschappelijk hun plaats zouden kunnen innemen, deed zich de vraag voor, of dit ook juridisch behoorlijk te verwerkelijken zou zijn ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
1995 woorden
van 8