GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.097 resultaten
Filteren
van 110
WINCKEL.
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De City kerken, In de Londensche City of de oude stad zullen eerlang achttien kerkgebouwen voor afbraak verkocht worden. Deze verkoop wordt noodzakelijk genoemd om den berooiden geldelij ken toestand der Anglicaansche kerk in Londen te verbeteren. Men berekent dat hierdoor een vi ...

De Heraut
WINCKEL.
1651 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Amerika. De »Interch World Movement«.Dt. J. van Lonkhuijzen, predikant te Chicago, beantwoordt de vraag welke houding de Gereformeerden in de nieuwe wereld tegenover bovengenoemde beweging hebben aan te nemen aldus: .lEerst op kerkelijk gebied. Blijf op u zelf staan. Maar waar ge ...

De Heraut
WINCKEL.
670 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Uit Baltenland. Een Duitsch-Geref. predikant vervolgd. Hoeveel Luthersche en Geref. predikanten in de vroegere Oostzee-provinciën geleden hebben, van de zijde der Bolsjewisten is door ons medegedeeld. Vooral heeft de predikant der Duitsch Geref. gemeente te Riga het moeten ontgelden. Het werd hem ...

De Heraut
WINCKEL.
437 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Zwitserland. Internationale Zendingsconferentie.Van 22 tot 28 Juni is in het Chateau de Crans bij Geneve de tweede internationale Zendingsconferentie gehouden. Drie en veertig afgevaardigden zijn tot het bijwonen dier vergadering saamgekomen; zij vertegenwoordigden Engeland, Canada, de Ver ...

De Heraut
WINCKEL.
216 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Een Engelschman over Duitsche toestanden. Wij vonden in een Engelsch Christelijk blad de volgende beschouwingen.Duitschland is tegenwoordig een land waar de velden wit zijn om te oogsten. Hoog en laag, orthodoxen en onkerkelijken, intellectueelen en ongeletterden openen hunne ...

De Heraut
WINCKEL.
1677 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Amerika. De »Interchurch M o v e m e n t".World Bovengenoemde beweging is ontstaan na den oorlog. Er wordt aldus geredeneerd: Zoolang de legers der verbonden mogendheden afzonderlijk streden, verloren ze; er was geen genoegzame saamwerking en daarom moest men menigmaal de nederlaag lijd ...

De Heraut
WINCKEL.
486 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Afrika. Hulp van de Geref. Kerk an de Gustaa f-A dolf vereeniging.De Geref. kerk van Zuid-Afrika heeft aan het Centraal bettuui der Gustaaf-Adolf vereeniging een half millioen mark gezonden ten behoeve van Duitsche en Oostenrijksche kerken. Een elijke som werd te voren door de Duitsche en ...

De Heraut
WINCKEL.
131 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Een algemeene in zicht? SynodeNadat de Koning van Pruissen opgehouden heeft «opperste bisschop* der Evangelische landskerk te zijn, is dit ambt uitgeoefend door drie socialistische ministers der Duitsche republiek. Het werd gevoeld dat deze toestand niet kon voortduren en daar ...

De Heraut
WINCKEL.
2139 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Beperking van alcoholverbruik in Noorwegen. In Noorwegen is een wet aangenomen die het verbruik van alcoholische dranken zeer beperkt en slechts dat van zeer lichte wijnen en van regeeringsbier j-Landöl" toelaat. Er werd daarover een volksstemming gehouden; voor het eerst namen ook vrouwen daaraa ...

De Heraut
WINCKEL.
495 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Zweden. Een wereldbond van Kerken.De Primas van Zweden, aartsbisschop Söderblom van Upsala, doet in het tijdschrift Eiche het voorstel om een gemeenschappelijke organisatie van de Evangelische Kerken in den vorm eens Oecumenischen kerkenraads te stichten. De aartsbisschop wü daardoor de ve ...

De Heraut
WINCKEL.
410 woorden
van 110