GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In de Fransche Kamer van afgevaardigden werd dezer dagen de vraag gesteld, of de Staat tractementen zou uitbetalen voor geestelijken die in de gevangenissen arbeiden. De meerderheid gaf hierop een gunstig antwoord. Toen echter onlangs de vraag aan de orde kwam, of voor de expeditie naar Marokko v ...

De Heraut
WlNCKEL.
533 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Denkelijk zal het houden van Christelijke vergaderingen in de bekende Exeter Hall te Londen gedaan zijn.Deze zaal staat in het Strand en is in erfpacht bij de Christelijke jongèlingsvereeniging. Deze verhuurt haar weder aan kerkelijke corporaties of Christelijke vereenigingen, voor vergade ...

De Heraut
WlNCKEL.
547 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Een staaltje van verblinding ten opzichte van den oorlog in Zuid-Afrika.Door een vriendelijke hand werd ons eene predicatie van een Engelsch predikant toegezonden, waaruit blijkt, hoe groot de verblinding van een groot deel van het Engelsche volkis. Ds. Fullerton gaf bedoe ...

De Heraut
WlNCKEL.
586 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws, Gebed voor de leiders der Kerk, Onze leiders op Kerkelijk en Staatkundig gebied worden door sommigen zeer bewonderd en hoog verheven, door anderen dikwerf sterk gecritiseerd. Maar wordt er voor hen wel gebeden? Wij vonden in een Duitsch blad twee formuliergebeden, die aan d ...

De Heraut
WlNCKEL.
600 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

In Engeland is i Januari van dit jaar de nieuwe drankwet in werking getreden. Over de uitwerking zegt de Christian World: De drankverkoopes beklagen zich o er het algemeen niet, al heeft de wet hunne verantwoordelijkheid zwaarder gemaakt. De rechtbanken hebben door de uitvoering der wet handen vo ...

De Heraut
WlNCKEL.
603 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Toenetnend dratikmisbruik in DuitscTiland. Er wordt over geklaagd, dat tengevolge van grootere verdiensten en de buitengewone omstandigheden door den oorlog, liet misbi-uik van alcoholische dranken bij vrouwen en kinderen sterk toegenomen is. Dit blijkt uit een bericht omtrent den arbeid van een ...

De Heraut
WlNCKEL.
612 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

De brand die den 2osten April de beroemde Tabernakel van Spurgeon tot een puinhoop maakte, ontstond in een van de nevengebouwen, alwaar een 4 a 500 predikanten vergaderd waren, voor welke ook het middageten aldaar bereid werd. • Het gebouw stond in Newington, niet ver van het bekende omnibus cent ...

De Heraut
WlNCKEL.
625 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een nieuwe broederschap. In eene Methodistische kerk in New-Yersey in N.-Amerika hield de predikant eenige weken geleden een specialen dienst op Zondag voor alle menschen die linksch waren. Hij nam bij die gelegenheid tot tekst: Richteren 3 : IS, waar wij lezen: Toen riepen de kinderen Israels to ...

De Heraut
WlNCKEL.
640 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De Louisville Herald bericht aangaande den eisch van trustees eener Kerk — kerkvoogden zou men in Nederland zeggen — het volgende: De bedoelde Kerk heeft een leeraar die naar het oordeel van die kerkvoogden te oud is. Hij is zestig jaat oud. Dit hindert hem in hunne schatting in de uitvoering van ...

De Heraut
WlNCKEL.
642 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Uit de Calvinistische Methodistische kerk van Wales. In het vorstendom Wales vindt men eene Calvinistische methodistische kerk, wier ontstaan zoo nauw verbonden is met den arbeid van Whitefield, Howel Harris en Thomas Charles, welke betrekkingen onderhoudt met de Gereformeerde Kerken in ...

De Heraut
WlNCKEL.
651 woorden
van 8