GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Buitenland.

Buitenland.

Het probleem van het vroeger 01 later geroepen worden der volken. (Slot).Het groote probleem der zending is de roeping der drie groote Aziatische volken, de Japanneezen, de Chineezen en de Indiërs, die God bijna twee duizend jaar na de verschijning van Chris ...

De Heraut
WlNCKEL.
1379 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Uit de Calvinistische Methodistische kerk van Wales. In het vorstendom Wales vindt men eene Calvinistische methodistische kerk, wier ontstaan zoo nauw verbonden is met den arbeid van Whitefield, Howel Harris en Thomas Charles, welke betrekkingen onderhoudt met de Gereformeerde Kerken in ...

De Heraut
WlNCKEL.
651 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In de Fransche Kamer van afgevaardigden werd dezer dagen de vraag gesteld, of de Staat tractementen zou uitbetalen voor geestelijken die in de gevangenissen arbeiden. De meerderheid gaf hierop een gunstig antwoord. Toen echter onlangs de vraag aan de orde kwam, of voor de expeditie naar Marokko v ...

De Heraut
WlNCKEL.
533 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In Januari van dit jaar is in Allehabad in £ngelsch-Indië een ^parlement van Godsdiensteno: gehouden. Een predikant, de heer Rudra, sprak over: leen Indische Christelijke geloofsbelijdenis.< i: Een middagvergadering werd geopend met gebed door een Hindoe; op een namiddagvergadering ging weer e ...

De Heraut
WlNCKEL.
240 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Gemengd Nieuws. Men wil te Eisenach in Thuringen voorstellingen geven van het lijden van Christus; echter niet op de manier waarop dit in Oberammergau om de tien jaar geschiedt. Daar geven de dorpelingen om de tien jaar tooneelvoorstellicgen die het lijden en sterv ...

De Heraut
WlNCKEL.
310 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Amerika* Een socialistisch predikant bedankt.Het bestuur van de „Church of the Ascension", wij zouden spreken van den kerkeraad van ds Ascension-kerk te New-York, heeft een tijd lang in den waan verkeerd, dat Christendom en socialisme samen konden gaan. Daarom werd diie jaar geleden de ...

De Heraut
WlNCKEL.
473 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De Missionsinspector Lic. Warnacfc hield in October een rede te Dusseldorf over het onderwerp: ïHet animisme in de geschiedenis der religies. Hij sprak daarbij oa. het volgende: Het door velen aangenomen gevoelen, dat het religieuEe leven zich van trap tot trap, van lager tot hooger heeft ...

De Heraut
WlNCKEL.
297 woorden
Buitenland.

Buitenland.

DE WERELD-ZENDINGSCONFERENTIE TE EDINBURG. Reeds vijftig jaar geleden gevoelde men in Protestantsche kringen waarin men de zending wilde drijven, behoefte aan.gemeenschappelijk beraadslagen en overleg.In de laatste vijftig jaar hebben vier groote zendingscon ...

De Heraut
WlNCKEL.
948 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Een Hindoe over de Protestantsche Zending in Engelsch-Indië.Een Hindoe schreef in een Zuid-Indisch tijdschrift, de Mysore Review het volgende omtrent de Protestantsche zending.„Wij gebruiken deze gelegenheid om onze volksgenooten te verzoeken, dat zij de Protestantsche zen ...

De Heraut
WlNCKEL.
1233 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. Ontslag van den bisschop van Tarentaise.De paus doorleeft moeilijke dagen. De toestand van de Roomsche kerk in Frankrijk moet hem zeer veel zorg baren. Waren alle Fransche bisschoppen het onder elkander eens omtrent het wederstaan van de machtsoverschrijding, die de Fransche reg ...

De Heraut
WlNCKEL.
1767 woorden
van 8