GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Hoever hetRitualisme gaat.In de Engelsche Episcopaalsche Kerk bestaat eene vereeniging, de English Church Union genaamd, die rechtstreeks op terugkeer tot de kerk van Rome aanstuurt, al wordt dit ook door sommigen ontkend. Dezer dagen hield deze ve ...

De Heraut
WlNCKEL.
507 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

De Chineesehe premier over de religie. Volgens het .'llgem. Zendingstijdsehrift heeft een redacteur van de Peking Gazette een onderhoud met dan eersten minister van China gehad, waarin deze staatsman verklaarde grootcn eerbied te hebben voor godsdienstige menschen. Maar hij achtte het onnoodig, i ...

De Heraut
WlNCKEL.
284 woorden
Buitenland

Buitenland

GEMENGD NIEUWS. Wedtiwen-verbrariding. Het gerechtshof in Allahabad in Engelsch Indië had in November een geval van weduwen-verbranding te berechten. Vijf verwanten van een gestorven Hindoeprins in Mainpoeri stonden terecht onder beschuldiging, dat zij de weduwe ha ...

De Heraut
WlNCKEL.
358 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Hoe een herk in Spanje ontstond. De aanvang van een Protestantsche kerk in een Spaanscb dorp wordt door den predikant Tiieodor Fliedner aldus beschreven: i> Een landbouwer werd naar Madrid overgebracht om eece ernstige operatie te ondergaan. Toen hij hersteld was, kwam zijn vrouw hem haien. To ...

De Heraut
WlNCKEL.
515 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Amarika. D e inwet van de „Ster het Oosten.“In N.-Amerika lijn er meer dan 15, 000 mannen en vrouwen die een lilveren ster dragen als kenteeken van de orde van de Ster in het Oosten. In het voorgaande jaar werd deie orde of vereenigbg te Benares m Indie gesticht. Mevtouw Annie Besant zo ...

De Heraut
WlNCKEL.
696 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws, Gebed voor de leiders der Kerk, Onze leiders op Kerkelijk en Staatkundig gebied worden door sommigen zeer bewonderd en hoog verheven, door anderen dikwerf sterk gecritiseerd. Maar wordt er voor hen wel gebeden? Wij vonden in een Duitsch blad twee formuliergebeden, die aan d ...

De Heraut
WlNCKEL.
600 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitschland. De Berlijners en de eulenaars. (II.)Het moest tot een strijd komen tusschen de annen die de richting van Bgrlijn en hen die e richting van Keulen volgden. De Berlijnsche akvereenigingen groeiden niet; de „Chr. Geerkschaften" namen in bloei en ledental toe. e Berlijners klaagde ...

De Heraut
WlNCKEL.
1725 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een nieuwe broederschap. In eene Methodistische kerk in New-Yersey in N.-Amerika hield de predikant eenige weken geleden een specialen dienst op Zondag voor alle menschen die linksch waren. Hij nam bij die gelegenheid tot tekst: Richteren 3 : IS, waar wij lezen: Toen riepen de kinderen Israels to ...

De Heraut
WlNCKEL.
640 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. Het Godsdienstig leven in Frankrijk.In Lyon komen elke maand de predikanten van de verschillende Protestantsche kerken dier stad samen, tot het houden van een „reunion des prières". De samenkomst die in Januari gehouden werd, trok veler aandacht door het onderwerp dat er in besp ...

De Heraut
WlNCKEL.
927 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Billards in Jongelingsvereenigingen ! In Engeland is de quaestie aan de orde, of men in Jongelingsvereenigingen ook gelegenheid zal geven tot billarten. Er wordt voor en tegen gepleit. De quaestie is urgent geworden, omdat men voor de vraag staat, of men in het reusachtige gebouw dat te Londen vo ...

De Heraut
WlNCKEL.
165 woorden
van 8