GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

48 resultaten
Filteren
van 5
v. d. B.
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De Hemelroem. Abraham, de vader der geloovigen, heeft een beer zelf uitgemaakt, wie de moeder zijn zou van den erfgenaam, dien (; od hem beloofd had. Niet Sara, maar Hagar. En daarmede bewees Abraham ook maai" één weg te kennen, waarin erfgenamen geboren worden: de ...

De Reformatie
v. d. B.
747 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Saevis tranquillus in undis. Het allereerste, wat Mattheus zegt, is: in dienzelfden tijd. Wij mogen daar dus niet over heen lezen. In welken tijd van Jezus' ambtelijk werk onder Israel komt Hij tot Zijn dankzegging aan Israels God? Als het getij verloopt. Men heeft ...

De Reformatie
v. d. B.
750 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

, : ; Eenvoudige probleemstelling.Zoolang men zal zeggen, dat religie gemeengoed der menschheid is, dat reeds vele volken over God en over den Godsdienst schoone dingen gezegd hebben, dat religie ook een ontwikkelingsproces is, zoolang zal Paulus niet in eere komen. En zoolang wij niet onv ...

De Reformatie
v. d. B.
769 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De clementle-tijd voorbij. Mattheus wijst hier op ©en profetie uit Jesaja, die nu vervuld wordt. Jesaja heeft eens gesproken (hfdst. 42) van een gekrookt riet en rookende vlaswiek. En „de woorden zien op den noodtoestand, waarin Israël in de ballingscifi, ap verkee ...

De Reformatie
v. d. B.
775 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

D8 glorie van het koningschap.Er is reeds heel veel over het komngschap gesproken. Velen hebben er geen goed woord voor over. Men verklaart het koningschap dan ook als opgekomen naar het recht van den sterkste. Men kan dan hoogstens waardeeren een popvilairen vorst of vorstenhuis. Het is g ...

De Reformatie
v. d. B.
783 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Doorgaande Reforiuatie. Israël is niet meer het volk van Davids dagen, 'of het volk van de verbondssluiting op den Sinaï. Het dient den HEERE, zooals de lieidenen hun afgoden dienen: een tevredenstellen van den HEERE in Zijn tempel. En verder onthoudt het Hem het h ...

De Reformatie
v. d. B.
784 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Vertrouwen in Christus' mandaten. De geschiedenis van de Kananeesche vrouw, die Mattheüs ons hier beschrijft, heeft nog al eens dienst moeten doen als „illustratie" van geloofsbeproeving of als bewijs van wondergeloof. Maar wie zegt: hier hebben wij een exempel van ...

De Reformatie
v. d. B.
794 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Naar de Kerlt. In de wereld, waarin Paulus het evangelie predikt van den HEER Jezus, werd ieder, die krachten 'doen kon, zooals duivel-verbannen, ziekten genezen, ook HEER genoemd. Het was hun eerènaam onder de menschen, als bemiddelaars tusschen goden en menschen. ...

De Reformatie
v. d. B.
798 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De betere Simson. fcimson, tusschen de pilaren staande van Dagons tempel', wil sterven. En van dit - willen-sterven is veel schoons te zeggen: Hij wil in zijn dood den Filistijnen nog eenmaal d© vraag voorleggen wie meer te vreezen is: God-Jahwe of Diagon, hun afgo ...

De Reformatie
v. d. B.
813 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Niet te veei vragen. Men beeft gezegd, dat de Heiland hier ©en' levenswet formuleert voor de na Pasohen nog komende eeuwen — niet zien en nochtans gelooven; alsof hier met Thomas een uitzondering gemaakt is, maar w; ij op zulk een uitzondering niet mogen rekenen; a ...

De Reformatie
v. d. B.
822 woorden
van 5