GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51.091 resultaten
Filteren
van 5110
De Heraut
De Martelaren

De Martelaren

CCXVX, GEORGE MARSH. ïVreest niet voor degenen, die het lichaam dooden, " Met dit woord heeft de trouwe hemelsche Herder zijnen schapen den weg aangewezen, dien zij te houden hebben, wanneer geweld, vervolging en marteldood hen om der waarheid wil dreigden. ...

De Heraut
DB GAAY FORTMAN.
1072 woorden
„En slijpt de snede niet”.

„En slijpt de snede niet”.

Indien hij het ijzer heeft stomp gemaakt, en hij slijpt de snede niet, dan moet hij meerder kracht te werk stellen; maar de wijsheid is eene uitnemende zaak, om iets recht te maken. (Pred. 10:10). De instrumenten, die God zelf rechtstreeks aanlegt zijn altoos scher ...

De Heraut
1670 woorden
Buifenland

Buifenland

Duïtschland.Uit de broedergemeente. De afwijkende belijdenis, die de director Paul Kölbing van het Seminarie voor opleiding van predikanten der broedergemeente te Gnadenfeld heeft geopenbaard, in zake de Heilige Schrift, heeft eene bespreking in vele bladen uitgelokt. Het spreekt wel vanzelf, dat ...

De Heraut
WINCKEI
1986 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Met verkorting uit het Kerkblad van 31 Juli 1896, AGENDUM VOOR DH SYNODE VAN „De Gereformeerde kerkea in Nederland", te Kliddelbupg I8S6. Deze Synode zal geopend worden op Dinsdag den Uden Augustus, 's morgens 9 uur, in het Kerkgebouw Lange Oeifi. Des avonds ...

De Heraut
J. D. V
B. VELDEN.
J
D
V. D. VELDEN
619 woorden
De martelaren.

De martelaren.

CCXVX. THOMAS HAUKES. Onder de martelaren, welke in de maand Juni van het jaar isss den dood ondergingen om hunne belijdenis van den Heere, was ook een jonkman met name Thomas Haukes. Hij was geboortig van Essen en stamde uit een ade ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1220 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

(Met verkorting uit het Kerkblad van 21 Augustus). Generale (leiierÉ Spde m i% GerÉriieeMe tóen ill IfleM te Middelburg. Woetisdagmorgen 12 Aug. 3de Zitling. Na het zingen van Ps. 119:33 en het l ...

De Heraut
1837 woorden
„Ik leef, doch niet meer ik.”

„Ik leef, doch niet meer ik.”

'Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Gal. 3 : 2oa. Als tusschea twee poleu gaat rusteloos het eigen wezen onzer Gereformeerde Belijdenis op en neder. De ééne pool is het handhaven van de ee-re Gods in zijn^eeuw ...

De Heraut
1583 woorden
Uit de Pers

Uit de Pers

Een bedenkelijk verschijnsel, zoo lezen we in de Noord-IIoUandsche Kerkbode^ openbaart zich hoe langer zoo duidelijker in het leven van de Geref. Kerken.Dat bedenkelijk verschijnsel is, dat de gemeente, wanneer er Catechismusprediking is, zeer traag opkomt, dat velen dan steeds gemist word ...

De Heraut
816 woorden
„Ontwaak!” tot den zwijgenden steen.

„Ontwaak!” tot den zwijgenden steen.

Wee dien, die tot het hout zegt: ord wakker; en: ntwaak, tot den zwijgenden steen. Zoude het leeren? Zie, het is met goud en zilver overtrokken, en er is gansch geen geest in zijn midden. Habakuk 2 : 19.In ccazelfde kapittel handelt Habakuk eerst van den roependen, en daarna van den zwijge ...

De Heraut
1883 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

(Metverkortinguit het Kerkbladvan 14 Augustus).Provinciale Synode der Gereformeerde kerken in Zeeland, gehouden 23/24 Juni 1896.Ds. Oosten opent de vergadering in naam der saamroepende kerk van Middelburg. Het moderamen wordt samengesteld alsvolgt: Praeses : Ds. Littooij; scriba : D ...

De Heraut
J. D. v. D. VELDEN.
M. NOORDTZIJ
C. MULDER
1205 woorden
van 5110