GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15.882 resultaten
Filteren
van 1589
De Reformatie
Stockholm en de Zending.

Stockholm en de Zending.

III. Nog een derde punt mogen vrij onder het opschrift „Stockholm en de zending" ter sprake brengen, daarin volgend het voorbeeld van Dr Richter, den schrijver van een artikel onder bovenstaanden titel in het „Neue Allg. Miss. Zeitschrift".Wij bedoelen het v ...

De Reformatie
J. D'. W.
1453 woorden
De brochure van de vijf predikanten.

De brochure van de vijf predikanten.

H. De vijf predikanten keuren lang niet alles goed, wat Dr Geelkerken heeft gedaan.Zij oordeelen (bl. 9): „Vanuit dit standpunt bezien, komt het ons voor, dat er in dit proces dingen geschied zijn, die niet strooken met den eerbied dien een ieder aan deze „M ...

De Reformatie
HEPP.
4817 woorden
Het „Psyebo-patbologisch elemest" in de moderne roman  literatnur.

Het „Psyebo-patbologisch elemest" in de moderne roman literatnur.

III. Wannieer ik, ten vervolge op het vorige artikel over dit onderwerp (zie het no. van 1 Jan. j.l.), thans wijzen moet op de consequenties, die voortvloeien uit een analyse van de huwelijksverhoudingen, zooals vele moderne romans die geven, is het alweer niet m'n ...

De Reformatie
C. T.
1083 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Uit vviilnis een sententie.Het zijn verdienstelijke menschen, die uit vuilnishoopen van Egypte en andere oostersche landen documenten halen om het antieke wereldbeeld te kunnen construeeren. Deze menschen doen een edel bedrijf; want voor veel onderzoekingen hebben ze inderdaad niets anders ...

De Reformatie
K. S.
3042 woorden
Kom!

Kom!

Dit is het bruidlied der wachtende Kerk: een gebed.In dit woord hooren wij de strijdende kerk op aarde roepen om de wederkomst van haar Jezus.Het is de Geest Gods, die dit verlangen werkt en sterkt, want door de kracht van dien geest zoeken de geloovigen de dingen, die boven zijn, w ...

De Reformatie
F. C. M.
656 woorden
WIJSBEGEERTE.

WIJSBEGEERTE.

(Zielkunde). Gewaarwordingen. Uit hetgeen we in onze artikelen over Fechner en Wundt zeiden, is duidelijk geworden, dat we ook zelfs bij de experimenteele zielkunde allerminst te doerr hebben met een neutrale wetenschap. Ook hier is wel degelijk een wij'sgeer ...

De Reformatie
J. W.
1345 woorden
DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

II. Korte inhoud van het eerste artikel: De psychologie der religie is als vak van wetenschap opgekomen door en na het optreden van de nieuwe filosofie. Men bedoelt met dit vak niet enkel de verschijnselen te bestudeeren, maar ook het wezen der religie te vinden. B ...

De Reformatie
J. W.
2067 woorden
Kom!

Kom!

Dit is het bruidlied der wachtende Kerk: een gebed.In dit woord hooren wij de strijdende kerk op aarde roepen om de wederkomst van haar Jezus.Het is de Geest Gods, die dit verlangen werkt en sterkt, want door de kracht van dien geest zoeken de geloovigen de dingen, die boven zijn, w ...

De Reformatie
F. C. M.
656 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS.

OPVOEDING EN ONDERWIJS.

Beroepskeuze. Indien er één terrein is, dat de aandacht !v; aii christelijke zijde verdient, dan is het voorzekei" dat van de beroepskeuze.Niet alsof er ook m, aar één stukje grondgebied zou zijn, waar we niet onze belangstelling zoudeamoeten blijken. ...

De Reformatie
J. W.
1439 woorden
Dr J. G. de Moor.

Dr J. G. de Moor.

Ofschoon elders in dit nummer van Redaotiewege over den persoon en den arbeid van wijlen Dr J. C. de Moor geschreven wordt, moge het mij toch geoorloofd zijn, bepaaldelijk ook in de rubriek „Literatuur en Kunst" een woorcl van cfankbaai" gedenken hem te wijden.Vooreerst toch was het deze r ...

De Reformatie
C. T.
1147 woorden
van 1589