GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
De werkwijze onzer Synodes.

De werkwijze onzer Synodes.

V. Het zou alzoo geen geringe verbetering inhouden, indien de rapporten over de rapporten, welke bij de Synode zijn ingediend, van de onderstelling uitgingen, dat de inhoud van deze laatste bij de Synodeleden voldoende bekend is, zich van herbaling onthielden, voor ...

De Reformatie
HEPP
2257 woorden
De werkwijze onzer Synodes

De werkwijze onzer Synodes

VII. Koesteren wij alzoo een liooge verwachting van een meer elvonomische inrichting der rapporten, welke door de verschillende commissies op de Synode worden uitgebracht, toch is dit het oenige niet, waarin wij verbetering zoeken.Verbeteringen van klein kal ...

De Reformatie
KUYPER
HEPP
4649 woorden
De werkwijze onzer Synodes.

De werkwijze onzer Synodes.

VIII (Slot). Thans willen wij in het kort saamvatten wat wij ter verbetering van de werkwijze onzer Synodes in de voorafgaande artikelen hebben voorgesteld.1. Wanneer een Synode met een eenigszins rijk voorzien agendum samen komt, geve zij in de eerste dagen ...

De Reformatie
HEPP
2572 woorden
Het Leerboek.

Het Leerboek.

1. Vo'Or eenige weken, maakten wij er melding vaa, dat het Rapport inzake het Leerboek voor de catechisatieii verschenen is.Wij deeldea reeds het eea en ander uit den aanvang van liet Rapport mee.Zooals men weet was aan Deputaten opgedragen twen leerb ...

De Reformatie
HEPP
2510 woorden
Het Leerboek.

Het Leerboek.

VI. Dit Leerboek kon met niet al te groote moeite voor alle kerken bruikbaar worden gemaakt.Gelijk het nu in concept voor ons ligt is dit niet het geval.Zoo betoogden we.Depuiaten zelf stemmen .hiermee in.Herinneren we aan hun uitspraak: ...

De Reformatie
1698 woorden
Het Vrije Kerklied.

Het Vrije Kerklied.

VI. Deputaten hebben zich ook vergewist omtrent de gevoelens inzake het Vrije Kerklied in die Buitenlandsche Kerken, waarmee de onze korrespondentie onderhouden. 'Zij vatten hun bevindingen saam in het volgende STATISTISCH OVERZICHT. ...

De Reformatie
HEPP
3494 woorden
Eet Leerboek

Eet Leerboek

IV. Lijkt het ons een bezwaar, dat het aangeboden Leerboek de dogmatische orde volgt, nog groot'ër wordt het bezwaar, waar het zich naar één bepaalde dogmatiek richt.Dat dit metterdaad het ge.val is, wordt door Deputaten zelf ruiterlijk erkend.Zij zeg ...

De Reformatie
HEPP.
3686 woorden
Het Leerboek.

Het Leerboek.

VII. (Slot.) Het zou evenzeer te bejammeren zijn, indien de Synode het voorstel van Deputaten, om het Leerboek met haar approbatie en aianbeveling als partikuliere personen te mogen uitgeven, aanvaardde, als dat zij dezen arbeid eenvoudig, ter zijdei zou leggen. ...

De Reformatie
1101 woorden
Het Vrije Kerklied.

Het Vrije Kerklied.

VIII. Na het afdrukken van het Rapport over het 'Vrije Kerklied dienen enkele vragen te worden beantwoord, voorzoover dit mogelijk is.Allereerst stellen wij dan de vraag, welke de gemoederen van velen bezighoudt: welk lot zal ter Synode aan dit Rapport zijn ...

De Reformatie
989 woorden
Voorstellen inzake den kerkelijken liederenschat. III.  (Slot.)

Voorstellen inzake den kerkelijken liederenschat. III. (Slot.)

Zooals we reeds zeiden, willen we nog ©en enkel woord geven over wat de commissie der synode voorstelt inzake de orde van den eeredienst.Men heeft kunnen zien, dat haar concepten vasthouden-aan de soberheid, die den calvinistischen eeredienst steeds gekenmerkt heeft, en dat niet alleen de ...

De Reformatie
K. S.
2967 woorden
van 7