GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
Wederom: Een Gereformeerd predikant onder de gelijkschakelaars.

Wederom: Een Gereformeerd predikant onder de gelijkschakelaars.

Wc hebben met opzet, om dr v. d. Vaart Smit niet noodeloos onaangenaam te zijn — het gaat niet om personen, doch om zaken — ons zoo sober mogelijk uitgedrukt over de bekende kwestie, nadat dr v. d. Vaart Smit ons had getracht te overtuigen van zakelijk ongelijk. We gaven letterlijk en zonder komm ...

De Reformatie
K. S.
3009 woorden
Het afscheid van Professor Honig.

Het afscheid van Professor Honig.

Verleden week heeft Kampen een bizonder mooien dag gehad. Het staat ons volkomen vrij, dit te beweren. In het algemeen gesproken, kan het 'p tikje dwaas lijken, als iemand constateert, dat de dag, waarop hij zelf een deel van het werkprogram voor zijn rekening heeft moeten nemen, goed is geweest. ...

De Reformatie
K. S.
E. D. KRAAN.
VAN DIJK
3329 woorden
Pluriformiteitsleer-gebruik en epigonisme.

Pluriformiteitsleer-gebruik en epigonisme.

In den jongsten almanak van het Studentencorps N. D. D. D. komt een artikel voor van de hand van Prof. Dr V. Hepp, handelende over de pluriformiteit der kerk.Het kan onze bedoeUng niet zijn, Prof. Hepp's artikel als zoodanig rechtstreeks te bespreken.Dit is dan ook geenszins onze be ...

De Reformatie
K. S.
1675 woorden
Is de N.S.B. Christelijk? (XIL)

Is de N.S.B. Christelijk? (XIL)

De „toepassing" op de c o n t i n u ï t e i t s-gedachte.Nu wordt op deze onderscheiding van „continuïteit" en „discretie" een „toepassing" gemaakt door de leiders der N. S. B.Wat de eerste, de continuïteit, betreft: daarop luidt de toepassing: wij willen die continuïteit erkennen, ...

De Reformatie
K. S.
1819 woorden
Is de N.S.B. Christelijk? (XIIL)

Is de N.S.B. Christelijk? (XIIL)

discretie-ge­ De „loepassing" op de dachte. Wijn en zakken.Gingen we den vorigen keer kort na, welke „toepassing" de N. S. B. op de continuïteitsgedachle maakte, thans moet hetzelfde geschieden met betrekking tot de „discretie", die men naast de continuïteit als den anderen verschijningsvo ...

De Reformatie
K. S.
2404 woorden
Candidaten-overvloed.

Candidaten-overvloed.

Enkele maanden geleden sprak ik voor de microfoon der Ned. Chr. Radio-Vereeniging op verzoek in den cyclus „beroepskeuze" over „de toekomst van den gereformeerden theoloog". Natuurlijk kwam daarbij ook ter sprake de overvloed van theologische candidaten onder ons, en de mogelijkheid, om voor hen ...

De Reformatie
K. S.
1856 woorden
De schaduw der Arnhemsche Syaode.

De schaduw der Arnhemsche Syaode.

Reeds werpt de Synode, welke, zoo de Heere wil, in 1930 te Arnhem zal worden gehouden, haar schaduw vooruit.Nog is ze niet voor ieder zichtbaar. Maar zij, die door de vorige Synode) met eenige opdracht zijn belast, zien haar des te duidelijker.Op het oogenblik wordt door verschillen ...

De Reformatie
HEPP
1890 woorden
De werkwijze onzer Syuaoes.

De werkwijze onzer Syuaoes.

II. Het staatje over de Synodes van 1905 tot 1927 gehouden toont allereerst, dat de zittingsduur der Synodes met den omvang der Acta verband houdt.Natuurlijk kap men hier geen strenge wiskunstige regels voor opstellen.De Acta van de Synode van 1908 te ...

De Reformatie
HEPP
2852 woorden
De wertoSIze onzer Synoöes.

De wertoSIze onzer Synoöes.

III. Op grond van onderzoek staat het alzoo vrijwel vast, dat onze Synodes onder het euvel der toe­ nemende breedsprakigheid niet of weinig hebben te lijden.Dit-geeft ons een aanwijzing, in welke richting de verandering van de werkwijze onzer Synodes niet in ...

De Reformatie
HEPP.
2221 woorden
De werkwijze onzer Synodes.

De werkwijze onzer Synodes.

IV. Reeds wezen we door oaze beschouwingen over de Acta aan, in welke richting verbetering van de werkwijze onzer Synodes allereerst is te zoeken.In de wijze yan rapporteeren zit veel omslachtigs. 'Daarbij hebben we niet op het oog de groote rapporten ...

De Reformatie
HEPP.
2328 woorden
van 7