GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

265 resultaten
Filteren
van 27
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.
De Reformatie
Het Congres.

Het Congres.

Nog een enkele mededeeling omtrent het congres. Het blijkt, dat de organisatie zeer veel arbeid zal vorderen.Reeds meer - dan 550 personen hebben zich opgegeven.Om nu precies te weten waar de commissie van voorbereiding aan toe is, is het noodig nauwkeurig te weten hoeveel personen ...

De Reformatie
230 woorden
Landsmoeder.

Landsmoeder.

1879 — 7—10 Januari 1929.In haar bewonderenswaardige tafelrede noemde onze Koningin haar Moeder „oms aller Moeder".Een treffende typeering.De gevoelens, welke ons volk, dat voor het wettige gezag in den Staat buigt, ten aanzien van de Koningin-Moeder koestert, zijn het best t ...

De Reformatie
HEPP
243 woorden
Noodige verduidelijking.

Noodige verduidelijking.

Blijkens een brief, dien ik ontving naar aanleiding van het artikeltje in het nummer van de vorige week (inzake de pogingen ten bate van afgestudeerden zonder emplooi) is de bedoeling van de actie niet duidelijk genoeg naar voren gekomen. Het gaat in dezen niet in de eerste plaats om een werkgele ...

De Reformatie
C. T.
279 woorden
Patrimonium in het goud.

Patrimonium in het goud.

Patrimoniums patrimonium, het kosteliifc kleinood van de vaderen, is door de voorzienigheid Gods in het goud gevat.Deze week herdacht het zijn SO-jarig bestaan.Er trilt iets in het 'hart van het patriarchale dankwoord: Met mijn staf ben ik over deze Jordaan gegaan en nu ben ik tot t ...

De Reformatie
HEPP.
434 woorden
De onrust in Indië.

De onrust in Indië.

Blijkens de binnenkomende telegrammen laat de toestand in Indië veel te wenschen over. Zelfs in streken, die geheel aan ons gezag onderworpen zijn, doen gewapende benden aanvallen en schijnt l)ijna. de oorlogstoestand ingetreden te zijn.Bestond deze toestand nu in Atjeh of in de buitenbezi ...

De Reformatie
E. VISSER.
454 woorden
Mr Th. Heemskerk. †

Mr Th. Heemskerk. †

Er zal in de A.-R. partij wel niemand zijn, die het verscheiden van Mr Heemskerk niet gevoelt als een slag.Zeker, wanneer iemands tachtigste verjaardag heel dicht bij is, weet men dat naar menschelijke berekening het einde niet zoo heel ver meer kan zijn. Maar wanneer men Heemskerk zag, de ...

De Reformatie
J. W.
466 woorden
Het wereldcongres voor blindenwerk.

Het wereldcongres voor blindenwerk.

Dit voorjaar zal in Amerika een wereldcongres worden gehouden van hen, die onder de blinden arbeiden. Ter voorbereiding werd kort geleden een vergadering in Hamburg gehouden, waar aanwezig waren Georges L. Raverat, voorzitter, Parijs; W. Mc G. Eagar, secretaris, Londen; en verder afgevaardigden u ...

De Reformatie
A.
513 woorden
„De Standaard” zestig jaar.

„De Standaard” zestig jaar.

Dat is een gebeurtenis.„De Standaard" werd zestig jaar.Er zullen er niet velen geweest zijn, die nu voor zes maal tien jaren dit blad zulk een jubileum hebben toegezegd.De nachtschool waagde eens weer een poging, en de machtige liberale pers vond het goed — ja — maar dan als ...

De Reformatie
REDACTIE
521 woorden
Een dringend beroep.

Een dringend beroep.

Dat ik mij op het terrein van het sociale leven begeef in de kolommen van ons blad heeft zijn bijzondere reden.'t Is om aankondiging te doen van een vergadering, die in deze maand staat gehouden te worden en die, ofschoon niet een conferentie van grootschen omvang, van veel beteekenis kan ...

De Reformatie
C. T.
535 woorden
GIRONDIJNEN EN JACOBIJNEN.

GIRONDIJNEN EN JACOBIJNEN.

Blijkens mededeeUng in „Het Vrye Volk" van 26 Maart j.l., ontvangen haast alle aideelingen van de - Partij van den Arbeid van de af deelingen der Communistische Partij Nederland het verzoek om gezamenlijk den eersten Meidag te vieren. „Uitersiard 'worden deze voorstellen van de hand gewezen, omda ...

De Reformatie
w.g. H. A. te Riet
A. J. Frederiks
H. v. d. B.
591 woorden
van 27