GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

264 resultaten
Filteren
van 27
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.
De Reformatie
De vinger op de wonde.

De vinger op de wonde.

Op de vergadering deir Anti-Revolutionaire Partij, die op Vrijdag' 15 October te 'utrecht gehouden , is om het bebenda millioenplan te bespreken, zijki door onze beide hoofdleiders zeer ernstige en behaïtenswaardige dingen gezegd. De heer Colijn heeft gewezen op de vermindering van geestdrift en ...

De Reformatie
K. D.
1024 woorden
Ontleding en Omschrijving der Economie.

Ontleding en Omschrijving der Economie.

In de mieestal gebezigde omschrijving der economie als leer van d© verzorging van den m'ens'ch met stoffelijke goederen komen twee diiigien terecht tot uiting, n.l. idat het in de ©conomi© gaat om' stoffelij'ke goedetren len idat het gaat — zij^ heit, ' zo'oaJs naider blijken zal, onider meer — o ...

De Reformatie
Dr. J. A. NEDERBRAGT.
2664 woorden
De plaats van den middenstand in het maatscappelijk leven.

De plaats van den middenstand in het maatscappelijk leven.

II. Is er in het maatschappelijk leven voor den middenstand nog een plaats, en kan zijh arbeid, zonder schade voor het maatschapp'elijk welzijn, door anderen worden overgenomen? Met die vraag eiaidigde ik mijn eerste artikel, en ik wil die vraag beantwoorden, wanne ...

De Reformatie
DIJK.
1682 woorden
De plaats van den middenstand in het maatschapgelijk leven.

De plaats van den middenstand in het maatschapgelijk leven.

III. Heeft de middenstarid nog recht van bestaan? Op die vraag geven velen, en O'ok meni'geen in christelijke kringien, , een ontkennend antwoord, en bij idez-en leeft de mleening; , dat de tijd voor d'aze klasse in het maatschappelijk leven voorbij is. Hi| ...

De Reformatie
DIJK.
1613 woorden
De plaats van den middenstand in het maatschappelijk leven

De plaats van den middenstand in het maatschappelijk leven

IV (Slot). Een tweede argument voor ~die bestendiging van den middenstand ligt vooï mij' ip deze onlooohenbare feiten, dat, ondanks den druk van boven en van beneden, deze stand zich hééft wteten te hanidhaven, en in den laatsten tijÖ tot herleving is gekomen. Hoew ...

De Reformatie
DIJK.
1810 woorden
De crisis.

De crisis.

Wat gevreesd yveri, is'gekomen. 'De economisch© crisis, die als een donkere wolk reeds lang, lang dreigde, is in volle, ontwrichtende kracht ingetreden, en het ziet er in ons maatsohapjpelijk leven verre van rooskleurig uit. Het jaar 1920 eindigt in e^en malaise, die weinig gOéds voorspelt ...

De Reformatie
DIJK.
1481 woorden
De bezwaren tegen den kindertoeslag.

De bezwaren tegen den kindertoeslag.

Onlangs werd mij' de vraag gedaan, of ik in deze rubriek eens wilde uiteenzetten, welke bezwaren tegen het z.g.n. „kindergeld" worden ingebracht, en hoe die bezwaren ondervangen en bestreden kunnen woiden. Nu schreef ik over deze quaestie reed; s vroeger in.een ander orgaan, doch ik herhaal hier ...

De Reformatie
K. D.
1593 woorden
Staat en Maatschappij.

Staat en Maatschappij.

I. Onder d© vele braïndenide vraagstukken van dezen Jijidi, is ïdat van de verhonöing, van Slaat en MaatBchapJ)iJ! zekier een idjer moeilijkste.Er optenbaart zichj als ïeactie tegen de vroegei' algiemeen gangbare opvattingen Ider libetale school, een voortid ...

De Reformatie
De W.
1029 woorden
Staat en Maatschappij.

Staat en Maatschappij.

II. In de nraa'techappij! leeft en werkt de mensch, do'or aJlexlel banjden mtet zijin medemeiischen' veirbondén.Hoewel hij] gesdhaplen is naar het beeld' Golds. en de ©©uw in 'zijin hart is gelegd, is hij tengevolge van den val in zondiei hjet mteer in staat ...

De Reformatie
De W.
1034 woorden
Staat en Maatschaspij.

Staat en Maatschaspij.

III. De groote fout, die vooral de Booiaal-democraten maifcen, is deze^, dat zij' hun oog sluiten voor de groote waarde, die de maatschappelijke kraxiten hebben, indiien zie op; eigen initiatief werken.Zeker valt het niet te ontkennen, dat de vrijheid ook hi ...

De Reformatie
De W.
1076 woorden
van 27