GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

265 resultaten
Filteren
van 27
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.
De Reformatie
De dood in den pot.

De dood in den pot.

„Wedergeboorte van het Koninkrijk" werd reeds in Londen door een Regeering in ballingschap met veel ophef, aangekondigd. Verandering en vernieuwing was het thema der composities van de naar vrijheid hunkerende Nederlanders onder 's vijands dwingelandij.Maar te kwader ure heeft de Partij va ...

De Reformatie
G. GOOSSENS.
977 woorden
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

V (sLot). 15. Nog slechts enkele opmerkingen tenslotte. Mr G. suggereert, alsof ik de Heilige Schrift zou zien als een verzameling „teksten" en „bewijsplaatsen" voorallerlei leerstukken. En dan volgt een tirade, dat God het ons zoo gemakkelijk niet maakt. Dit is ee ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1382 woorden
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. IV.

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. IV.

12. Natuurlijk is het mogelijk, dat men met scheppingswet iets anders bedoelt, 'k Zou me kimnen voorïitellen, dat men bedoelt: God heeft in de schepping de verscheiden levenskringen „in kiem" gelegd, en het was zijn wil, dat in historische ontwikkeling het aanvankelijk ongedifferentieerde leven z ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1997 woorden
nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. III.

nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. III.

9. Nog iets dieper moet ik ingaan op de bewering van mr G., dat we in de s.i.e.k. te m.aken hebben met een seheppingswet, een religieus apriori, een geloofsvooronderstelling, „de" greep naar „het" grondmotief der schepping, een geloofsstuk. Mr G. zegt, dat Kuyper de s.i.e.k. niet heeft uitgevonde ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1889 woorden
nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr K. Groen II.

nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr K. Groen II.

4. Bij de beantwoording der vraag of s.i.e.k. ^) een Schriftuurlijk beginsel is, begint mr G. met de historische ontwikkeling dezer gedachte. Volgens hem kwam men in de 16e eeuw in de klem. Eenerzijds was er het gebod van Christus om zich bij de ware kerk te voegen, anderzijds was er het verbod v ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
2203 woorden
Geen stuwakracht, geen waardorg.

Geen stuwakracht, geen waardorg.

Verstarring is een verschijnsel, dat sedert de roemruchte dagen van Kuyper en Lohman als dreigend gevaar boven Calvinistisch Nederland hing. Vooral toen de schoolstrijd niet meer op het programma stond. In de Colijn-periode werd de aandacht afgeleid van het verkalkingsproces. De acties en reactie ...

De Reformatie
G. GOOSSENS.
1034 woorden
driehonderd jaar na munster.

driehonderd jaar na munster.

Illusies.Tijdens den oorlog heeft menigeen zich illusie» gemaakt over de toekomst van het Koninkrijk der Nederlanden.Als Nederland eenmaal zou zijn herrezen, dan Och, ieder weet het, hoe rechtgeaarde Nederlanders in de dagen van druk smachtten van verlangen na^r den dag, waarop de t ...

De Reformatie
G. GOOSSENS.
1794 woorden
de volkspartij voor vrijheid en democratie.

de volkspartij voor vrijheid en democratie.

De oprichting van de nieuwe volkspartij voor vrijheid en democratie heeft ons er niet van kunnen overtuigen, dat er nog kracht in het twintigste eeuwsche liberalisme zit. Dezelfde leuzen van samenwerking en eenheid, van Christendom ondanks en boven geloofsverdeeldheid, die wij — met eenige nuance ...

De Reformatie
A. J. VERBRUGH.
1397 woorden
Het Congres.

Het Congres.

Nog een enkele mededeeling omtrent het congres. Het blijkt, dat de organisatie zeer veel arbeid zal vorderen.Reeds meer - dan 550 personen hebben zich opgegeven.Om nu precies te weten waar de commissie van voorbereiding aan toe is, is het noodig nauwkeurig te weten hoeveel personen ...

De Reformatie
230 woorden
Het rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie

Het rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie

Kortgeleden verscheen het rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie, dat door de Commissie inzake sociaal-economische aangelegenheden werd uitgebracht aan het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen. Dit rapport is onderteekend door de heeren: J. Schouten, mr H. Bos, K ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
6197 woorden
van 27