GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

265 resultaten
Filteren
van 27
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.
De Reformatie
Arbeids-gebod — Arbeidsgelofte.

Arbeids-gebod — Arbeidsgelofte.

VI. Het voorgaande is een verdere uitwerking van hetgeen ik reeds opgemerkt heb in „De Reformatie" van 10 Juli 1931. Dit artikel bedoelt om meer opzettelijk dan toen kon geschieden, deze zaak nog eens aan de orde te stellen, in de hoop, dat.er eens óf .een principi ...

De Reformatie
A. SCHILDER
2175 woorden
„DE JAVAAN WORDT MISHANDELD”.

„DE JAVAAN WORDT MISHANDELD”.

Wij realiseeren ons, dat de oppositie tegen het Indische beleid, gelijk dit in 1945 na de japansche capitulatie door het driemanschap Van Mook-Schermerhorn-Logemann aan het nederlandsche volk werd opgedrongen, steeds heeft volgehouden, dat dit „beleid" tot een catastrophe moest voeren.Droe ...

De Reformatie
G.
2188 woorden
Zondagsrust

Zondagsrust

Wie met zijn blik een halve eeuw kan omvatten, en zich rekenschap geeft van de veranderingen, die op het terrein van den arbeid zich hebben voltrokken, heeft, zelfs in deze dagen van economische inzinking, reden tot verheugenis.Hij kan zich, om ons te beperken tot het onderwerp boven dit a ...

De Reformatie
G. BAAS Kzn
989 woorden
Yoedselvernietlglng.

Yoedselvernietlglng.

II. De gedachte van goederen-leveranties, rechtstreeks tusschen producenten en consumenten is, bl'gkens een bericht in The Times van 12 Dec. 1932, ook bepleit door Prof. Miles Walker. Deze wijst op de stil gelegde weverijen, kolenmijnen, e.d._, op de boeren, die hu ...

De Reformatie
A. SCHILDER
1416 woorden
De natie om den troon van Oranje. (Indrukken van 9 September.)

De natie om den troon van Oranje. (Indrukken van 9 September.)

Eigenlijk is dal hoofd boven dit artikel — dat rubriekhoofd — onjuist.Indien er één ding is, dat gemist werd op dien zOo gedenkwaardigen Zaterdagmiddag 9 September, dan was het de politiek.De ééné natie was daar rond den troon; héél de natie in al haar verscheidenheden, één in de li ...

De Reformatie
J. W.
746 woorden
Ontwerp-Stembusprogram.

Ontwerp-Stembusprogram.

V. In de Eerste Kamer smeedde P'rof. Diepenhorst kortgeleden een blaam, door „Het Volk" op de financiëele politiek van minister Colijn geworpen, heel handig in lof om.Het sociaal-demokrafisohe dagblad haid wat zuur geschreven, dat min. Colijn geen doekjes om ...

De Reformatie
HEPP.
2668 woorden
Over melk en politiek.

Over melk en politiek.

In Amsterdam is, terwijl ik dit schrijf, de gemeentelijke melkboer nog niet geboren. Wel wordt het geval besproken onder „Vroolijkheid, Hilariteit, Groote hilariteit. Gelach en Enorme Vroolijkheid." en bemoeien zich zelfs verschillende dokters met het geval.Het kan ons, die niet aan de Ams ...

De Reformatie
E. VISSER.
HEPP.
2193 woorden
Stembusprogram en Kabinetsprogram.

Stembusprogram en Kabinetsprogram.

IL Welke is de verhouding van Stembusprogram en Kabinetsprogram? Deze vraag wordt door ons artikel van de voxige week ingegeven.Beginnen we met dit vraagstuk va, n den kant van het Stembusprogram te bezien.Een Stembusprogram heeft altijd te rek ...

De Reformatie
HEPP.
1173 woorden
„Recht en billijkheden”. (Over goud-clausule c.a.)

„Recht en billijkheden”. (Over goud-clausule c.a.)

I. I. Op het eerste gezicht lijkt „De Reformatie" niet het blad, waaraan men direct denkt, indien men een bespreking over vraagstukken als goud-clausule e.d. wil beginnen. Inderdaad heeft het vraagstuk zooiveel kanten van zuiver technischen, n.l. wettelijken en eco ...

De Reformatie
A. SCHILDER
1761 woorden
Arbeids-gebod — Arbeidsgelofte.

Arbeids-gebod — Arbeidsgelofte.

V. Indien wij, zooals ik het zou begeeren, als Christen-belijders, in het algemeen afwijzend gaan staan tegenover velerlei stakingsdrift, dan zal het niet onmogelijk zijn, dat wij in onze vereenigingen tegenstand en misschien teruggang van het ledental zullen opmer ...

De Reformatie
A. SCHILDER
812 woorden
van 27