GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

97 resultaten
Filteren
van 10
WIJSBEGEERTE.
De Reformatie
In de school der wijsbegeerte. 1)

In de school der wijsbegeerte. 1)

I. De booze dag. De ap(stel-Paulus spreekt in zijn brief aan Efeze van^ een boozen dag, die verplicht tot het aandoen van de" gehèele wapenrusting Gods.Het gevoel van dien plicht dringt me, om te schrijven over... wijsbegeerte!De booze' dag is er, vol ...

3 november 1922
De Reformatie
B. W.
1426 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

2. Krachteloios spel. Met de énkele karakteriseering, dat we leven in „den boozen.dag", zijn we echter niet klaar, ledere tijd houdt in zidh een gave Gods, en is een passend deel in de harmonie der wereldgeschiedenis.Kinderen des tijds te zijn, in den zin ni ...

10 november 1922
De Reformatie
B. W.
1373 woorden
In de scbool der wlisbegeerte.

In de scbool der wlisbegeerte.

III. Tegenstrijdigheden. Zijn wij tegenover den modernen mensch billijk in het oordeelen, wanneer wij zijn denktoieren op het tooneel der'wijsbegeerte vergelijken met een „krachteloos spel van schemerzieke zielen"? Het hangt e ...

17 november 1922
De Reformatie
B. W.
1429 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

IV. Lichtzijden. Wie op onzen tijd een klaaglied wil dichten, vindt „stof" en gelegenheid tot inspiratie genoeg, tmaax' Ih'et is ook' mogelijk, zonder het. ópkleuren der werkelijkheid, bemoedigende teekenen van herleving te ontdekken ...

24 november 1922
De Reformatie
B. W.
1549 woorden
In de scbool der wijsbegeerte.

In de scbool der wijsbegeerte.

V. Niet ver van het koninkrijk Gods.Wanneer wij !h, ier enkele wijsgeeren en wijsgeerige beginselen in , het gezichtsveld nemen, is dit volstrekt niet met de bedoeling, een soort geschiedkundig borduurwerk Van 'de moderne wijsbegeerte ojp te zetten, maar all ...

1 december 1922
De Reformatie
B. W.
1328 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

VI. Wijsgeerige ontwaking.Bij den eersten oogopslag reeds biedt onze tijd op wijsgeerig gebied het triestig beeld van de onontkoombare verwarring, die als een noodlot volgt op alle waarheidzoeken buiten de waarheidbrqn. En hoe meer men doordringt in het Nini ...

8 december 1922
De Reformatie
B. W.
1346 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

VII. Calvinisme en wij sbegeerte.Er is iets mieserigs en onzegibaar tragisch ia, de knapste denk-kerels 'heldhaftig te zien worstelen met de vénijnig-doornige waarheidsprotolethen, zonder ooit nu eens een echt-duurzajue overwinning te behalen.Er is in ...

15 december 1922
De Reformatie
B. W.
1479 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

VIII. Het Neo-Ca; ivinismeendeWijsbegeerte.Een eeuw geleden was het alleszins armoe-troief in den calvinistischen hoek.Niemand verwaardigde de wijsbegeerte met een sympathiek-aandaohtigen blik.De door-onweders voortgedreven getrouwen hadden gew ...

22 december 1922
De Reformatie
B. W.
1374 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

IX. Het nut der wijsbegeerte. Een poosje heb ik naar een anderen titel gezocht, want het woord nut beValt me niet.Het klinkt zoo vreeselijk nuttig.Er was eens een tijd, dat men de verste en schuchterste dorpjes van het ...

29 december 1922
De Reformatie
B. W.
1533 woorden
In de school doF wijshegeerte.

In de school doF wijshegeerte.

XII. Het begrip van de wij sbegeerte. De nadenkende lezer (ik bedoel: hoorder) zal niij wellicht beschuldigen van on-redelijke behandeling der stof, iomdat ik ipas in < het 12de artikel een begin najaal? ; met de beantwoording van ...

26 januari 1923
De Reformatie
B. w.
1449 woorden
van 10