GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

136 resultaten
Filteren
van 14
1903-10-20
Rectorale redes
Evolutie of revelatie - pagina 101

Evolutie of revelatie - pagina 101

99 dreven, dat gij u voor die buigt en hen dient, dewelke de Heere, uw God, aan alle volkeren onder den ganschen hemel heeft uitgedeeld" in dien zin opvat, alsof God volgens Mozes gewild had, dat de volkeren Israel buiten de sterren zouden aanbidden. Natuurlijk bedoelt Mozes niet anders dan dat G ...

20 oktober 1903
Rectorale redes
H.H. Kuyper
411 woorden
Evolutie of revelatie - pagina 102

Evolutie of revelatie - pagina 102

100 was met Babylonische cultuur en daarom Israel, toen het in Kanaan zich vestigde, vanzelf met deze cultuur in aanraking kwam. De bewezen, hiervoor aangevoerd, zijn echter uiterst zwak. Het eenige feit, waarop Delitzsch zich beroept, Eerste voordracht p. 28, dat in Ai een „babylonisch kleed" ge ...

20 oktober 1903
Rectorale redes
H.H. Kuyper
453 woorden
Evolutie of revelatie - pagina 103

Evolutie of revelatie - pagina 103

101 vromen in Israel en de profeten of vóór óf ttjdens het Exiel onder Babel's invloed zouden hebben gestaan, is daarom voor ieder, die Israel's vloekpsalmen tegen Babel kent, een „historische onmogelUkheid". — Juist de tegenstrijdigheid van al deze theoriën toont wel, hoe weinig het historisch o ...

20 oktober 1903
Rectorale redes
H.H. Kuyper
396 woorden
Evolutie of revelatie - pagina 104

Evolutie of revelatie - pagina 104

102 Hammurabi's wetgeving en het oud-germaansche recht, wat hü uit de „Elementargedanken" of „Völkerideen" verklaart (p. 89), daar rechtstreeksche verwantschap hier even ondenkbaar is. 134) Het duidelijkst is dit uiteengezet door GEIMMB, 1. c. p. 12 en vv. wiens studie zeker het meest aanbeveling ...

20 oktober 1903
Rectorale redes
H.H. Kuyper
354 woorden
Evolutie of revelatie - pagina 105

Evolutie of revelatie - pagina 105

103 leven omvat, is volkomen in overeenstemming met wat de Schrift zelf leert in Jesaja ^ : 24—29; dat zelfs het zaaien en eggen van den landman aan goddeiyke openbaring te danken is; want „zijn God onderricht hem van de wijze, Hy leert hem". 140) DELITZSOH, Tweede voordracht, p. 23, beweert, dat ...

20 oktober 1903
Rectorale redes
H.H. Kuyper
451 woorden
Evolutie of revelatie - pagina 106

Evolutie of revelatie - pagina 106

104 van Israel's wetgeving, dat het recht hier niet van den mensch, maar van G-od uitgaat; dat de overtreding van de wet daarom zmide tegen God wordt genoemd en de straf handhaving wordt van Jid Recht Oods. De zuivere rechtsidee was daarmee aan Israel geschonken en deze rechtsidee blijft voor ons ...

20 oktober 1903
Rectorale redes
H.H. Kuyper
458 woorden
Evolutie of revelatie - pagina 107

Evolutie of revelatie - pagina 107

105 os" is bii Hammurabi's wet geen spoor te ontdekken. Kenmerkend is, da"t Hammurabi's wet wel bepaalt, hoeveel schadevergoeding men moet betalen aan den eigenaar, wanneer men diens os geleend heeft en dezen os den nek doorsneed, een oog uitstak, een been stuk brak of zijn staart aftrok (§ 245-2 ...

20 oktober 1903
Rectorale redes
H.H. Kuyper
404 woorden
Evolutie of revelatie - pagina 108

Evolutie of revelatie - pagina 108

106 sicht Sicheres aussagen zu können". Het resultaat dezer nadere onderzoekingen kan dus eerst worden afgewacht, voor men dieper op deze zaak ingaat. Inden Babel-Bibel-stryd is dit punt dan ook nauwlijks ter sprake gekomen. De verwantschap met den cultus van Arable, Egypte en Phoenicië is veel s ...

20 oktober 1903
Rectorale redes
H.H. Kuyper
371 woorden
Evolutie of revelatie - pagina 109

Evolutie of revelatie - pagina 109

107 lende teksten, waarin de overtredingen genoemd worden, die den toorn der goden opwekken; een dergelijke lijst geeft hü K. A. T.' p. 612. Natuurlijk ontbreekt hier elke parallel met de geboden van de eerste tafel der wet; en wat de tweede tafel betreft, erkent Zimmern zelf: „Trotz dieser und a ...

20 oktober 1903
Rectorale redes
H.H. Kuyper
420 woorden
Evolutie of revelatie - pagina 110

Evolutie of revelatie - pagina 110

108 penden aard, dat ik slechts enkele punten hier kan aanroeren. G-. LOTZ had reeds in 1883 in zijn magistrale studie Quaestiones de historia Sabbati er op gewezen, dat èn de indeding van de xoeek èn de zevendaagsche rustdag door de "Westersche volkeren ontleend zyn aan de Joden en behalve by de ...

20 oktober 1903
Rectorale redes
H.H. Kuyper
467 woorden
van 14