GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1948-07-10
De Reformatie
BEZWAARDEN

BEZWAARDEN

De houding van Ds Van Teylingen, IV. Op nog één geste van Ds Van Teylingen willen we wijzen.Zij is voor de teekening van zijn houding verreweg de belangrijkste, want zij dateert uit den tijd, toen de generale synode yan de gebonden gereformeerde kerken de le ...

10 juli 1948
De Reformatie
C. V.
1902 woorden
DEBAT DR ZUIDEMA-DS LUGTIGHEID

DEBAT DR ZUIDEMA-DS LUGTIGHEID

De heer K. Deddens, Kampen, deelde ons eenlge blzonderheden mee uit een Zwolsche samenkomst: Op Woensdag 23 Juni '48 sprak te Zwolle voor de A.R.kiesvereenlging aldaar Prof. Dr S. U. Zuidema in een openbare vergadering, gehouden in de Zuiderkerk. Het onderwerp was: „Nederland en Indië slac ...

10 juli 1948
De Reformatie
K. S.
1629 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

KERKERADEN, ATTENTIE! Den Helder, Juni 1948.Hooggeachte Redacteur, De nood dringt ons U een plaatsje in Üw blad te vragen. Gedurig breidt de Marinebevolking zich hier ter plaatse uit. Het lijdt o.i. geen twijfel of onder deze {jonge)menschen bevinden ...

10 juli 1948
De Reformatie
Ds F. TOLLENAAR
A. BOENDERMAKER Jzn.
326 woorden
HET BLAD DER BEZWAARDEN binnen de synadacratie

HET BLAD DER BEZWAARDEN binnen de synadacratie

Een lezer vraagt me, mijn meening te zeggen: moeten onze menschen nu niet dat komende blad der bezwaarden binnen het kamp der uitwerpers gaan steunen? Antwoord: natuurlijk niet. Dat blad is wel de ergste poging, niet van die menschen in hun bedoelingen, maar van den kwaden geest, die de ke ...

10 juli 1948
De Reformatie
K. S.
453 woorden
DE ACHTERGROND

DE ACHTERGROND

van een radicale onderwijsvernieuwing X(siot) Het, „nieuwe Christendom”. Voor de kerk heeft Kees Boeke evenmin waardeering als de Quakers dit hebben. De ^erk heeft immers Jezus' leer veranderd. En bovendien Jezus zelf stichtte nooit zoo'n organisatie. 97) ...

10 juli 1948
De Reformatie
F. GROENENDIJK.
1404 woorden
Een romantisch leven

Een romantisch leven

Anne de Vries: „De Levensroman van Johannes Post. Uitgave van J. H. Kok 1 N.V., Kampen.Woorden krijgen him beteekenis door het gebruik, zegft een heel oude spreuk reeds. Wat de oorspronkelijke beteekenis van het woord roman dan ook geweest moge zijn, voor ons geldt slechts die van het hede ...

10 juli 1948
De Reformatie
H. S.
1206 woorden
Openbaring 2 : 8-11

Openbaring 2 : 8-11

Die stierf en Die weer levend werd, Verwinnaar van den dood, • weet al uw leed, uw nood. Wat mond er zich ook openspert tot losfren en tot haten, wil u of) Mij verlaten!Zie, u wacht ook gevangenis. Vrees die verdrukking niet, weet, dat Mijn oog u ziet. ' TJw armoe, die uw rijkdom is . lijd ...

10 juli 1948
De Reformatie
ADRIAAN VAN BOVEN.
99 woorden
SOUVEREINITEIT in heel den kring

SOUVEREINITEIT in heel den kring

Wie mocht denken, dat het 'vraagstuk van „kerk" en „politiek" en „kringen" van meer of minder en zus en zoo in zedelijk opzicht eerst heden ten dage onze aandacht gespannen houdt en dat de vrijmaking der laatste jaren daaraan bijzonder debet is, kan uit Ezechiëls tempelprediking wel anders vernem ...

10 juli 1948
De Reformatie
H. J. S.
2868 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Heemstede, L. 3. Goris te Emmer-Brfscheidenveen.Aangenomen naar: Middelburg, J. W. Verheij, Den Haag. Groningen, L. L. v. d. Vliet, Ten Post. Smilde-Dlever, D. Los, cand. te Voorburg.Bedankt voor: Tiel-Zaltbommel, Zuldwolde, Gees, Minnertsga, Oude Blldtzij ...

10 juli 1948
De Reformatie
1206 woorden
Klacht van ds Volten.

Klacht van ds Volten.

In zijn nummer van 3 April gaf ds H. Vogel, redacteur van ons kerkelijk orgaan voor N. Holl., eenige opmerkingen over ds Volten, synodocraat, die te Weerselo de jeugd, bijeengeroepen door een Synodocratische Jeugdcentrale, op een Zondag had achtergelaten zonder preekdienst; alleen maar hadden de ...

10 juli 1948
De Reformatie
K. S.
1237 woorden
van 2