Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

26 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1900-11-25
„Daar zal weening zijn en linersing der tanden.”

„Daar zal weening zijn en linersing der tanden.”

En zullen ze in den vurigen oven werpen; daar zal weening zijn en knersing der tanden, Math. I3:42. Wat er komt, als door den dood het licht in 'smenschen oog wordt uitgebluscht, weet niemand onzer uit ervaring, en kan evenmin iemand uit zijn natuur opmaken. Een st ...

25 november 1900
De Heraut
1456 woorden
Van de Gemeene gratie.

Van de Gemeene gratie.

LAATSTE REEKS. XLII. HET HUISGEZIN. II. Want zoo iemand zijn eigen huis niet weet te regeeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? I Tim. ...

25 november 1900
De Heraut
3175 woorden
Practicisme.

Practicisme.

X. Zoo trekt dan de Zuster-nzzxa. voor een verpleegster ons niet aan. Het is een naam, die in dit verband niet van Protestantschen oorsprong is. Iets wat niet gezegd wordt, als moest op alles de ban gelegd, wat in niet-Protestantsche kerken bestaat; maar omdat onze ...

25 november 1900
De Heraut
1719 woorden
Het historisch gevondene.

Het historisch gevondene.

I. In Scolastica II was, gelijk men zich herinnert, beweerd, dat er drieërlei dingen zijn, waarnaar te zoeken ongerijmd is. Ten eerste te zoeken naar hetgeen niet zoek is. Ten tweede naar hetgeen reeds gevonden werd. En ten derde naar hetgeen God ons openbaart. ...

25 november 1900
De Heraut
2756 woorden
Bestrijding van den Vaccinedwang.

Bestrijding van den Vaccinedwang.

Amsterdam, 23 November 1900.Gelijk te verwachten was, heeft de invoering van den Leerplicht opnieuw den strijd tegen den vaccine-dwang aangewakkerd.En terecht.Een Overheid die in den Leerplicht zegt: „Uw kind moet naar school"; en in de Vaccine-wet: „Uw kind mag niet op schoo ...

25 november 1900
De Heraut
770 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Theol. fac. der Vrije Universiteit heeft aan de heeren: F. WiERSMA, Bloemgracht 68.J. H. JONKER, Oldebarneveldtstraat I0.T. J. HAGEN, Keizersgracht I62.J. VAN Loo, Keizersgracht I62, vergund, volgens besluit der Generale Synode te Groningen 1899, Art. 52, op ...

25 november 1900
De Heraut
DR. H. H KUYPER.
J. H. VAN DER LICHTE
121 woorden
Recensiën.

Recensiën.

Geschiedenis der Hervorming in de i^e, 16e en i-je eeuw van John WiclifenJolmimesHuss tot op den vrede van Munster en Osnabrüg in 1648. Beschrroen door R. Husen. Doesburg, J. C. van Schenk Bril, I9oo.De heer Husen, als schrijver van eene Geschiedenis des Vaderlands en andere historische we ...

25 november 1900
De Heraut
WIJMINGA.
1004 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ds. * Gispen van Amsterdam heeft wel zijn Vriend te Jertisalem voor goed van het lijstje zijner vaste correspondenten geschrapt, maar heeft nu een heel andere publieke correspondentie geopend met een jeugdig ambtgenoot.Ook de Heraut verheugt zich hierin van harte. Talent dat doovekool werd ...

25 november 1900
De Heraut
1201 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Een brief uit Zuid-Afrika. In de All. Evang. Luth. Kirch, vonden wij een brief van een voorname boerenvrouw aan de presidente van den Nederlandschen VredebondWij hebben dit schrijven niet in een van onze bladen gevonden, en daarom laten wij hier de vertaling ...

25 november 1900
De Heraut
WINCKEL.
1967 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerkan. BEROEPEN: Oost en West Souburg, J. A de Vries, te Fijnaart. — Oude Pekela, J. van den Berg, te Sliedrecht. — Hij um, W. de Jonge, te DokkumAANGENOMEN: Exmorra en AUingawier, A. G H. Schippers, cand. te Zevenbergen. — Raard c a., S. Trom ...

25 november 1900
De Heraut
263 woorden
van 3