GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1903-09-13
„Uit de schepselen berstaan en doorzien.”

„Uit de schepselen berstaan en doorzien.”

Want zijne onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijne eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden ïijn. Rom. ï : 20. Van ouds is bij de vraag, uit wat bron ons de ke ...

De Heraut
1686 woorden
Van ’s Neeren Ordinantiën.

Van ’s Neeren Ordinantiën.

LXXXI. DERDE REEKS. 'sHeeren ordinantlën In de natuur. DERDE DEEL. VI. En de Heere God had den mensch geformeerd uit het stof der aarde en in z ...

De Heraut
3063 woorden
Onze Zending.

Onze Zending.

Met onze zending loopt het spaak.Dit was te voorzien, en op de Arnhemsche Synode is hiervoor reeds ernstig gewaarschuwd.Een huishouding, waarin men telkens meer uitgeeft en de inkomsten dalen, komt in schuldenlast.Onze Zending begon met een aardig kapitaal. Toen alle kerken c ...

De Heraut
916 woorden
Gevaarlijk.

Gevaarlijk.

Toen de Heraut onlangs wees op de lasterlijke voorstellingen aangaande de helden der Reformatie in een Roomschen Catechismus onder de Chineezen verspreid, werd hierop van Roomsche zijde geantwoord, dat de Heraut zich had laten misleiden door onjuiste couranten-berichten en de aangehaalde woorden ...

De Heraut
1043 woorden
De Gemeene Gratie,

De Gemeene Gratie,

Dr. A. KUYPEB, Deze week werd een aaavang gemaakt met de verzending van deel II van dit premiewerk vooraboncé's op De Heraut (waarop d.d. 17 Juni 1901 de inteekening onlierroepelijk werd gesloten). Aan alle inteekenaren, die ons ook voor dit tweede deel /3.— voor elk door hen aangevraagd e ...

De Heraut
De Administratie.
96 woorden
Servet’s gedenkteeken.

Servet’s gedenkteeken.

Het denkbeeld van Prof. Doumergue, om bij gelegenheid van den 350 jarigen gedenkdag van Servet's dood een gedenkteeken te doen oprichten op de plaats waar deze ketter levend werd verbrand, dunkt ons niet gelukkig te zijn.Het monument zal bestaan uit een granietblok, voorzien van twee opsch ...

De Heraut
670 woorden
Ds. Donner.

Ds. Donner.

Amsterdam, 11 September 1903.Het heengaan van Ds. J. H. Donner Sr. heeft ook ons met droefheid vervuld.Ds. Donner behoorde tot het oudere geslacht van uitnemende predikanten, die de Christelijke Gereformeerde Kerk tot een sieraad waren. Wars van alle uitwendige praal, kenmerkte zich ...

De Heraut
192 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Het openingswoord, waarmede Prof. Oorthet internationaal congres van vrijzinnigen opende, geeft geen blijde hope voor de toekomst der moderne richting in ons vaderland: Dit is het wat ons onderscheidt: wij erkennen geen langs uiterlijken weg tot ons of anderen gekomen openbaring. Wanneer w ...

De Heraut
1271 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS: Van den heer A. S. Leys te Aardenburg, uit de collecte / I, —.Bij den ondergeteekende, door den heer J. IJsebrand te Amsterdam, van Mej. Tuinenga te Dokkum / 5.—.In harteiijken dank ontvangen.D, HULLEMAN, Kootwijk.Penningmeester, ...

De Heraut
D
HULLEMAN
39 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Rusland. Russische kerkelijke toestanden.In De Gids van Juni 1, 1. vonden we het volgende van Jhr. M. Engelen, over het kerkelijk leven in Rusland: „De Russische kerk stond oorspronkelijk onder een patriarch; toen in 1700 die stoel openviel, liet Peter de Groote die plaats onbezet, ...

De Heraut
1297 woorden
van 3