GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1909-04-04
Pro Hege.

Pro Hege.

DERDE REEKS. (Derde gedeelte). Christus KoQlDgschap en het Gezia. VI. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid ge worden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. I Ti ...

4 april 1909
De Heraut
3840 woorden
„En het hoofd buigende, gaf hij den geest”.

„En het hoofd buigende, gaf hij den geest”.

[ GOEDE VRIJDAG 1909.] Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide hij: et is volbracht. En het hoofd buigende, gaf hij den geest. Joh. 19 : 30.Ge zult den dood des Heeren gedenken!Elk heilig Avondmaal roept er n toe op, en geen dag kan de bede om verg ...

4 april 1909
De Heraut
1512 woorden
De jongelingsbode, orgaan van

De jongelingsbode, orgaan van

De Jongelingsbode, orgaan van het Nederland sch Jongelingsverbond, heeft vuur gevat , op hetgeen we schreven over de nieuwe richting, die in dit Verbond aan het woord kwam.De bedoeling van ons schrijven was, de redactie geeft dit toe, niet onvriendelijk, We verblijdden er ons in, dat een m ...

4 april 1909
De Heraut
463 woorden
„Een nieuw christelijk leven”.

„Een nieuw christelijk leven”.

Bij de openbare belijdenis des geloofs wordt niet alleen onderzoek gedaan naar het geloof, maar ook een ^^/ö/ife afgevraagd. Al is er geen bepaald formulier voor dtze belofte voorgeschreven, omdat de vorm verschillend kan zijn naar gelang van plaats en omstandigheden, toch heeft onze Kerk wel uit ...

4 april 1909
De Heraut
2104 woorden
Deputaten zijn in ons kerkelijk

Deputaten zijn in ons kerkelijk

Amsterdam, 2 April 1909.Deputaten zijn in ons kerkelqk leven een nuttige en zelfs noodzakelijke instelling, voorzoover ze dienen om een bepaalden last der Synode ten uitvoer te brengen. De Synode, waarin de Kerken saamkomen, houdt niet permanent zitting, maar komt slechts eens in de drie j ...

4 april 1909
De Heraut
1930 woorden
Leestafel

Leestafel

I. DR. F. W. GROSHEIDE, Judas Ischkarioth. Eene lezing. KAMPEN, — J. H. KOK — 1909.De placide rust van het landelijk SCHIPLUIDEN, «vaar hij sedert eenigen tijd predikant is en den vrijen tijd waarover de voorganger van een kleine Gimeente te beschikken heeft, - deze twee gun stige omstandi ...

4 april 1909
De Heraut
1283 woorden
Vereenigingsleven.

Vereenigingsleven.

DE UNIE „EEN SCHOOL MET DEN BIJBEL". Naar aanleiding van den UnieAImaisak voor 1909 wijdden we onlangs reeds een korte bespreking aan den stand der zaak van het Christelijk onderwijs gedurende het jaar 1908, Nu sedert cien het jaarbcekjï van de Uoje „Een School met ...

4 april 1909
De Heraut
937 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. In een vers dat al heel oud is, zoo zegt . B., wordt gesproken over de rhetorika, doch wat er verder m gezegd wordt, is niet altijd uidelijk, Wat is nu de bedoeling! Het vers luidt aldus: Trouwe is doodt over langbe jareo, Eere is langhe vóór Me ...

4 april 1909
De Heraut
HOOGENBIRK.
1073 woorden
Officiecle Berichten.

Officiecle Berichten.

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 's Gravenhage ontving van de classis 'sGraven hage, — welke tot het uitschrijven van een dank-of bedestond gemachtigd werd, krachtens een besluit van de Gener. Synode te Amsterdam, ^~ in hare vergadering van 9 Februari 1909, de opdracht, om namens haar een ...

4 april 1909
De Heraut
J
V. D. LINDEN
C. LION CACHET
P. FLOOR.
JB. PEEN
A. DEKKER
J. V. STRIEN
453 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N, - Amerika. Pleidooi voor de bijzondere Christel ij ke school.Tot onze groote blijdschap wordt in de Hope epleit voor de vrije Christelijke school. Waneer men weet, dat vele leden der „Reformed hurch" voor de openbare school zijn, welke ij gechristianiseerd wenschen, dan verheugt het at ...

4 april 1909
De Heraut
WINCKEL.
624 woorden
van 4