GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1912-12-22
„Gekomen om zalig te maken dat verlocren was”.

„Gekomen om zalig te maken dat verlocren was”.

[KERSTFEEST 1912]. Want de Zoon des menschen is gekomen, om te toeken en zalig te maken dat verloren was. Lucas I9 : I0. De drukte van 't wereldleven heeft zich al meer van den Kerstjubel vervreemd, en toch blijft de Kerstmorgen ons nog steeds z^n heilig scho ...

22 december 1912
De Heraut
DR. A. K.
4267 woorden
„Met de wolken des hemels”.

„Met de wolken des hemels”.

[KERSTFEEST], Voorts zag ik in de nachtgezichten, en zie, er kwam een met de wolken des hemels, als eeos menschen zoon, en hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden hem voor Dien naderen. Daniel 7 : 13. In Daniels wondere profetie wordt ons Kerst-Evangel ...

22 december 1912
De Heraut
DR. A. K.
1315 woorden
Minister Heemskerk

Minister Heemskerk

Minister Heemskerk heeft in z^n overigens uitnemende rede, waarin h^ het beleid van het Kabinet verdedigde tegen de aanvallen van links, twee minder gelukkige momenten gehad. Het eene was, toen hij zich afkeurend uitliet over de weigering van den Utrechtschen Kerkeraad om een onderwijzeres aan de ...

22 december 1912
De Heraut
380 woorden
Ook de tweede aan

Ook de tweede aan

Amsterdam, 20 December I9I2.Ook de tweede aan de Vr^'e Universiteit benoemde Hoogleeraar Dr. F. W. Gros heide heeft in een openbare zitting van den Senaat, die 13 Dec. in het Gebouw van den Werkenden Stand gehouden werd en door een bgna even talr^k publiek als de vorige maal werd b^'gewoon ...

22 december 1912
De Heraut
896 woorden
Dat het candidaatsdiploma

Dat het candidaatsdiploma

Dat het candidaatsdiploma aan den heer Winckel uitgereikt, een muisje was, dat een staartje zou hebben, was wel te voorzien. Ia de Kerkelgke pers heeft dit geval dan ook tot tal van bespiegelingen aanleiding gegeven. Metterdaad Is het vraagstuk, dat hiermede aan de orde is gekomen, voor de toekom ...

22 december 1912
De Heraut
2112 woorden
Dereenigingsleven.

Dereenigingsleven.

„SONNEVANCK.” II. Op het tijdstip, dat we „Sonnevanck" bezochten, beliep het aantal patiënten tusschec de 90 en 100. Uit den aard der zaak is de bevolking van een longlijdersaanatorium zeer vlottend: de een gaat en de ander komt. Het ...

22 december 1912
De Heraut
1230 woorden
Gemengd Nieuws,

Gemengd Nieuws,

De Hope deelt mede, dat Stefansson, die ontdekker der blonde Eskimo's, ouder welke nog geen Zendingswerk gedaan is, de hoop heeft uitgesproken, dat er geen zendelingen onder deze menschen zullen gaan arbeiden, omdat... volgens zijn oordeel, het zendingswerk zal gevolgd worden door het kwaad der b ...

22 december 1912
De Heraut
WINCKEL.
153 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Rusland. Strijd tegen de revolutie met geestelijke wapenen. Een onwillekeurige lofrede op de propaganda der secten.De opperprocureur der Synode van de Russische Staatskerk is tot de erkenning gekomen, dat de strengste censuur, door den Staat uitgeroepen, niet in staat is de pers van de opp ...

22 december 1912
De Heraut
1056 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. S.De Raad der Geref. Kerk te Bunschoten en Spakenburg (A en B), door de 11. gehouden Classe aangewezen als roepende Kerk, heeft de eer u te berichten, dat de a.s. Classevergadeting zal gehouden worden D. V. 14 Jan. e.k. te Amersfoort, te 9½ uur.Punten voor 't agendum dienen voors ...

22 december 1912
De Heraut
Ds. J. SIJBESMA.
W. F. A. WINCKEL
J. A. DK VRIES
L. G. GORIS
816 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

KERSTFEEST. Nog weinige dagen en het zal weder Kerstfeest, Christusfeest zijn, feest over heei de wereld, overal waar men Caristus kent. We zien dan het woord des engels vervuld: „velen zullen zich over Zijn geboorte verblijden“.Nu is er zeker veel zoogenaam ...

22 december 1912
De Heraut
HOOGENBIRK
760 woorden
van 4