GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1928-07-13
DE MIDDELBURGSCHE UNIVERSITEITSDAG.

DE MIDDELBURGSCHE UNIVERSITEITSDAG.

De Middelburgsche Universiteitsdag zal later worden aangemerkt als een dag van historische beteekenis.Wie den indruk heeft opgevangen èn van dezen èn van den vorigen Universiteitsdag zal zonder twijfel ~ toestemmen, dat de bezoekers Middelburg met een gevoel van hooger bevrediging hebben v ...

De Reformatie
HEPP
1283 woorden
Weerhouden door vleesch.

Weerhouden door vleesch.

Niet allééii de vrees kan ons weerhouden om te zijn, die we zijn moeten.Ook hel vleesch kan er het zijne toe hijdragen.Het vleesch.Maar dat moeten we wel verstaan.Deze tekst wordt nogal eens aangehaald in een zin, die niet geheel aan de onmiddellijke bedoeling van hef, ...

De Reformatie
J. W.
570 woorden
In de Donaulanden.

In de Donaulanden.

VI. Komarom. I. Wie in Komarom uit den trein stapt, voelt zekere beklemming over zich komen.Eenzaam ligt het station op Hongaarsch grondgebied.Slechts enkele huizen omgordelen het.De stad zelf ziet men aan de and ...

De Reformatie
HEPP
1326 woorden
Witte velden.

Witte velden.

We zijn in onzen tijd, aan persproducten zoo overrijk, weer een, nieuw blad rijk geworden. Bij den Delftschen uitgever Meinema verschijnt nu liet Maandblad „Witte Velden", Maandblad voor Gere­formeerden Evangelisatiearbeid.Niet om er mee te evangeliseeren, zooals , , De Kandelaar" en de , ...

De Reformatie
G. B.
868 woorden
Een nieuwe uitgave van Bunyan's „Christenrels”.

Een nieuwe uitgave van Bunyan's „Christenrels”.

In de komende Novembermaand zal het 300 jaar geleden zijn, dat te Elstow in Bedford John Bunyan geboren werd, de beroemde prediker uit de woelige dagen van den strijd tusschen Puriteinen en Royalisten in Engeland.Ofschoon een eenvoudig man — hij was, als zijn vader, ketellapper, diende ook ...

De Reformatie
C. T.
1676 woorden
De Synode der Chr. Geref. Kerk in N. A. Gezangen en Zendingskwesties.

De Synode der Chr. Geref. Kerk in N. A. Gezangen en Zendingskwesties.

Op 13 Jnni 1928 kwam deze kerkelijke ve; gadcriiig samen en wel in' de stad Holland, in 1817 gesticht door Ds .\. C. vaa Raalte en zijne medekolonisten. De oudste kerk van Afgescheidene origine in deze plaats dateert van 1865. Zij was de vrucht eener beweging van protest tegen de aansluiting aaji ...

De Reformatie
HENRY BEETS
2300 woorden
Pers-stemmen.

Pers-stemmen.

0. .0Elders in ons blad houdt Dr H. Beets beschouwingen over deze Synode.Betere voorlichting konden onze lezers niet ontvangen.Wij kuimen dan ook onze , , L^ersstemmen" da.aromtrent tot een minimum «beperken.Eerst willen we wijzen op een punt, waarbij Dr Beets zelf ten ...

De Reformatie
HEPP
3441 woorden
PERSSCHOUW.

PERSSCHOUW.

(Inzendingen voor deze rubriek aan ds K. .Schilder, Mathenesserlaan 456a, RotterdamV De V. U.-dag Uitteraard geeft de pers nog niet veel over den V. U.-dag; en het is niet onmogelijk, dat er in het algemeen niet veel komt; primo nadert de vacantie; secundo is ...

De Reformatie
K. S.
4438 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Delft (als 3e miss. pred. te Solo): Dr .1. H. Bavinck te Heemstede. Maastricht: D. Bremmei-te Bruinisse-Oosterlancl. Midwolda (Old.) en Stadskanaal-Pekelderweg: J. v. d. Kooij, cand. te Maasland. St. Anna Parochie: .f. H. Kroeze te Reitsum. Utrecht (vac. J. C. Rnllmann): P. C. de Bru ...

De Reformatie
712 woorden