GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1928-10-05
DE DUIDELIJKHEID:DER HEILIGE SCHRIFT.

DE DUIDELIJKHEID:DER HEILIGE SCHRIFT.

I. Hel opscliJ'ift boven deze artikelenreeks wekkc geen overdreven verwachtingen op.Men meène 'niet, dat wij hierin het geheele leerstuk van. de duidelijkheid der Heilige Schrift willen behandelen.Dit zou in een serie, welke slechts vijf artikelen mag ...

5 oktober 1928
De Reformatie
HEPP.
2105 woorden
BIJ DEN NEGENDEN JAARGANG.

BIJ DEN NEGENDEN JAARGANG.

Men zal het ons niet euvel duiden, dat wij bij de intrede van den nieuwen jaargang de balans van den ouden niet publiek opmaken.Het dient tot weinig om openbaar te maken, welke redaktioneele wenschen onvervuld zijn gebleven en welke niet gewenschte, maar daarom niet ongewenschte, doch veel ...

5 oktober 1928
De Reformatie
HEPP
624 woorden
Liefde tot het Woord.

Liefde tot het Woord.

Hoe hef heb ik Uw wet. .Een liefdesbetuiging, welke met , den dag zeldzamer wordt.Een liefdesbetuiging, welke ook van u, mijn ziel, veel te spaarzaam wordt vernomen.Gij verontschuldigt u zoo dikwijls, dat het Woord Gods een eisch brengt, waar ge wel naar streeft, rnaar waaraa ...

5 oktober 1928
De Reformatie
HEPP
654 woorden
Reformatie in de prediking.

Reformatie in de prediking.

X. Het resultaai van onze enquête. VIII. De reformatorische; wenschen, welke het meest op den voorgrond stonden, waren alzpo: '1. Het bevindelijk element in de pre-• diking heeft dringend versterking noodig.2. De predik ...

5 oktober 1928
De Reformatie
HEPP
2672 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

De vragers onder onze lezers lieten m'n zomervacantie wel belangrijk vroeger ingaan dan de otficiëelej doch tot m'n genoegen schijnen ze haar niet zooveel later te willen-doen eindigen. Ten minste, als de enkele vragen, die inkwamen, de voorloopers zijn van meerdere. Omdat de voor-]-aad nog niet ...

5 oktober 1928
De Reformatie
F.
1293 woorden
„De Familie Kruse”, door Jeanna Oterdahl.

„De Familie Kruse”, door Jeanna Oterdahl.

Van de bekende Zweedsche Schrijfster Jeanna O t e r d a h 1, over wier romans „Inger Skram" en „Het Huis met de Rozenhaag" we in een der artikelen van dea vorigen jaargang geschreven hebben, is weer een nieuw boek in vertaling verschenen: „De Familie K r < u s e", een gezinsroman uii het Stock ...

5 oktober 1928
De Reformatie
C. T.
1764 woorden
„De Haardvuren brandende”.

„De Haardvuren brandende”.

Dat is maar een lastig ding, dat men in „De Reformatie" zijn eigen boek moet aankondigen, als men het tenminste aangekondigd wil hebben en moet aanbevelen, als men het tenminste aanbevolen wil hebben. Dat kan men toch eigenlijk niet doen! Ja, maar bij nader inzien vraag ik mij toch ook af, waarom ...

5 oktober 1928
De Reformatie
G. MEIMA
573 woorden
PERSSCHOUW.

PERSSCHOUW.

Jeugddiensten. Iemand schreef aan de „W. R. Ct." over de jeugddiensten, die te Rotterdam begonnen, elders voortgezet, en op verscheiden plaatsen nog als .reddingsmiddel aangeprezen worden. Te Rotterdam begon dr OJserman er mee; diens naam wordt ook hier in het arti ...

5 oktober 1928
De Reformatie
K. S.
3731 woorden
„De Nieuwe Opvoeding” door Dr H. Bavinck. 2de druk.

„De Nieuwe Opvoeding” door Dr H. Bavinck. 2de druk.

„De Nieuwe Opvoeding” door Dr H. Bavinck. 2de druk.Kampen - J. H. Kok. 1928.„Paedagogische beginselen" door Dr H. Bavinck. 3de druk.Kampen - J. H. Kok. 1928.De paedagogische arbeid van wijlen prof. Bavinck blijkt onder ons nog steeds waardeering te vinden.Wij ac ...

5 oktober 1928
De Reformatie
HEPP
102 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Middelharnis: Joh. S. Ijangen te Waardei-bij Woerdesn - effi^3 C. Steenblok te Lopik.Beroepen te: Antwerpen (België): J. C. Houtzagers te 'Reeuwijlv j^ij Gouda. Breda (tweede maal)-Bi. Telder te Vianen. Genemuiden en Overschild: E. I. F. Navvijn, cand. te-; -B-r#.® ningen. Midd ...

5 oktober 1928
De Reformatie
886 woorden
van 2