GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

21 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1928-12-21
Kerstfeest - God geeft licht.

Kerstfeest - God geeft licht.

De geboorte van den Zaligmaker is geweest een komen in den donkeren nacht. Een gang uit het eeuwige licht der stralende heerlijkheid naar het duister van den nacht.Wie na wil denken het wonder van wat daar geschied is in dien nacht, toen Maria haar eerstgeboren Zoon baarde, toen Gods Zoon ...

De Reformatie
C. B.
977 woorden
KERSTFEEST.

KERSTFEEST.

Het feest van den komenden Koning is alle eeuwen door geweest het feest van jubel en vreugde, van psalmen van genade en gezangen van verlossing.Helaas halen wij menschen ook dit feest zoo spoedig neer in ons eindig bestaan. En dat op zulk een wijze, dat feitelijk het feestelijke uit het fe ...

De Reformatie
J. W.
1292 woorden
Reformatie in de prediking.

Reformatie in de prediking.

XIII. Het resultaat van onze enquête. XI. Herinneren we nog eens aan de reeds gerefereerde reformatorische wenschen, door de deelnemers aan onze enquête geuit: 1. Het bevindelijk element in de.prediking heeft dring e'nd verste ...

De Reformatie
H. REDERT
W. TROOST Jacz
HEPP
1614 woorden
Moderne Kerstpoëzie.

Moderne Kerstpoëzie.

Enkele weken geleden verscheen bij de U. M. „Holliind" te Amsterdam de verzenbundel „Sprongen" van Jan H. de Groot, in zijn uiterlijk geheel de pendant van de Merodes „De Verloren Zoon", waarover, we pais geschrevein hebben^).\'oorzoover wij' weten is deze bundel de eersteling van den heer ...

De Reformatie
C. T.
714 woorden
Psalmen onder water.

Psalmen onder water.

De combinatie „psalmen in den na, cht" komt ons zéker moor bekend voor dan die van „psalmen onder water", on toch is ze voor ons waterbouwkundig landje zoo karakteristiok. Niet omdat het woordje „water" er in voorkomt, maar omdat aan het verhaal van die psalmen onder water verbonden is de naam va ...

De Reformatie
JOH. LÜIJKENAAR FRANCKEN
1526 woorden
Iets over het beeld van Jezus in de moderne litteratuur.

Iets over het beeld van Jezus in de moderne litteratuur.

door W. M. LE COINTRE. X. Tenslotte zij dan nog in dit verband verwezen naar een werk, waarvan ik reeds zeide, dat het ons zeer na staat, ik bedoel: „Der Goldgrund des Lebensbildes Jesu" van Ffarrer Otto Borchert, waarvan het eerste deel tot titel draagt: Des ...

De Reformatie
W. M. LE COINTRE
2398 woorden
Persstemmen.

Persstemmen.

Licht over de zaak-Prof. J. du Plessis. Het bericht, dat onlangs uit Kaapstad werd geseind over de'zaak van Prof. J. du Plessis was zóó kort, dat begeerig werd uitgezien Haar meer licht.Zijn naamgenoot, prof. J. A. du Plessis, geeft in , , Die' Kerkhlad" van ...

De Reformatie
HEPP
2193 woorden
PERSSCHOUW.

PERSSCHOUW.

De laatste tijden brachten ons verschillende min of meer ontstellende artikelen inzake de in Exodus vervatte historische gegevens, gelijk deze door dr N. D. v. Leeuwen worden bezien. We gaven hier enkele coiapures uit deze artikelen.Als tegenhanger geef ik hier een gedeelte uit een artikel ...

De Reformatie
K. S.
3574 woorden
„Maranatha-Kalender 1929”.

„Maranatha-Kalender 1929”.

Een derde onderneming vaij. meer bescheiden afmeting.Maar toch ook een, die in onderscheiding van soortgelijke, het bolwerkt.Dat Ds Knap van Groningen de voorzijde der blaadjes verzorgt, draagt daartoe zeker wel het leeuwendeel bij.Het schild doet niet onder voor zijn soortge ...

De Reformatie
104 woorden
BOEKBESPREKING.

BOEKBESPREKING.

Liefst badden we in het begin van de „Geschenkenmaand" een bespreking gegeven van wat, er al zoo in den laatsten tijd is uitgekomen.. Andere oopy moest echter voorgaan. Doch we willen ook geen mosterd na den maaltijd bieden. Daarom ruimen we er in dit nummer een niet te krappe plaats voor in. ...

De Reformatie
379 woorden
van 3