GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1936-06-26
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het recht van den oorlog. IV. Het onderzoek van het Nieu-i^e Testament in verband , met het vraagstuk, dat ons beizighoudt, is Biet zoo gemakkelijk als dat van het Oude. Dat is aiet een gevolg van een karakteristiek mdersclieid tussc ...

26 juni 1936
De Reformatie
R. S.
2236 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De goede Herder bij de kwade herderin. Als Rizpa bij de zeven galgen, waaraan even zoovele kinderen hangen van haar grooten Saul, de wacht houdt, klaagt elke dag- en nachtwaak over de onvruchtbaarheid van deze dorre moeder, over den lediggang van deze al te late he ...

26 juni 1936
De Reformatie
K. S.
1135 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„De Heraut” inzake doop en „pluriformiteit der kerk V. Deze week zullen we ons zelf onbeschroomd in öj rede vallen, door even te antwoorden op een tusschentijdsche Interruptie van „De Heraut". Hoewel dit org, herhaaldelijk er bezwaar ...

26 juni 1936
De Reformatie
K. S.
E. T. v. d. BORN.
2920 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De meeste is de liefde....o. Heilige Liefde, welk een k-wezeltje heeft men van u gemaakt.Sla het boek óp: de Liefde in carricatuur. In het huwelijk: een man en een vrouw, die als goede buren met elkaar omgaan. Die het bepaald naar tzouden vinden, als één van beiden doodging.I ...

26 juni 1936
De Reformatie
N. B.
513 woorden
Acta van de Classis Neder-Veluwe

Acta van de Classis Neder-Veluwe

1592-1620. Transscriptie van G. van der Zee, Herv. Pred. VI. Stukken noodig tot bevestiging. Catechismus opzeggen in de Kerk. Particuliere Synode opgeroepen tot reformatie van het platte land. Een pred ...

26 juni 1936
De Reformatie
JOHANNES SANDERI
WILHELMUS WIRTZFELDIUS
WINANDUS JOHANNIS
1500 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle Inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Zelfbeproeving. III. Het vraagstuk, waarover wij het in deze rubriek hebben, is in den laatsten tijd wel zeer urgent geworden.O ...

26 juni 1936
De Reformatie
D. v. D.
1402 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Calvinistische Litteratuurbeschouwing. I. Het jongste April-nummer van Opwaartsche Wegen bevat een artikel van één zijner Redacteuren onder den welmeenenden titel: „Bezint... eer gij verder gaat" en gericht tegen een opstel over ..Ch ...

26 juni 1936
De Reformatie
D.
2119 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

De wederoprichting der Kerk in deze landen door „de Afscheiding”, in het licht van Matth. 16:18h. III. (Slot.) De Heere bouwt en bewaart Zijne gemeente o p den grondslag van de belijdenis van Hem alsdan C h r i s t u s e n Zone Gods. ...

26 juni 1936
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1455 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Promotierecht. De heer H. Algra schrijft in „Gerei. Kb. Leeuwarden" dassis): Het promotierecht van de Theologische School te Kampen Icomt op de Synode ditmaal weer aan de orde. Dat is verblijdend.Want den vorigen keer is men er niet uitgekomen. Sommig ...

26 juni 1936
De Reformatie
K. S.
2303 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Drietal te: Zevenhuizen (Gr.): J. Dijk te Sellingen, J. ten Hove te Gees en W. Reinders te Overschild.Tweetal te: Abcoude: Cand. C. v. d. Boom te Overschie en Cand. J. C. Jonkers, hulppred. te Rotterdam-Zuid. Zwijndrecht (2e pred. pi.): ...

26 juni 1936
De Reformatie
321 woorden
van 2