GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

14 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1937-08-20
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Uit Plotinus' Scboonheidsleer. Bij het nadenken over letteirkundige schoonheid sluiten we telkens op, haast schreef ik: vallen we telkens over, de min of meer intrigieerendle onderscheiding van inhoud en voïm. Wat valt onder het eene, wat ondef het andeire te rangf ...

20 augustus 1937
De Reformatie
R. J. D.
1881 woorden
Essentiëele elementen alzoo der kerk,

Essentiëele elementen alzoo der kerk,

Essentiëele elementen alzoo der kerk, en dus beslissend voor het kerkbegrip zijn uitsluitend degenen die van Christus zijn, wel te verstaan, niet alleen dezulken die reeds van Hem geivor" den zijn door bekeering noch ook enkel degenen die van Hem geworden zijn door inplanting van het geloofsvermo ...

20 augustus 1937
De Reformatie
Dr. A. KUYPER.
166 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Schapen Zjjner band. Het is een der groote Israëlietiscbe feestdagen; van alle kanten zijn de scharen samongestroomdi naar den tempel. Reeds staat 'men klaar om in plechtigen optocht de voorhoven des HEEREN binnen te gaan, als een uit de scharen, aangegrepen door d ...

20 augustus 1937
De Reformatie
M. Vr.
867 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De vergelijking in de gemeene-gratie-leer. (I.) Over de leer der „algemeene genade" (of „gemeene gratie") is, men herinnert het zich wel, verschil van meening gerezen. Of men in betrekking tot dit punt een rustige bespreking elkander bij nader inzien weer zal helpe ...

20 augustus 1937
De Reformatie
K. S.
H. M.
J. M. J. B.
J. M. J. BRANTS.
3263 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De verbeelding der schalmen. Aan. de zachte hand van den droom werd' iJc gevoerd' in heL atelier van een, goudsmid. In die nachtelijke stilte kwam de sprake der glanzen tot mijn gemoed'. Mijn voeten hadden lang gesleept over de keien van de sombere slum, maair nu b ...

20 augustus 1937
De Reformatie
N. B.
515 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een avonturier uit de 18de eeuw. De achttiende eeuw is nooit erg in trek geweest bi] menschenj die van de geschiedenis niet een uitgebreide studie hebben gemaakt. En dat is geem wonder. Op de groote zeventiende eeuw, voof ons land bij uitstek „groot", omdat het dla ...

20 augustus 1937
De Reformatie
H. S.
1202 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Iets over Vondel en de Predikanten van Amsterdam. III. Het volgend hekeldicht van Vondel, waar weeir de „dronkenschap" van Trigland voor den dag komt, is van 1628, en een der meest onkiesche en platte. We komen nu ook weer in aanraki ...

20 augustus 1937
De Reformatie
SJ. P. DE JONG.
1226 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Calvijn als verdacbte voor de Synode. Calvijn liad in de zaak tegen Caroli gevraagd] om een Synode vóór Paschen 1537. Maar Megandeir^ die den brief ontving, wantrouwde Calvijn ook al.Hij' schreef 8 Maart aan Bidluiger: „Ten slotte verdenken wij eenige Pransc ...

20 augustus 1937
De Reformatie
A. JANSE.
936 woorden
VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

Bijbelscbe Zeevaart. II. Onder Cyprus been. Hun verblijf Ie Sidon — de eerste haven na het vertrek van Cesarea — is slechts kwt gewieest Waarschijnlijk zijn ze daar in den morgen aangekomen en dien zel ...

20 augustus 1937
De Reformatie
W. E. VAN POPTA.
1758 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Het Mysterie der godzaligheid.') I. de schepping is be­ lo. Hoe in Hem houden.Geliefden in den Heer e Jezus Christus! Wij vierden ons Kerstfeest. Een christelijk feest, zeggen we. Maar, als we dat zoo zeggen, dan hebben we eig ...

20 augustus 1937
De Reformatie
S. U. Z.
1806 woorden
van 2