GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1938-10-21
Over den doop.

Over den doop.

De Gereformeerde voorstelling toch opent niet de mogelijkheid van behoudenis voor het geval, dat iemand gelooft. Zelfs laat se zich met heel deze verborgen vraag niet in. Ze redeneert alleen uit het Verbond Gods en zegt ons van Godswege, hoe geloovige ouders al hun kinderen bij de opvoeding te be ...

21 oktober 1938
De Reformatie
Dr A. KUYPER
59 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven. III. Tot dusver hebben we alleen gesproken over het verband-i tusschen armoede en geestelijk leven zooals dat door Gods genade gelegd kan worden ©n ook inderdaad gelegd wordt in den individueelen christen ...

21 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
3048 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Hooren en Volgen. Hoe duidelijk en schoon ligt hier het verband tusschen het genademiddel en de - genade zélf. Het genademiddel is de prediking van Johannes den Dooper. En de genade zélf zien wij in dat geloovig volgen van Jezus door een tweetal hoorders. Niet dat ...

21 oktober 1938
De Reformatie
v. A.
866 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Verbondswraak. (III.) [; Wat in Hebr. 12:25 staat, schijnt ons —• ook in de prediking — moeilijk uit te werken of in zijn concrete scherpte te aanvaarden, wanneer men de stoute stelling heeft verdedigd, dat verbondswraak „slechts een oudtestamentisch begrip" is, dat in het Nieuwe Testament ...

21 oktober 1938
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
5784 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Ënkelvoadig denken.Wij zijn min of meer breed aangelegd, wij denken en spreken op groote schaal. Wij paliken een vraagstuk vóór alles grondig aan. „Daar zit heel wat aan vast" zeggen wij en wij schudden otis wijze bolletje. Ongetwijfeld zit daar een goede kant aan, ik wil waarlijk geen vla ...

21 oktober 1938
De Reformatie
N.B.
840 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Geestelijke volksgezondheid. III. Gescbledenls. De beweging voor geestelijke volksgezondheid is nog niet oud, zij telt nauwelijks 30 jaren. Haar geboorteland is Amerika, haar stichter de heer Clifford ...

21 oktober 1938
De Reformatie
A. C. D.
1169 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Prof. Dr H. H. Kuyper over het karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. VI. Alsnu tot de kern van zijn onderwerp komende (in No. 2356) poneert Prof. Kuyper allereerst de steUing: alle kerkelijke macht, door Chris ...

21 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
815 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.)Klelngeloof.iii.Voor ik verder ga, even een kleine correctie in het vorige artikel.D© vijftiende en veertiende regel van onderen luiden daar: „zoodat zij met betrekking tot bepa ...

21 oktober 1938
De Reformatie
D. v. D.
1160 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

In Schotland. In den loop van deze week verscheen no. 2 van het Tijdschrift voor Christelijke Opvoeding. Zooals H men weet, is dit het Orgaan van het Internationaal v Verband van Christelijke Opvoedüigs- en Ondei-- s wijs-organisaties. In Fransch of Duitsch of Enge ...

21 oktober 1938
De Reformatie
G. MEIMA.
914 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

g Er is nood, groote nood.; r is groote nood! Waar, vraagt ge? _^^ ch, luister eens naar enkele gedeelten uit brieven •liie we ontvingen uit VLAANDEREN. Eerst uit MECHELEN.•Daar hebben we verleden jaar een nieuw schoolgebouw gekregen. Mooi, voldoende aan alle eisohen! De opening was ...

21 oktober 1938
De Reformatie
Mr J. TERPSTRA
A. DE JONG
558 woorden
van 2