GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1940-05-03
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Verbond en geloof. II. In het Verbond zijn twee dealen dus. Zijn er ook twee part ij en ? Ja, anders kan moeilijk van een Verbond worden gesproken. Een Verbond is tweezijdig. Toch' vergete men niet, dat de partijen hier zeer v ...

3 mei 1940
De Reformatie
A. SCHOLTENS.
1859 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De wederkomst van den Priester naar de ordening van Melchizedek. En gelijk het den menschen gezet is eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, alzoo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere maal zonder zonde gezien worden ...

3 mei 1940
De Reformatie
V. d. B.
789 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

DE PLURIFORMITEIT EN ONZE SYNODES. (V.) Onze bespreking vervolgende, merken we op, dat prof. Dijk in alinea 19 verzekert, dat de synode van Leeuwarden wel besloten heeft, een commissie te benoemen, om de pluriformiteitskwestie nader onder de oogen te zien, maar — z ...

3 mei 1940
De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER
2867 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Eed’ler schoon! En degenen die geloofd hebben, zullen deze teekenen volgenzij zullen des Zondags tweemaal ter kerk gaan, bij voorkeur te voet; zij zullen hun kinderen naar de catechisatie sturen en hun rijpere jeugd naar de vereenigingen; zij z ...

3 mei 1940
De Reformatie
N. B.
664 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

Waar was Jezus tusschen „graf en hemel”? I. In het consütueerende heilswerk, dat de Middelaar Gods en der menschen verridit heeft op aarde en bezig is te verrichten in den hemel en eenmaal verrichten zal als Hij aarde en hemel zal vereenigen tot één groote „ ...

3 mei 1940
De Reformatie
N. S.
2166 woorden
VAN HET HEERLIJK AMBT

VAN HET HEERLIJK AMBT

Hoe maak ik mijn preek? V. Exegese; zelfstandige exegese, maar dan ook „eerlijke exegese".Wat ik daarmee bedoel zal ieder, die de heerlijke roeping heeft om geregeld precken te maken, onmiddellijk begrijpen.Het komt niet zelden voor, dat wij be ...

3 mei 1940
De Reformatie
D. v. D.
1250 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Kuyper over de Belijdenis. VI. Tot nu toe hebben we uitsluitend beschouwingen van Dr Kuyper weergegeven. Beschouwingen over de belijdenis, het belijdenisgezag enz.Het is uitteraard óók van belang, en bovendien nog intere ...

3 mei 1940
De Reformatie
C. V.
1156 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot,

Aan een jongeren tijdgenoot,

No. 1. Amice, In het eerste nummer van „De Reformatie" — 24 Sept. 1920 — heb jij een beurt gehad. De toenmalige ds J. C. Rullmann schreef je een brief, naar aanleiding van het heengaan van ds J. C. Sikkel.Sindsdien is je correspondent zelf van ons gen ...

3 mei 1940
De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1309 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Meer boksch, dan schaapsch. Ds H. J. de Groot, schrijver van het werk „Schaap en Bok, in één Hok", hervormd predikant, heeft onlangs ook catechismuspreeken uitgegeven. Ds J. Los an Siddeburen schrijft erover in „Ons Kerkblad". Ds Los geeft eenige citaten uit de pre ...

3 mei 1940
De Reformatie
K. S.
3503 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Generale Synode der Gereformeerde Kerken. Donderdagmorgen 25 April kwam de Generale Synode der Geref. Kerken te Sneek in openbare, tevens voorloopige slotzitting bijeen.De Voorzitter, Ds J. L. Schouten, opende de zitting op gebruikelijke wijze, hield appèl-n ...

3 mei 1940
De Reformatie
W. C. F. SCH.
2560 woorden