GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1950-06-17
Zoon des menschen — candidaat voor den Kurios-titel

Zoon des menschen — candidaat voor den Kurios-titel

Het heeft bij theologen de aandacht getrokken, dat de Heiland zelf zich veel vaker „Zoon des Menschen" noemt, dan „Heer(e)" laat noemen.Men heeft dat ook op dien „grond" beweerd, dat de naam Kurios (Heer, in glorieuzen zin, Eigenaar, Machthebber), hoewel aanvankelijk niet in gebruik bij de ...

De Reformatie
K. S.
729 woorden
De beteekenis van de vrijmaking voor theologie en leven

De beteekenis van de vrijmaking voor theologie en leven

(IX) 5. DE VBBBINDINGSSCHAKEL TUSSCHEN GEMEENE GRATIE EN PLUKIFOBMITEIT. Hier stuiten we op de verbinding tusschen Kuyper's gemeene-gratie-begrip en zijn theorie van de pluriformiteit der kerk. Het één is niet los te maken van het an ...

De Reformatie
R. H. BREMMER.
1298 woorden
Gereformeerde politiek

Gereformeerde politiek

De Heer A. Zijlstra, van ouds bedreven in het politieke leven, en naar alle kanten belezen, steeds zich ook inzettende voor hetgeen hij belijdt, heeft onlangs een lijvig werk doen verschijnen onder den titel „Tenzij ". Ondertitel is: „Schriftuurhjke Beginselen voor het Staatsieven". Uitgave Buijt ...

De Reformatie
K. S.
3667 woorden
Theologische hoogeschool-dag 1950

Theologische hoogeschool-dag 1950

Theologische hoogeschool-dag 1950 Wij hebben ons voorgenomen, als de plaatsruimte het toelaat, U regelmatig op de hoogte te houden metTheologische Hoogeschool-dag 1950. U weet, de bidstond zal D.V. op Dinsdag 26 September en de Hoogeschooldag zelf op Woensdag 27 den a.s.September ge ...

De Reformatie
K. S.
199 woorden
Welke weg leidt naar Rome?

Welke weg leidt naar Rome?

In De Roeper verscheen onlangs een artikel, waarin aan de hand van de jongste stembusuitslagen werd becijferd, dat degenen, die gestemd hadden op de lijsten van het Gereformeerd Politiek Verbond koren hadden gedragen op den Roomschen molen: het doorluchtige episcopaat mocht er wel dankbaar voor z ...

De Reformatie
D. E. C.
371 woorden
Zou het nu gaan gebeurer; ?... Het kan binnenkort wel

Zou het nu gaan gebeurer; ?... Het kan binnenkort wel

Iemand heeft eens gezegd, dat als de kerk van Christus hier of daar ondergaat, dit vóór alles z'n oorzaak vindt in het feit, dat in de gezinnen de jeugd niet werd onderwezen in Gods Woord. Ik ben het daannee van harte eens! Als in de gezinnen het leven en dus het gesprek hun motief en inhoud niet ...

De Reformatie
C. VEENHOF.
1222 woorden
Vervolgartikelen

Vervolgartikelen

Wegens noodzakelijke actueele copie, die deels reedo is blijven liggen, moeten enkele vervolgstukken wach­ ten. ...

De Reformatie
K. S.
15 woorden
EXHIBEEREN

EXHIBEEREN

In ons nummer van 20 Mei gaven we enkele korte opmerkingen aan het adres van dr J. Hoek, die werkelijk meende, dat dr F. L. Bos kon dienen als steun voor de in 1944 bindend verklaarde formules. Nu, als persoon steunt dr Bos, die immers net zoo is gaan „behjden", die formule. Maar zijn argumenten, ...

De Reformatie
K. S.
3182 woorden
Situatieteekening: doén zeggen en hérzeggen

Situatieteekening: doén zeggen en hérzeggen

In Assen is één keer een samenspreking geweest tusschen onzen kerkeraad en den synodocraitlschen. Door laatstgenoemden werd hoog opgegeven van de haagsche synode; maar onzerzflds Is opgemerkt, dat die synode niets wezenlijks had gedaan, en dat de-heele installatie van 1944 nog recht overeind ston ...

De Reformatie
K. S.
672 woorden
Ouders, uw kinderen!

Ouders, uw kinderen!

(III) Dit autocratische optreden van de aristocratische persoonlijkheid voor de klas is heden ten dage niet zoo erg in zwang. Men kan - overi, gens met behoud van hetzelfde grondbeginsel - evengoed een democratisch jasje aantrekken, en dat valt tegenwoordig beter: ...

De Reformatie
D. J. B.
839 woorden
van 2