GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

14 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1951-02-10
Is Europeesche Federatievorming raadzaam ?

Is Europeesche Federatievorming raadzaam ?

(X) DE CHRISTELIJKE BESCHAVING IN EUROPA. Nu zeggen sommigen, da, t het spreken over niets anders dan democratie, vrijheid, menschelijkheid, enz. inderdaad een verkeerde grondslag zal zijn voor een Vereenigd Europa. Maar, meenen zij, ...

De Reformatie
Dr A. J. VERBRUGH
2104 woorden
DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

Staten-vertaling.Neig; hemel, nu ik spreken zal, de ooren, gij aarde, hoor de woorden van mijn mond. Mijn leer druip' als een regen in de voren, mijn spreken zij een dauw op dorren grond, als frissche regens, die de weiden drenken, als droppels, dat de droge akkers juichen.Den groot ...

De Reformatie
A. v. B.
134 woorden
Onwaardig eten van het waarachtige sacrament

Onwaardig eten van het waarachtige sacrament

Een van de ergste zonden, waardoor de gemeente van Korinthe haar Heer en Heiland bedroefde, was het ontheiligen van den „maaltijd des Heeren".Deze maaltijd — het Heilig Avondmaal — werd eiken Zondag gehouden. En wel na en in aansluiting mèt het z.g. liefdemaal.Om zich goed te kunnen ...

De Reformatie
C. V.
1561 woorden
Proceskosten studentencorps

Proceskosten studentencorps

Nadat we ons vorig stukje geschreven hadden, met mededeeling, dat we den tijd gekomen achtten, onder hartelijke dankzegging voor de ontvangen hulp, een stopteeken te plaatsen, kwamen nog enkele vriendelijke personen of kringen helpen: en ook daarvoor is nog altijd plaats; want het einde van het v ...

De Reformatie
K. SCHILDER
139 woorden
CORRESPONDENTIE (Inzake „Amerika")

CORRESPONDENTIE (Inzake „Amerika")

Bij wijze van intermezzo deze week het volgende.De deputaten, aangewezen door de generale synode vaii Amersfoort, besloten, in hun jongste vergadering langs dezen weg reeds voorloopig de kerken in de gelegenheid te stellen, kennis te nemen van den stand der zaken inzake de Prot. Ref. Churc ...

De Reformatie
F. A. DEN BOEFT
W. G. VISSER
K. S.
1470 woorden
De S van sleutel

De S van sleutel

Een vriend van ons luisterde dezer dagen naar een Donderdagavond-familie-competitie van de N.C.R.V. De lezer weet wat voor een competitie dat is. Een competitie in kennis. Twee gezinnen, die op vragen van de competitieleiding antwoorden moeten op hun gestelde vragen. Voor elk goed antwoord een pu ...

De Reformatie
D. E. C.
662 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

J. van Melle: „Een lente verspeeld". — Uitg. J. H. Kok N.V., Kampen.De hoofdpersoon van dezen Zuidafrijkaanschen roman is een jong meisje, dat verliefd is op een flinken, maar armen boerenzoon en toch, met medewerking van haar ouders, een rijken, ouden weduwnaar trouwt. Ze wil de armoede o ...

De Reformatie
H. S.
406 woorden
Op verstrooidenrels

Op verstrooidenrels

Te Makassar heb ik behalve het werk onder den eigen kring ook de eenige publieke voorlichtingsvergadering gehouden gedurende mijn verblijf in Indië. Elders ontbrak daarvoor de belangstelling. Te Makassar was er wel belangstelling, juist omdat de valschoecumenische tendenzen zich daar zoo onverhul ...

De Reformatie
J. P. v. d. STOEL Jr.
1162 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(XV) Beschreven Is de verhouding tusschen de evangelisten en de apostelen, terwijl een begin gemaakt werd met de beschrijving van die met de herders en leeraars.3.' De vraag is, hoe de verhouding is tusschen den evangelist en deze ouderlingen (inbegrepen de ...

De Reformatie
J. FRANCKE
2024 woorden
Het „Turken-boekje"

Het „Turken-boekje"

Amice, Draal er maar niet om heen, — je bent ook wel eens "bang, dat de Russen komen. Onder degenen, die emigreeren, zijn er ook wel eenigen, die, zooal niet als eenige reden, dan toch als één van de redenen van hun vertrek aangeven, tenminste voor zichzelf: je kunt nooit weten, een russis ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
1845 woorden
van 2