GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1951-05-12
Hoe de Heilige Geest ons en onzen kinderen Christelijk onderwijs geeft

Hoe de Heilige Geest ons en onzen kinderen Christelijk onderwijs geeft

(I) INLEIDING. De beginverzen van Psalm 78 (1—11) genieten onder het christenvolk een vrij groote bekendheid. Niet het minst zal deze bekendheid hieraan zijn te danken, dat deze Psalmverzen talloos vele malen dienst hebben moeten doe ...

De Reformatie
J. F. DE WEGER
4840 woorden
Gods Woort

Gods Woort

Begint een water-loop wat madderich te vlieten, Gaet hoger aen, indien ghy 't water wilt genieten. En soo 't int midden oock is drabhich en onreyn, Gaet hoven opt gebrecht en drinkt uyt de fonteyn. Begint men inde leer een mengeling te maken, Soeckt wat voor uwen tijt de Vaders daervan [spraken. ...

De Reformatie
JACOB REVIUS
89 woorden
Uniformiteit en pluriformiteit  van prediking

Uniformiteit en pluriformiteit van prediking

Sedert eenigen tijd brengt Elseviers Weekblad kanselrapporten uit diverse kerkelijke denominaties. Preekverslagen van Remonstranten en van Nederlandsche Protestantenbonders, van Vrijzinnige Hervormden voor en dito Hervormden tegen de nieuwe kerkorde, van Hervormden van allerlei en van Gereformeer ...

De Reformatie
D. E. C.
423 woorden
„Het" kan op duizend manieren

„Het" kan op duizend manieren

Prof. J. J. V. d. Schuit schrijft in „De Wekker" een artikel, dat zich met ons blad bezighoudt, en een vraag stelt. We willen daarop met genoegen antwoorden. In de Pinksterweek. met name.We zullen het artikel op den voet volgen. De titel luidt: „Kan het ook anders? "De aanvang is al ...

De Reformatie
K. S.
3556 woorden
Sexueele voorlichting  in het gezin

Sexueele voorlichting in het gezin

Natuurlijk komen kinderen met vragen. En ook met vragen, zooals in den tijd van de sexueele nieuwsgierigheid, waartegen de ouders en verdere opvoeders, corrigeerend op moeten treden. Kleine kinderen komen vaak reeds tot moeder met dood-onschuldige vragen, - naar aanleiding van wat ze om zich heen ...

De Reformatie
P. JASPERSE
1224 woorden
MARIA,  DE MOEDER GODS

MARIA, DE MOEDER GODS

Hoewel het in ons voornemen lag, een overzicht van de Roomsche Marialeer te geven aan de hand van het Mariologiae Compendium van Pater J. Keuppens, zullen we, daar anders de artikelenreeks te lang wordt, slechts de voornaamste punten van de Marialeer aanstippen uit de werkjes van Pater C. Frietho ...

De Reformatie
K. MEIMA
466 woorden
Theologische Hoogeschool-dag

Theologische Hoogeschool-dag

We willen al vast enkele mededeelingen doen: dan kan ieder zijn agendum al vast laten bezetten.'De bidstond is bepaald op Dinsdag 25 Sept. a.s. Voorganger: ds E. T. v. d. Born te Amersfoort.De Hoogeschooldag is bepaald op den volgenden Woensdag 26 Sept.Sprekers zijn gevraagd. ...

De Reformatie
K. S.
121 woorden
Vervolg Ds g. Bosch

Vervolg Ds g. Bosch

Het volgende gedeelte van het ingezonden stuk van ds J. Bosch luidt aldus: „Ik zal op al uw beweringen verder niet ingaan, ; hoewel mij liier en daar niet alles even duidelijk Is.Dat de Synode wel het zwaard hanteeren kan, maar geen zwaardsmederij is, versta ik. Zij is geen Academie ...

De Reformatie
K. S.
332 woorden
Bijbelvastheid of zeefvastheid

Bijbelvastheid of zeefvastheid

De Telegraaf van 8 Mei '51 vertelt ons, op pag. 1, onder headline , , Moderne muren van Jericho" (dat is slechts één van de headlines, natuurlijk), dat minister Stikker Bijbelkenner is. „Althans" (!) de protestantsche afgevaardigden uit Nederland (!) werden met een „aangename verbazing" (!) „verv ...

De Reformatie
K. S.
215 woorden
„Evangelist" of „Zendeling" ?

„Evangelist" of „Zendeling" ?

In 1896 is in het rapport ter Synode van Middelburg de naam „zendeling" bestreden. We lezen daar: „Zelfs is de naam zendeling, zoo men let op wat de Nederlandsche taalgeleerden van dezen uitgang op ling aanmerken, allerongelukkigst gekozen. Persoonsnamen, toch met den uitgang - ling zijn kostelij ...

De Reformatie
J. PRANCKE
624 woorden
van 2