GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1952-07-05
PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (I)

PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (I)

HOOPDARTIKEI, In het maandblad van Juni 1952 van het Gereformeerd Mannenblad heeft de heer I. S(tap) te Amersfoort een artikel geschreven, waarin hij zich bezig houdt met mijn preek, welke werd opgenomen in de Utrechtse kerkbode van 10 Mei 1.1., gehouden en gepubliceerd in verband met het ...

De Reformatie
v. d. B.
2297 woorden
TOT ZONDE GEMAAKT ¹)

TOT ZONDE GEMAAKT ¹)

UIT DE SCHRIFTEr zijn in het evangelie, zoals Paulus dat ook nu nog in de wereld verkondigt, diepten, die ons doen sidderen en hoogten, die ons doen duizelen.In het woord, dat ik u voorlas, liggen die diepten en hoogten vlak naast elkaar. Paulus zet ze als het ware zó voor ons, dat ...

De Reformatie
C. V.
2950 woorden
EEN PROEFPROCES

EEN PROEFPROCES

KERKELIJK LEVEN inzake de naam der kerken In de pers kwam onlangs het bericht voor, dat de part. synode Zuid-Holland-Zuid der gebonden kerken een voorstel (van de cl. Gorinchem) heeft aanvaard inzake „het onrechtmatig gebruik van de naam Gereformeerde Kerken ...

De Reformatie
P. D.
866 woorden
HET ZUCHTEND SCHEPSEL

HET ZUCHTEND SCHEPSEL

OP EN OM 'T KERKPLEINHet behoort mede tot de historische cultuurtaak van ons geslacht de lagere schepping dienstbaar te maken aan het mensenleven, opdat dit mensenleven des te beter dienstbaar zij aan de glorie van God. De HERE onderhoudt en regeert die schepselen, „om de mens te dienen, t ...

De Reformatie
D. E. C.
580 woorden
CULTUUR-NEGATIVISME OORZAAK VAN AFVAL?

CULTUUR-NEGATIVISME OORZAAK VAN AFVAL?

LITERATUUR EN KUNSTDr Buitendijk brengt in zijn boek: „Op de keper beschouwd" een felle critiek uit op , , bepaalde christelijke kringen" (bladz. 41), die wèl de eis stellen: een christelijke politiek, een christelijke wetenSchapsgedachte, een christelijke sociale organisatie enz., maar di ...

De Reformatie
R. v. R.
1605 woorden
RECHTEN voor ONGELOVIGEN

RECHTEN voor ONGELOVIGEN

In een nummer van „Waarheid en Eenheid" van 6 Juni 1952, dat mij in handen kwam, steekt Dr A. E. Schouten onder het opschrift: „Beschamend voorbeeld" de loftrompet over het volgende beding, hetgeen voorkomt in een overeenkomst, gesloten tussen de syn. Geref. Kerk van Leiden met die van de Ned. He ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
702 woorden
Anti-Revolutionair of Reactionair?

Anti-Revolutionair of Reactionair?

In de Nieuwe Prov. Gron. Courant van 3 Mei wordt een zéér scherpe veroordeling gegeven van wat Prof. Holwerda op „politiek terrein" beoogde.De genoemde courant gaf n.l. van Prof. Holwerda's streven gedurende de laatste jaren de volgende typering : „De kerk was voor hem het al en het ...

De Reformatie
C. V.
2510 woorden
Aangaande mij en mijn huis

Aangaande mij en mijn huis

GEZINSLEVENDeze woorden van Job zouden de broeders van Jozef tot de hunne kunnen maken. „De verschrikkingen Gods rusten zich tegen ons", toen zij moesten ervaren, dat Jozefs bloed werd gezocht en de Heere zelf hen tegen kwam. De ene verschrikking na de andere kwam over hen, en deed weer vo ...

De Reformatie
HUISMAN.
1037 woorden
KONING JOSIA VAN JUDA (II)

KONING JOSIA VAN JUDA (II)

POP. WETENSCH. SCHETSEN 3. GODS WOORD OVER JOSIA'S REFORMEREN. a. We keren weer terug tot Josia. We hoorden het: op zijn 16e jaar begint Josia tegen alle menselijke verwachting in de God van zijn vader David te zoeken. En dan blijven de vruchten niet uit. Vie ...

De Reformatie
J. FRANCKE.
2701 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

In het blad voor Calvinistische Studenten „Sola Fide", herdenkt de praeses, de heer W. Aantjes, een onzer voorgangers aldus: IN MEMORIAM PROF. DR K. SCHILDER. Het is al weer enige weken geleden, dat de kranten en tijdschriften uit onze kring het ontstellend ...

De Reformatie
1239 woorden
van 2