GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67.577 resultaten
Filteren
van 6758
Reguliere Editie
PINKSTEREN.

PINKSTEREN.

Hüe moet ik Pinkster zien? En hoe den Geest iegrüeten? Men zegt in deze eeuw bij voorkeur, dat Pinlcl& ter liet breedtef©est is.En men heeft daarvoor veel „bewijzen". Wie kent ze niet van buiten'? Pinksteren —-liet iieet daarom het breedte-feest, omdat het de dag is van de völ-w ...

De Reformatie
K. S.
3216 woorden
Onze Voorspraak daarbinnen.

Onze Voorspraak daarbinnen.

Moet gij u niet overgelukkig voelen, o mijn ziel? Gij hebt een Voorspraak daarboven, .lezus Christus den Rechtvaardige.Doch gij hebt ook een Voorspraak • daarbinnen, den Geest der genade en der gebeden'.Gewis, gij moet u wel schrikkelijk ^gjifé^Kebben, • dat gij voortdurend Advokate ...

De Reformatie
HEPP
697 woorden
OPENINGSWOORD van den Voorzitter der Vereeniging van Predikanten van de Geref. Kerken in Nederland, uitgesproken 7 April 1926.

OPENINGSWOORD van den Voorzitter der Vereeniging van Predikanten van de Geref. Kerken in Nederland, uitgesproken 7 April 1926.

Waarde Medebroeders in de Heilige Bediening, f'flet zijn wel ernstige tijden, waarin we thans samenkomen op onze jaarlijksche vergadering te UtuxJit. Als ik dat uitspreek, dan weet ge, da dit niet een gemeenplaats is geworden, zonals enkele jaren geleden het „vanwege den nood der tijden" .meer da ...

De Reformatie
1089 woorden
HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL - ONS TEN VOORBEELD.

HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL - ONS TEN VOORBEELD.

fc I- B^ele jaien zijn verloopaii sedert Dr Kuyper zijn artikelen over het parochie-stelsel schreef.Hij had er niet over te klagen; , j^at„men er geen aandacht aan wijdde. ' , v^^^i'Van meer dan één kant werd hein instemming iietuigd.f Maar de ...

De Reformatie
HEPP
1107 woorden
De deur geopend, het Woord bewaard.

De deur geopend, het Woord bewaard.

"ChfisWs'Tiad Zij'ne gemeente te Philadelphia een goeden ingang met het Woord des Heeren gegeven, inzonderheid onder de overigens zoo vijandige loden.De prediking, het belijden en getuigen, de handel en wandel der geloovlgen was niet onvruchtbaar geweest.Zij hadden er anderen mee vo ...

De Reformatie
M.
587 woorden
HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL - ONS TEN VOORBEELD.

HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL - ONS TEN VOORBEELD.

II ^*" Wiö'^SooTAmmKa'reist'iiióet wel den indruk ontvangen, dat het Amerikaansche volk buitenge-^oon kerksch is. . ^-^«i^^Q..Het bewoonde gedeelte van bM-'J^ft is met kerkgebouwen overzaaid.Wandelt men slechts een half uur do-ox New-York, dan komt me ...

De Reformatie
HEPP
1180 woorden
De schoone erfenis.

De schoone erfenis.

Welke, dé' schoorté erfenis geweest is, waarvan David hier gewaagt, weten we niet precies. Maar er is wel een schoone •veronderstelling.De Koning was gered uit dreigend doodsgcvaar.En wist zich veilig bij God, op Wien hij vertrouwde. Die God is zijn God, het deel zijner erve en zijn ...

De Reformatie
M.
683 woorden
HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STEL8EL —  ONS TEN VOORBEELD.

HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STEL8EL — ONS TEN VOORBEELD.

III. Om de tweede reden ontstaat vafeer nog paK.chiekcrk da.n om de eerste.Amerika groeit sterk.Niet zoo sterk als vóór de immigratie-wetten.Maar de jaarlijksche .toeneming is toch nog belangrik.Sneller nog dan in onze groote steden word ...

De Reformatie
HEPP.
1264 woorden
HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL — ONS TEN VOORBEELD.

HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STELSEL — ONS TEN VOORBEELD.

IV. Het groot aantal kerkgebouwen is niet alloen te vorklaren uit de talrü'kbeid van de , , denominations", maar niet minder draagt hot streng doorgevoerde parochiestclsel het zijne ertoe bij.Om drieërlei reden ontslaat er een nieuwe parochiekerk.1o. ...

De Reformatie
HEPP
1154 woorden
Verzadiging der vreugde.

Verzadiging der vreugde.

Dit woord van David tot zijii God is een bezielde geloofsuiting, in vol vertrouwen uitgesproken. Maar er acJiter em^^lptider ligt .een droefstemmende bekentenis.Want, als we goed lezen, bemerken we hoe hier verondersteld en stilz\vijgènd üitgespro'feen wóriit; ' dat wij menschen, op aarde ...

De Reformatie
M.
611 woorden
van 6758